Dag roar stangeland

Lensmann liker engasjementet

Men mener lokalbefolkningen i Nord-Troms overdramatiserer trusselen de utgjør. Regionlensmann Dag Roar Stangeland Foto: Ragnhild Enoksen Folk i Nord-Troms har organisert seg på Facebook
Les mer om Facebook.

Lensmannen jubler over å ha tatt versting

Mann tiltalt for 41 lovbrudd. Regionlensmann i Nordreisa og Kvænangen, Dag Roar Stangeland.
Lensmannen jubler for å ha tatt versting
Mann tiltalt for 41 lovbrudd. POLITI: Dag Roar Stangeland, regionlensmann i Nordreisa og Kvænangen.
Les mer om Kvænangen og Nordreisa.