Ekofisk komiteen

ConocoPhillips random testing meeting due

Both parties meet to discuss the random alcohol and drug-testing practice conflict, Friday. Union Ekofisk-Komiteen has appealed the case to the Petroleum Safety Authority Norway (PSA),

Stanser innføring av program for å overvåke de ansatte

ConocoPhillips. Conoco Phillips ble 29. september i år klaget inn til Datatilsynet av Ekofisk-komiteen, som er den største fagforeningen i selskapet. Årsaken til innklagingen skal være
Ekofisk-komiteen ber Ptil stanse rusmiddeltesting
Ekofisk-Komiteen har bedt Petrolumstilsynet om å pålegge ConocoPhillips å stanse tilfeldig rusmiddeltesting inntil endringene enten er fastsatt med avtale i henhold til arbeidsmiljøloven,
Les mer om Petrolumstilsynet og Ptil.