Elvestadkrysset

E18 åpnet for trafikk

E18 ved Elvestadkrysset er åpen for trafikk etter trafikkuhellet. Politiet har dirigert trafikken forbi ulykkesstedet på grunn av store mengder vann i veibanen.
Les mer om Elvestadkrysset.

Vann i veibanen på E18

Politiet opplyser at bakgrunnen for trafikkulykken på E18 ved Elvestadkrysset er mye vann i veibanen. En bil kjørte inn i en stor vanndam i venstre felt som førte til at bilen ble dratt mot høyre og traff en annen bil i høyrefelt. Ansvarlig veimyndighet er varslet for å få drenert vannet.
Les mer om E18 og Elvestadkrysset.
E18 stengt i retning Sverige
E18 ved Elvestadkrysset i Hobøl er stengt i retning Sverige etter trafikkuhellet.
Trafikkulykke ved Elvestadkrysset
Nødetatene er på vei til en trafikkulykke på E18 ved Elvestadkrysset i Hobøl.
Les mer om E18, Elvestadkrysset og Hobøl.

Veg stengt etter ulykke

Det har vært en alvorlig trafikkulykke på fylkesvei 120 syd for Elvestadkrysset i Hobøl. Ifølge politiet er det en møteulykke mellom en lastebil og en personbil. En person skal være fastklemt i personbilen. Veien er stengt for trafikk.
Les mer om Elvestadkrysset og Hobøl.
Kollisjon på gamle E18
En lastebil og en personbil har kollidert ved Elvestadkrysset i Hobøl, opplyser politiet. Det er ikke meldt om personskader.
Les mer om E18, Elvestadkrysset og Hobøl.
Ikke alvorlig etter sykkelulykke
Det var ei jente som var utsatt for trafikkuhell nær Elvestadkrysset. Ifølge politiet behandles hun for skadene, men det skal ikke være alvorlig.
Les mer om Elvestadkrysset.
Utrykning til trafikkulykke i Hobøl
En syklist skal være påkjørt nær Elvestadkrysset i Hobøl. Nødetatene er på vei, og ulykken skaper trafikale problemer.
Les mer om Elvestadkrysset og Hobøl.
Får ikke serviceskilt
Bensinstasjonen Hobøl Auto ved Elvestadkrysset har fått endelig avslag på søknaden om å få skilt til stasjonen på nye E18. Vegdirektoratet sier at det er strengere kriterier for å få serviceskilt på motorvei enn på andre veier, og vil ikke endre tidligere avslag. Daglig leder ved Hobøl Auto, Knut Hagen, vil nå klage til samferdselsdepartementet.
E18 åpnet etter ulykke
E-18 er åpnet for normal trafikk, etter en trafikkulykke 500 meter øst for Elvestadkrysset i Hobøl tidligere i dag. Det er lange køer fra Knapstad i retning Oslo, det kan ta noe tid før køene løser seg opp. To biler kolliderte front mot front. En person ble kjørt til Ullevål sykehus etter ulykken.
E18 stengt etter kollisjon
E18 er stengt i begge retninger ved Elvestad i Hobøl etter en møteulykke litt øst for Elvestadkrysset. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, melder politiets operasjonssentral i Follo. Det er stillestående køer mot ulykkesstedet, og det meldes om at enkelte velger å snu på Europaveien.
Tre i veien på E18
Et tre ligger delvis ut i veibanen på E18 ved Elvestadkrysset i Hobøl, i retning mot Askim. Det melder Statens vegvesen.
Les mer om Askim, E18, Elvestadkrysset og Hobøl.
E18 er ryddet ved Elvestadkrysset
E18 er ryddet ved Elvestadkrysset
Les mer om Elvestadkrysset.
Savner du en liten hund?
Politiet har funnet en eierløs hund ved Elvestadkrysset i Hobøl. Hunden har reflekshalsbånd, og ligner på en liten samojed, melder Follo politidistrikt på Twitter.
Bil av veien
En bil har kjørt av veien på fylkesvei 120, cirka to kilomenter nord for Elvestadkrysset. Ingen personer er ved bilen, for politiet opplyst.
Les mer om Elvestadkrysset.
Trafikkuhell på E18 ved Elvestad
Nødetatene er på vei til en trafikkulykke mellom vogntog og bil ved Elvestadkrysset. Politiet melder at det ikke skal være noen personskader.
Les mer om E18, Elvestad og Elvestadkrysset.
Bil av veien på E18
En bil kjørte av veien på E18 mellom Elvestadkrysset og fylkesgrensa i natt. Føreren var alene i bilen, og han ble brakt til sykehuset på Kalnes. Mannen skal være lettere skadet, men politiet i Follo mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Det ble gjort funn av narkotika i bilen.
Les mer om E18, Elvestadkrysset og Follo.
Vil overlate veier til Staten
Fylkesrådmannen mener det er aktuelt at Staten overtar ansvaret for to veistrekninger i Østfold igjen. Det gjelder fylkesvei 120 fra Mosseporten ved E 6 til Elvestadkrysset ved E 18 i Hobøl og fylkesvei 110 fra Fredrikstad til Solbergtårnet ved E6 i Sarpsborg.
Front mot front på E18
To biler har kollidert front mot front på E18 ved Elvestadkrysset. Alle personer skal være ute av bilen og nødetatene er på vei.
Les mer om E18 og Elvestadkrysset.
Hobølveien er oversvømt
Fv 120 Hobølveien er oversvømt like nord for Elvestadkrysset, ifølge tips. Vegen er lagt nærmere Hobølelva i forbindelse med vegarbeid, og cirka 100 meter nord for krysset til E18 står vannet over vegen. Det er ikke anbefalt å kjøre der med lav bil, ifølge tipser.
Bil av veien
Østover på E18 mellom Ski og Askim har en bil kjørt av veien ved Reitvet like vest for Elvestadkrysset. Bilen ligger utenfor veien.
Les mer om Askim, E18, Elvestadkrysset, Reitvet og Ski.
Redder lekkende lastebil
En bergingsbil er på vei til E18 ved Elvestadkrysset, der det lekker olje fra en lastebil. Trafikken på stedet er tett, ifølge politiet.
Les mer om E18 og Elvestadkrysset.
Kjedekollisjon i Elvestadkrysset
Kjedekollisjon i Elvestadkrysset
Les mer om Elvestadkrysset.
Trafikkulykke i Elvestadkrysset
Trafikkulykke i Elvestadkrysset
Les mer om Elvestadkrysset.
Rusmistenkt etter utforkjøring
Føreren av en bil som kjørte av veien ved Elvestadkrysset på fylkesvei 120 i ettermiddag mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, opplyser follo politidistrikt på Twitter. Det er ikke meldt om personskader.
Les mer om Elvestadkrysset og Twitter.