Fag

Utfordrende på Siv

Sykehuset i Vestfold sliter med for mange pasienter. Influensasesongen og bruddskader gjør at mange ligger på sykehuset. Samtidig tar ikke kommunene imot utskrivningsklare pasienter. Konstituert fag- og samhandlingsdirektør Per Grunde Weydahl, sier at situasjonen er utfordrende.

NHO vil ha datakoding som obligatorisk fag på timeplanen

Koding og dataprogrammering må bli obligatorisk i grunnskolen, mener NHO. Skoledagen kan utvides for å få plass til det nye faget, foreslår organisasjonen.
Les mer om NHO.
NHO vil ha datakoding som obligatorisk fag på timeplanen
Koding og dataprogrammering må bli obligatorisk i grunnskolen, mener NHO. Skoledagen kan utvides for å få plass til det nye faget, foreslår organisasjonen.
Les mer om NHO.
Verdas mektigaste fag
Økonomifaget er midt i ein stille revolusjon. Det kan endre vårt syn på kva som er politisk mogeleg.

- Er du god på et instrument, smitter det over på andre fag(pluss)

Avtroppende kulturskolerektor Vidar Hjemås skulle gjerne sett at estetiske fag var viktigere i grunnskolen.
UiB kuttar i åtte fag grunna dårleg økonomi og svake søkjartal
Mobiliseringa rundt teatervitskap er truleg årsaka til at det blei redda frå kuttrunden ved UiB. I staden måtte eit anna studium leggje seg under sparekniven.
Les mer om UiB.
UiB kuttar i åtte fag på grunn av dårleg økonomi og svake søkartal
Mobiliseringa rundt teatervitenskap er truleg årsaka til at det blei redda frå kuttrunda ved UiB i dag. I staden måtte eit anna studie legge seg under sparekniven.
Les mer om UiB.
Ragnhild vevde og sang på videregående – ble lege
Estetiske fag, altså fag hvor vi lærer gjennom å oppfatte med sansene, er en inngangsport til all type læring og tilegnelse av ny kunnskap, ifølge forskere.
Eldgammelt fag i ferd med å forsvinne
I helgen vises en annerledes utstilling i Stavanger. Å lage gyllenlær er et eksklusivt håndverk.
Les mer om Stavanger.
Guttepoeng verdt å prøve på «jentefag
NTNU har lyktes godt med å få flere jenter til å studere teknologi. Nå må de gjøre et tilsvarende arbeid for å få flere gutter inn på jentedominerte fag. «Guttepoeng kan være et nødvendig virkemiddel.
Nedgang i skolefraværet, men rektorer bekymret for de svakeste elevene
Fraværet har falt med 30 prosent siden den nye fraværsgrensen på videregående ble innført. Men i flere fylker øker andelen elever som faller ut av fag.
Flere fikk ikke standpunktkarakter
Flere videregående-elever i Vestfold fikk ikke vurderingsgrunnlag i minst ett fag med de nye fraværsreglene, fordi elevene har for mye fravær. 3,5 prosent av elevene i fylket fikk ikke vurdert i minst et fag i fjor mot 3,2 prosent året før, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
Nå vurderer NTNU å gi mannspoeng
NTNU i Trondheim har lenge brukt kvinnepoeng for å få kvinner til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag.
Les mer om Trondheim.
Vurderer mannspoeng i kvinnedominerte fag
NTNU i Trondheim har lenge brukt kvinnepoeng for å få kvinner til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha mannspoeng i kvinnedominerte fag.
Les mer om Trondheim.
Vurderer mannspoeng på kvinnedominerte fag
NTNU i Trondheim har lenge brukt kvinnepoeng for å få kvinner til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag.
Les mer om Trondheim.
Loven åpner for at NTNU kan gi guttepoeng på jentedominerte fag
NTNU har lenge brukt jentepoeng for å få jenter til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha guttepoeng på jentedominerte fag.
La ungene finne sitt jeg i en blyant
Kunst i skolen engasjerer. Estetiske og praktiske fag i barndommen er viktig.
Venstre-krav om storsatsing på IKT i skolen
Venstre vil bruke en kvart milliard på en ekstra uketime i IT-fag for 1.-3.-klassinger. Regjeringens planer må følges opp med penger, krever Venstre-lederen.
Les mer om IKT, IT-fag og Venstre-lederen.
Halvparten av alle musikklærere i grunnskolen kan ikke faget
Utdanningsnivået blant lærere i estetiske fag i grunnskolen er begredelig, mener forskere og peker på statistikk som viser at nær halvparten mangler formell kompetanse.
Fagarbeidere fikk fagbrev
Vestfold kan glede seg over 1382 nye fagarbeidere. De har tatt fag-/svenneprøver og kompetanseprøver i 67 forskjellige fag, og disse ble delt ut på arrangementer i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik onsdag 1. november. De fagene som topper lista over flest fagbrev er helsearbeiderfaget (264), barne- og ungdomsarbeiderfaget (183) og tømrerfaget (80).
Deler ut 1382 fagbrev
I dag deles det ut 1382 fagbrev i 67 forskjellige fag i Vestfold. Det er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og tømrer som topper lista, melder Vestfold fylkeskommune.
Les mer om Vestfold.
Skolen blir for ensidig uten kreative fag
Skolehverdagen trenger variasjon og fag som stimulerer elevene praktisk og kreativt.
Vil ha skjønnskrift, sang og tegning tilbake i skolen
Tidligere professor Jan Brockmann mener fraværet av estetiske fag i skolen er fordummende. Han snakker varmt om skjønnskrift og allsang.
Les mer om Jan Brockmann.
- Vi blir dummere uten kunst
Tidligere professor ved NTH, Jan Brockmann, mener fraværet av estetiske fag i skolen er fordummende.
Les mer om Jan Brockmann og NTH.