Fiskeribladet

Høringsrunde for blåskjell-standard

Ny standard for overvåking av miljøgifter i blåskjell er på høring frem til 17. oktober. Miljødirektoratet anbefaler overvåking av enkelte miljøgifter i blåskjell som en del av den tiltaksorienterte overvåkingen for industribedrifter, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.

Stadig tryggere å være fisker

Antall personskader og dødsulykker for norske fiskere går nedover sammenlignet med antall registrerte yrkesfiskere, ifølge SINTEF Ocean. Hittil i 2017 har det vært tre dødsulykker i fiskeflåten, men tallene varierer mye fra år til år. I 2016 var det seks dødsulykker, mens det året før var tre, melder Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.
Fant 70 prosent småkrabber
Et nylig avsluttet forskningstokt fant mye snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. 70 prosent var småkrabber som om et par år blir fangstbare, sier toktleder Børge Holte til Fiskeribladet Fiskaren.
Kan straffe brudd på leveringsplikt
Regjeringen har åpnet for bøter på opp til 3 millioner ved brudd på leveringsplikt. Vedtaket er en oppfølging av tidligere lovvedtak i Stortinget om innføring av overtredelsesgebyr ved brudd på deltagerloven, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet og Stortinget.

Oljeulykke kan redusere skreien

Et dramatisk oljeutslipp utenfor Lofoten kan redusere antall skrei med 13 prosent, viser en undersøkelse utført av flere forskere. Forskerne har simulert ulike nivåer på oljeutslipp og torskeårsklasser. Et utslipp vil gi en svikt i gytebestanden, men ikke på krisenivå, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet og Lofoten.
Sandberg vil samarbeide med Ap
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener Frp og Høyre må samarbeide med Ap om det skal lykkes å få en forutsigbar fiskeripolitikk. I et intervju med Fiskeribladet sier Sandberg at han mener et slikt samarbeid først kan bli aktuelt før neste valg.
Les mer om Fiskeribladet, Frp, Høyre og Sandberg.
Nedtur for rekeindustrien
De to norske rekefabrikkene Stella Polaris og Coldwater Prawns hadde i fjor et samla underskudd på 30 millioner kroner. Det skriver Fiskeribladet. For begge selskapene er det priskrakket på reker fra 2015 til 2016 som nå slår inn i regnskapstallene.
Les mer om Fiskeribladet.
Innfører aldersgrense på fiskebåt
Regelverket som forbyr barn under 15 år å jobbe på fiskebåt trer snart i kraft. Det skriver Fiskeribladet. Norge har vært en pådriver for å innføre den internasjonale konvensjonen ILO-188, som skal sikre bedre arbeidsvilkår for fiskere verden rundt.
Les mer om Fiskeribladet.
Trur laksefesten snart er over
Analytikar Kolbjørn Giskeødegård meiner lakseprisen vil gå ned att frå ekstremprisane frå andre kvartal i år, som har vore på skyhøge 67 kroner kiloen. Til Fiskeribladet seier han at prognosane peikar mot ein kilopris på 53 kroner i andre halvår av 2017.
Havbrislingfisket starter
I dag starter havbrislingfisket og totalkvoten er satt til 10.000 tonn, skriver Fiskeribladet. Maksimalkvoten er satt til 550 tonn, noe som betyr at inntil 18 fartøy kan delta på fisket. Fisket kan pågå frem til 31. mars 2018.
Les mer om Fiskeribladet.
Rekordhøye søkertall
Det er rekordmange søkere til fiskerifag på universitetene rundt om i Norge. Det melder Fiskeribladet. Rekrutteringen til fagene har økt med mer enn 50 prosent siden fjoråret ifølge tall fra Sett Sjøbein.
Nedturen for kvalfangsten fortset
Det er til no teken 367 kval i år mot 517 til same tid i fjor, skriv Fiskeribladet. Talet på båtar har også sokke frå 16 til 11. – Det ser ikkje lyst ut for kvalfangsten, seier salsmedarbeidar og mangeårig kval-ansvarleg i Råfisklaget, Per Rolandsen til avisa.
Rå laks og ørret populært i Asia
Eksporten av norsk laks og ørret til Asia har økt med 19 prosent, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Ifølge avisa er vi trolig i ferd med å få en vridning fra konsum av røkt laks til rå laks.
Ny eksportskatt uroar sjømatnæringa
Nye skattereglar som vert diskutert i USA kan skade sjømatnæringa, skriv Fiskeribladet. Skatten vil gjere at forteneste på amerikansk eksport ikkje vil verte skattlagd. Dette kan få konsekvensar heile verdsøkonomien, også norsk sjømatnæring.
Les mer om Fiskeribladet og USA.
Makrellen holder seg til havs
Den store makrellen lever gode dager et godt stykke til havs utenfor Lofoten og Vesterålen. Og foreløpig er et kystnært makrellfiske dermed lite sannsynlig, ifølge Fiskeribladet Fiskaren.
USA-skatt kan ramme sjømateksport
Det nye forslaget om et nytt skattesystem i USA vil blant annet føre til at de amerikanske kundene må betale mer for sjømat. Det vil ramme norsk sjømateksport til landet, skriver Fiskeribladet Fiskaren. – Basert på reaksjonene fra vår amerikanske søsterorganisasjon, National Fisheries Institute, er det grunn til å være bekymret, sier assisterende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.
Laksesykdom på vei mot fylket
Laksesykdommen PD kan bli et like stort problem i Nordland om 5 - 10 år som den i dag er i Nord-Trøndelag, skriver Fiskeribladet. Seniorrådgiver Martin Binde i Mattilsynet sier det derfor er viktig at de riktige grepene blir gjort nå. Virussykdommen PD er etter lakselus det fiskehelseproblemet som koster laksenæringa mest.
Det norske folk vil ha olje
45 prosent av nordmenn er ueinige i at oljeleitinga bør stoppast, medan kvar fjerde er einige i påstanden, melder Fiskeribladet. Kjønnsforskjellane er store: 33 prosent av kvinner vil avvikle oljeleitinga, medan 16 prosent av menn seier det same. Undersøkinga er gjort av Respons Analyse for Fremtiden i våre hender.
Les mer om Fiskeribladet og Fremtiden.
Nordmenn et mindre sjømat
I 2016 gjekk sjømatkonsumet ned 7 prosent, skriv Fiskeribladet. Administrerande direktør i Noregs sjømatråd, Renate Larsen, seier ho er spesielt uroa for at dei yngre vel vekk fisk.
Fiskarlaget vil endre kvotane
Leiar i Noregs Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, vil ha slutt på rekrutteringskvotar, skriv Fiskeribladet. Dette er adgangar som ikkje krev noko utdanning for å fiske.
Nedgang i torskekvoten
En nedgang i torskekvoten på 20 prosent er dramatisk og ikke bra når man skal bygge et langsiktig stabilt marked. Det sier omsetningssjef Willy Gotliebsen i Norges Råfisklag til Fiskeribladet, som en kommentar til at Det internasjonale havforskningsrådet i går anbefalte en nedgang i torskekvoten på 20 prosent til 712 000 tonn. – Generelt er det negativt med store endringer i torskekvoten, sier han.
FRP vil avvikle kommunistisk system
Fiskeripolitisk talsmann i Framstegspartiet, Oskar Grimstad, er misnøgd med at Per Sandberg sitt forslag om å fjerne pliktsystemet til trålarane fall, skriv Fiskeribladet. Han kallar dagens system det næraste vi kjem eit kommunistisk system, og ynskjer at saka vert teken opp att.
Laksesalget stuper
Det er solgt 61 prosent mindre fersk laks hittil i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Årsaken er høye priser, skriver Fiskeribladet. Samtidig økte volumet av fryst laks med 17 prosent.
Les mer om Fiskeribladet.
Dårlig rekefangst
Rekefangsten i nord har vært svært dårlig hele vinteren. Hittil i år ligger den på samme nivå som fjoråret - da det var en reduksjon på 4.300 tonn sammenlignet med 2015, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.
Stadig flere vil fiske blåkveite
Med kort sesong og gode priser er blåkveitefisket i ferd med å bli like viktig økonomisk for mange kystfiskere som torsken. Både på sjø og land har det vært gjort omfattende blåkveite-forberedelser de siste ukene, skriver fiskeribladet.