Fiskeribladet

Torskeprisen opp

Mandag gikk minsteprisen på torsk opp med 50 øre kiloen. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det er ifølge avisa dårlig vær og dermed dårligere tilgang på torsk som har ført til at prisene har gått opp.

Tror 2017 blir et godt år

Norges Råfisklag har stor tro på at 2017 blir like bra som 2016. Det sier Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag. Fiskesalgslagene omsatte i 2016 for om lag 23 milliarder kroner, noe som er ei økning på nærmere 2.7 milliarder sammenligna med året før. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Haugland er fornøyd med situasjonen for næringa.
Kystvakta tar flere for mindre
I fjor endte 44 av Kystvaktens saker med anmeldelse eller oppbringelse. I år er taller 80. Økningen skjer samtidig som Kystvaktens ressurser har blitt færre. Det melder Fiskeribladet Fiskaren.
Rekordomsetning for fiskerne
Det blir omsatt for omlag 23 mrd kroner gjennom fiskesalgslagene i år. Det er ny rekord for fiskeomsetning, skriver Fiskeribladet fiskaren. Norges råfisklag topper med en rekordomsetning på 11,7 milliarder kroner.
Les mer om Fiskeribladet.

Vil ha skuddpremie på kystsel

Sametinget har foreslått å gjeninnføre skuddpremie på kystsel. Forslaget støttes av Nordland Fylkes Fiskarlag. Forsker Kjell Nilssen, ved Havforskningsinstituttet, er i mot skuddpremie på kystsel. Han mener skaden den gjør på fiskebestanden langs kysten er overdrevet. Det skriver Fiskeribladet fiskaren.
Teiner lager krøll for rekefiskere
Krepseteiner gjør det vanskelig å tråle etter reker nær land. Fiskerlaget Sør vil at fritidsfiske skal skje på grunnere vann enn 60 meter, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det kan nå bli forsøk med forbud mot krepseteiner under vinterfisket etter reker.
– For dårlig kvalitet
Torsken som dras i land av norske fiskere er av for dårlig kvalitet. Det sier Ørjan Nergaard, råstoffsjef i Norway Seafoods til Fiskeribladet fiskaren. Han forteller at 20 prosent av torsken som leveres ikke holder mål. Årsaken, ifølge Nergaard, er at det er så mange kjøpere langs kysten, at kvaliteten ikke blir så viktig.
Mye makrell
Salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag forteller til Fiskeribladet Fiskaren at den siste uka har bydd på mye makrell. Den beste uka så langt i år, med 28.000 innmeldte tonn. Den beste dagen var fredag, da 27 båter bidro med hele 9200 tonn.
Spiser ikke nok fisk
Norske kvinner og menn spiser langt mindre fiske enn anbefalte kostråd. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det konkluderer professor Lene Frost Andersen ved Universitetet i Oslo, etter den landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant nordmenn i alderen 18-70 år, kalt «Norkost.
Fiskefartøy bedre på sikkerhet
Fem fiskefartøy er berget av Redningsselskapet så langt i år, mot tre til samme tid i fjor. Sammenlignet med fritidsfartøy er det svært få fiskerifartøy som har behov for berging, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Nordland skiller seg ut på landsbasis med 1148 oppdrag så langt i år. Finnmark og Troms har hatt henholdsvis 219 og 163 oppdrag hvor fartøy har hatt behov for assistanse fra Redningsselskapet, skriver avisen.
Analytiker: Dette taper sjømatnæringen på brexit
Svekket kjøpekraft i den britiske befolkningen rammer norsk sjømatnæring, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Lave rekepriser
Prisen på reker er nå nede på 22-23 korner kiloet. Rekefangsten i Barentshavet har gått ned med rundt 25 prosent og prisene har sunket hele 35 prosent sammenlignet med fjorårets kilopris som var på 35 kr, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Rekeprisene stiger
Dårlig reketilgang i fjordene har ført til at Norges nordligste fiskesalgslag så langt i år har landet nesten halvparten så mange tonn reker som på samme tid i fjor. Så langt i år er det landet 337 tonn ferske reker fra kystflåten i Norges Råfisklags distrikt, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det er en nedgang på 42,5 prosent sammenlignet med de 587 tonnene som var landet på samme tid i fjor, melder NTB.
Vil ha registerte turistfiskeanlegg
Sosialistisk Venstreparti vil at utenlandske fisketurister ikke skal få ta fisk ut av landet med mindre den er fisket gjennom et registrerte anlegg, skriver Fiskeribladet. Partiet foreslår at kommunene skal godkjenne turistanlegg og fartøyer og føre kontroll på all uttak av fisk for å få bukt med overfiske og smugling av fisk over grensen. Det sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Kystfiskarlagsleder Arne Pedersen støtter dette.
Les mer om Fiskeribladet.
Doblet driftsresultatet i 2015
Norges Sjømatråd mer enn doblet driftsresultatet i 2015.Eksportverdien nådde 74,5 milliarder kroner i 2015, en økning på 8 prosent eller 5,8 milliarder kroner mer enn i 2014.Det var høye laksepriser som dro opp omsetningen, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Oppdrettsfisken sliter
Sykdommer, høy dødelighet og økende lakselusproblemer er blant utfordringene oppdrettsnæringen sliter med, ifølge Mattilsynets årsrapport for 2015. Tilsynet konkluderer med at fiskehelsen og fiskevelferden harblitt dårligere, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Fiskeribladet legger seg flate
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene. – Et plaster på såret, sier Husøy-reder Rolf Bjørnar Tøllefsen.
Fiskeribladet legger seg flate overfor Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet Fiskaren legger seg flyndreflat for fiskeriministeren
Fiskeribladet Fiskaren legger seg flat som en flyndre og beklager angrepet på fiskeriminister Per Sandberg (Frp).
Les mer om Per Sandberg.
Redaktørforeningen: – Journalister må tåle følelsesutbrudd
Fiskeriminister Per Sandbergs utskjelling av to journalister fra Fiskeribladet Fiskaren har fått mye oppmerksomhet. Konstituert generalsekretær i Redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø, sier journalister må kunne tåle at det går en kule varmt.
Fly forbannet Sandberg skjelte ut journalister
På en konferanse i Bergen stilte journalister fra Fiskeribladet Fiskaren spørsmål som fikk fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til å se rødt.