Fiskeribladet

Krever høyere minstepris

Mens kystrekefiskerne i nord får 73 kroner kiloen, er rekeprisene sør i landet på nesten 300 kroner, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Omtrent halvparten av den nordnorske fangsten blir sendt sørover for å supplere i markedet etter nedgangen i fisket der.

Unge fiskere organiserer seg ikke

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, er bekymret over at færre unge fiskere organiserer seg. Han tror en opplysningskampanje rettet mot unge fiskere kan være nødvendig, iføge Fiskeribladet Fiskaren.
Spenning knyttet Kina-eksport
Det er stor usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje med eksporten av frossen fisk til Kina, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Norge solgte i fjor frossen fisk til Kina for 3,2 milliarder kroner, men tidligere i år varslet kinesiske myndigheter at de kommer med innskjerpinger og strengere testing av norsk fisk. Norske myndigheter jobber nå med å få en avklaring på hva innskjerpingene innebærer.
Skutt 47 hval hittil i år
Det er til nå skutt 47 hval så langt i årets hvalfangstsesong. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Den norske hvalsesongen startet 1. april, og varer til slutten av august. Kvoten er på totalt 1286 dyr.

Avventer vekst

Nova Sea på Helgeland øker ikke produksjonen før de har fått bukt med lakselusa, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Lakseselskapet er på Mattilsynets liste over lokaliteter med varsel om å halvere produksjonen på grunn av langvarige lakselusproblemer. – Vi tar varslet svært alvorlig, sier administrerende direktør, Odd Strøm.
Et betydelig hopp i klippfiskprisen
Klippfiskprisen i november har hatt en økning på 33,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Mer norsk fisk til Storbritannia
De første åtte månedene i år ble det eksportert sjømat for 2,4 milliarder kroner til Storbritannia, mot 1,7 milliarder i samme periode i 2013, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Mer norsk fisk til Storbritannia
De første åtte månedene i år ble det eksportert sjømat for 2,4 milliarder kroner til Storbritannia, mot 1,7 milliarder i samme periode i 2013, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Laks er fortsatt den norske fisken britene spiser mest av, men torsk står for den største veksten.
Beste resultat noensinne
Marine Harvest har levert et overskudd på 1,2 milliarder kroner i årets andre kvartal. Det er selskapets beste kvartalresultat nonesinne, skriver Fiskeribladet fiskaren.
Les mer om Fiskeribladet.
Fiskeribladet Fiskaren får pressestøtte for å lage nettavis
Fagavisen er den første i landet som får digital pressestøtte.
Vil redde hummeren
Tysfjord kommune i Ofoten skjermer tre av fem fjorder for oppdrettsvirksomhet. Både miljøvern- og fiskerimyndigheter skal ifølge Fiskeribladet Fiskaren, bedt kommunen ta hensyn til den særegne hummerbestanden i fjordene.
Fiskefilet til Europa øker
Mens markedet for fiskefilet i Europa øker, blir norsk produksjon bygget ned. Island økte i fjor salget til EU med 24 prosent, mens salget fra Russland økte med 44 prosent, melder Fiskeribladet Fiskaren.
Øker hysekvotene
Fiskeridirektøren har besluttet å øke hysekvotene for fartøy i åpen kystgruppe og lukket kystgruppe, melder Fiskeribladet Fiskaren.
Krever tilbakeføring
Fiskekjøpernes Forening krever tilbakeføring av kvoter fra trålerne dersom det blir mangel innenfor gruppekvoten til de minste båtene, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Krever tilbakeføring
Fiskekjøpernes Forening krever tilbakeføring av kvoter fra trålerne dersom det blir mangel innenfor gruppekvoten til de minste båtene, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Bekymret
Sjøfartsdirektoratet sendte i vinter ut varsku om faren ved overlast. Gjennom torskesesongen har de fulgt opp med uanmeldte tilsyn og avdekket flere bekymringsfulle tilfeller, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Øker kystfiskekvoten
Fartøy i åpen gruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten får mer torsk å fiske på, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Styrer unna Lofoten
– En åpning av Lofoten er ikke tvingende nødvendig, sier letesjefen i Lundin Petroleum, Hans Christian Rønnevik til Fiskeribladet fiskaren. Selskap konsentrerer seg heller om Barentshavet og oljeområdene som allerede er åpnet.
God pris
I første kvartal i år ble norsk laks eksport for 47 kroner kiloet, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Omstrukturering svekker fiskerne
Omstruktureringen av departementene har svekket fiskerisektorens gjennomslagskraft. Det sier professor Per Lægreid ved Universitetet i Bergen til Fiskeribladet Fiskaren.
Vil ha fiskeforbud i arktis
Forhandlingene om en internasjonal avtale som forbyr fiske i deler av Arktis nærmer seg løsning skriver Fiskeribladet Fiskaren. Fem land er med i forhandlingene som har pågått på Grønland
Skal granske seg selv
Havforskere skal granske seg selv for å finne ut hvordan man skal styre makrellkvotene, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Til nå har tallene omkring hvor stor makrellbestanden er vært for dårlig.
Ber om ro
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ber om ro rundt makrellforhandlingene som for tiden pågår i London. – Vi vet alle at dette er krevende forhandlinger, sier ministeren til Fiskeribladet Fiskaren.
Gir etter i makrellstriden
Ifølge Fiskeribladet Fiskaren går Norge med på å senke sin andel av makrellkvoten med nærmere fem prosent, til 23,5 prosent. Avtalen innebærer at Island og Færøyene til sammen får 20 prosent av kvoten.
Les mer om Færøyene, Island og Norge.
Økt sildeeksport til Russland
Sildeeksporten til Russland økte med mer enn 50 prosent i løpet av årets to første uker, sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Fiskeribladet Fiskaren.