Fiskeribladet

Rekordhøye søkertall

Det er rekordmange søkere til fiskerifag på universitetene rundt om i Norge. Det melder Fiskeribladet. Rekrutteringen til fagene har økt med mer enn 50 prosent siden fjoråret ifølge tall fra Sett Sjøbein.

Nedturen for kvalfangsten fortset

Det er til no teken 367 kval i år mot 517 til same tid i fjor, skriv Fiskeribladet. Talet på båtar har også sokke frå 16 til 11. – Det ser ikkje lyst ut for kvalfangsten, seier salsmedarbeidar og mangeårig kval-ansvarleg i Råfisklaget, Per Rolandsen til avisa.
Rå laks og ørret populært i Asia
Eksporten av norsk laks og ørret til Asia har økt med 19 prosent, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Ifølge avisa er vi trolig i ferd med å få en vridning fra konsum av røkt laks til rå laks.
Ny eksportskatt uroar sjømatnæringa
Nye skattereglar som vert diskutert i USA kan skade sjømatnæringa, skriv Fiskeribladet. Skatten vil gjere at forteneste på amerikansk eksport ikkje vil verte skattlagd. Dette kan få konsekvensar heile verdsøkonomien, også norsk sjømatnæring.
Les mer om Fiskeribladet og USA.

Makrellen holder seg til havs

Den store makrellen lever gode dager et godt stykke til havs utenfor Lofoten og Vesterålen. Og foreløpig er et kystnært makrellfiske dermed lite sannsynlig, ifølge Fiskeribladet Fiskaren.
USA-skatt kan ramme sjømateksport
Det nye forslaget om et nytt skattesystem i USA vil blant annet føre til at de amerikanske kundene må betale mer for sjømat. Det vil ramme norsk sjømateksport til landet, skriver Fiskeribladet Fiskaren. – Basert på reaksjonene fra vår amerikanske søsterorganisasjon, National Fisheries Institute, er det grunn til å være bekymret, sier assisterende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.
Laksesykdom på vei mot fylket
Laksesykdommen PD kan bli et like stort problem i Nordland om 5 - 10 år som den i dag er i Nord-Trøndelag, skriver Fiskeribladet. Seniorrådgiver Martin Binde i Mattilsynet sier det derfor er viktig at de riktige grepene blir gjort nå. Virussykdommen PD er etter lakselus det fiskehelseproblemet som koster laksenæringa mest.
Det norske folk vil ha olje
45 prosent av nordmenn er ueinige i at oljeleitinga bør stoppast, medan kvar fjerde er einige i påstanden, melder Fiskeribladet. Kjønnsforskjellane er store: 33 prosent av kvinner vil avvikle oljeleitinga, medan 16 prosent av menn seier det same. Undersøkinga er gjort av Respons Analyse for Fremtiden i våre hender.
Les mer om Fiskeribladet og Fremtiden.
Nordmenn et mindre sjømat
I 2016 gjekk sjømatkonsumet ned 7 prosent, skriv Fiskeribladet. Administrerande direktør i Noregs sjømatråd, Renate Larsen, seier ho er spesielt uroa for at dei yngre vel vekk fisk.
Fiskarlaget vil endre kvotane
Leiar i Noregs Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, vil ha slutt på rekrutteringskvotar, skriv Fiskeribladet. Dette er adgangar som ikkje krev noko utdanning for å fiske.
Nedgang i torskekvoten
En nedgang i torskekvoten på 20 prosent er dramatisk og ikke bra når man skal bygge et langsiktig stabilt marked. Det sier omsetningssjef Willy Gotliebsen i Norges Råfisklag til Fiskeribladet, som en kommentar til at Det internasjonale havforskningsrådet i går anbefalte en nedgang i torskekvoten på 20 prosent til 712 000 tonn. – Generelt er det negativt med store endringer i torskekvoten, sier han.
FRP vil avvikle kommunistisk system
Fiskeripolitisk talsmann i Framstegspartiet, Oskar Grimstad, er misnøgd med at Per Sandberg sitt forslag om å fjerne pliktsystemet til trålarane fall, skriv Fiskeribladet. Han kallar dagens system det næraste vi kjem eit kommunistisk system, og ynskjer at saka vert teken opp att.
Laksesalget stuper
Det er solgt 61 prosent mindre fersk laks hittil i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Årsaken er høye priser, skriver Fiskeribladet. Samtidig økte volumet av fryst laks med 17 prosent.
Les mer om Fiskeribladet.
Dårlig rekefangst
Rekefangsten i nord har vært svært dårlig hele vinteren. Hittil i år ligger den på samme nivå som fjoråret - da det var en reduksjon på 4.300 tonn sammenlignet med 2015, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.
Stadig flere vil fiske blåkveite
Med kort sesong og gode priser er blåkveitefisket i ferd med å bli like viktig økonomisk for mange kystfiskere som torsken. Både på sjø og land har det vært gjort omfattende blåkveite-forberedelser de siste ukene, skriver fiskeribladet.
SV vil trekke alle trålkvoter
Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, vil trekke tilbake alle trålkvoter med pliktar og fordele dei til kystflåten, skrif Fiskeribladet. 8. juni skal saka diskuterast i Stortinget.
SV vil trekke alle trålkvotar
Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, vil trekke tilbake alle trålkvotar med pliktar og fordele dei til kystflåta, skrif Fiskeribladet. 8. juni skal saka diskuterast i Stortinget.
Tørrfisknæringa redda av svak krone
Norima-forskar Thomas Nyrud fortel til Fiskeribladet at tørrfisknæringa hadde hatt ei vanskeleg tid dei siste åra, hadde ikkje krona vore svak.
Les mer om Fiskeribladet.
Fritt for lakselus om ti år
Norsk industri tror oppdrettsanlegg kan være frie for lakselus innen ti år, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Til avisen sier administrerende direktør, Stein Lier-Hansen, at bransjen må slutte med et ensidig fokus på produksjonsvekst, og heller legge vekt på sunn vekst som ikke går på bekostning av miljø og fiskevelferd.
Stopper sjøsamisk konkurransefiske
Fiskeridirektoratet stopper fisket på de ti ekstra tonnene som fiskerne i de sjøsamiske områdene fikk tildelt 1. april, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Fiskerne hadde fra får av fått 16 tonn garantert kvote på toppen av den ordinære kvota. Fisket stoppes i det øyeblikket kvoteavsetningen på 3000 er nådd, ifølge nettavisen. Årsaken er at det ligger an til overfiske.
1400 kilo smuglerfisk beslaglagt
Mengden smuglerfisk stoppet på grenseovergangene i Nordland i år, er nesten doblet i forhold til i fjor, skriver Fiskeribladet. Det er beslaglagt i underkant av 1400 kilo filet så langt i år ved tollstasjonene Narvik/Bjørnfjell og Junkerdalen.
Tredobla beslaget av smuglerfisk
På tre månadar er beslaget av smuglerfisk i Nordland dobla i forhold til 2016, skriv Fiskeribladet Fiskaren. Det blei beslaglagt 866 kilo førre år, men heile 1400 kilo dei fyrste tre månadane av 2017.
Smuglersesongen i gang igjen
410 kilo torskefilet er beslaglagt så langt i april, skriver fiskeribladet.no. De tre ulike beslagene er gjort av tollregion Nord-Norge på grensa til Finland. Ifølge kontrollsjef Tom Olsen er smuglersesongen bare så vidt startet.
Les mer om Finland, Nord-Norge og Tom Olsen.
Brexit-effekt på norsk sjømat
At Storbritannia melde seg ut frå EU har allereie påverka fiskeeksporten i Noreg, skriv Fiskeribladet Fiskaren. Det er Finn-Arne Egeness hjå Nordea som kjem med påstanden. Ein svakare pund er ei av fleire årsaker til nedgangen.
Fritt for fisk i Lofoten
Når det vert fritt for fisk i Lofoten, trekk fiskarane nordover til Vest-Finnmark, skriv Fiskeribladet Fiskaren. Breivikfjorden på Sørøya har blitt kalla Lille-Lofoten, fordi fleire vel å gjere delar av vinterfisket sitt der.