Fiskeribladet

Laksesafari kan bli turistmagnet

Sjømatrådet har bedt et utvalg sjømatbedrifter og organisasjoner om innspill til hvordan de skal organisere utekontorene, eller fiskeriutsendingene, i framtiden. Norske Sjømatbedrifters Landsforening, tror laksesafari kan bli den nye turistmagneten, det skriver de i et innspill til Sjømatrådet, opplyser Fiskeribladet.

Kveiterekord

Forrige uke var det kveiterekord hos Norges Råfisklag. Det skriver Fiskeribladet. Det ble landet 143 tonn kveite til en verdi av 5,9 millioner kroner sist uke. Mens mandag og tirsdag denne uken ble det landet 71 tonn.
Les mer om Fiskeribladet.
Fiskeriminister Per Sandberg må vitne i lobbyistsak
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) blir innkalt som vitne i søksmålet lakselobbyisten Frode Reppe har rettet mot sin arbeidsgiver Norske Sjømatbedrifters Landsforening, ifølge Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet og Frode Reppe.
Tørrfisksalget faller
Salget av tørrfisk fra Værøy og Røst har gått ned med 20 prosent fra i fjor, skriver Fiskeribladet. Årsaken er at italienerne kjøper mindre.
Les mer om Fiskeribladet, Røst og Værøy.

– Fortsatt statlige fiskerihavner

Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen mener at fiskerihavner bør forbli et statlig ansvar. Det skriver Fiskeribladet. – Om man ikke innser at havner er en viktig del av infrastrukturen i det som skal bli en av de viktigste næringene, så er jeg bekymret. Her må stortingsrepresentanter, ikke minst de fra nord, tenke seg om to ganger, sier den tidligere fiskeriministeren til bladet.
Kartlegge havbunnen i nye områder
Ny kunnskap om havbunnen kan gi stort utviklingspotensial for kysten av Norge. Derfor skal det samles inn data og forske på havbunnens miljø, skriver Fiskeribladet. Resultatet skal bli bedre marine grunnkart som vil gi nye muligheter for fremtidige generasjoner til å ta ut kystens utviklingspotensiale på en mer bærekraftig måte, skriver avisa.
Les mer om Fiskeribladet og Norge.
Vil ha turistfisk i rund vekt
Fiskeridirektoratet har fått svært sprikende tilbakemeldinger på sitt forslag om fangstrapportering fra turistfiskebedriftene. I et høringsinnspill til Fiskeridirektoratet sier Fiskarlaget at de vil fangsten skal registreres i rundt vekt. De vil også ha hyppigere innmeldinger enn en gang i måneden, slik myndighetene har foreslått. Det skriver Fiskeribladet.
Rekordår for fiskeflåten
Høye fangstverdier i 2016 gav et historisk godt resultat for den norske fiskeflåten, skriver Fiskeribladet. For tredje år på rad økte driftsinntektene, som for i fjor var på 17,5 milliarder kroner.
Les mer om Fiskeribladet.
Radmager makrell
Fiskere slår alarm om mager makrell som observeres langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark, skriver Fiskeribladet. Nå kobles Havforskningsinstituttet inn for å finne årsaken, skriver avisen.
Torskehoder kan bli proteinpulver
Forskere har begynt å se på muligheten ved å bruke tørkede torskehoder som kosttilskudd. Det jobbes med metoder for å fjerne fiskesmaken, det sier forsker Jan Arne Arnesen i Nofima til Fiskeribladet.
Fisket for mye leppefisk
Foreløpig er det fisket 26 millioner leppefisk. Det er over 8 millioner mer enn havforskerne har anbefalt. Det skriver Fiskeribladet. Havforskningsinstituttet får inn meldinger fra fiskere om områder hvor det nesten ikke er leppefisk igjen.
Les mer om Fiskeribladet.
Geografisk forvaltning av makrell
Norges Miljøvernforbund, NMF, foreslår en todelt geografisk forvaltning av makrell langs kysten, skriver Fiskeribladet. Organisasjonen mener at fisket bør rettes mot Nord-Norge, hvor det de siste årene har vist seg å være store mengder makrell.
Les mer om Fiskeribladet, NMF og Nord-Norge.
Nordnorske fiskere krever forskning
Fiskere mener at reguleringene for uer-fangst er satt uten et troverdig forskningsgrunnlag, og krever mer forskning. Reguleringene er blitt strammet inn i den grad at det til tider er umulig å fiske etter andre fiskearter på grunn av for stor bifangst av uer, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.
Flest søkere fra Nordland
Aldri før har så mange søkt om rekrutteringskvote, skriver Fiskeribladet. Nesten alle de 97 søkerne har søkt om kvote for torsk, sei og hyse. Det er flest søkere fra Nordland og Hordaland, og bare to søkere er kvinner. Det deles ut 15 rekrutteringskvoter i 2018. I år ble det delt ut ti kvoter.
Høringsrunde for blåskjell-standard
Ny standard for overvåking av miljøgifter i blåskjell er på høring frem til 17. oktober. Miljødirektoratet anbefaler overvåking av enkelte miljøgifter i blåskjell som en del av den tiltaksorienterte overvåkingen for industribedrifter, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.
Stadig tryggere å være fisker
Antall personskader og dødsulykker for norske fiskere går nedover sammenlignet med antall registrerte yrkesfiskere, ifølge SINTEF Ocean. Hittil i 2017 har det vært tre dødsulykker i fiskeflåten, men tallene varierer mye fra år til år. I 2016 var det seks dødsulykker, mens det året før var tre, melder Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.
Fant 70 prosent småkrabber
Et nylig avsluttet forskningstokt fant mye snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. 70 prosent var småkrabber som om et par år blir fangstbare, sier toktleder Børge Holte til Fiskeribladet Fiskaren.
Kan straffe brudd på leveringsplikt
Regjeringen har åpnet for bøter på opp til 3 millioner ved brudd på leveringsplikt. Vedtaket er en oppfølging av tidligere lovvedtak i Stortinget om innføring av overtredelsesgebyr ved brudd på deltagerloven, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet og Stortinget.
Oljeulykke kan redusere skreien
Et dramatisk oljeutslipp utenfor Lofoten kan redusere antall skrei med 13 prosent, viser en undersøkelse utført av flere forskere. Forskerne har simulert ulike nivåer på oljeutslipp og torskeårsklasser. Et utslipp vil gi en svikt i gytebestanden, men ikke på krisenivå, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet og Lofoten.
Sandberg vil samarbeide med Ap
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener Frp og Høyre må samarbeide med Ap om det skal lykkes å få en forutsigbar fiskeripolitikk. I et intervju med Fiskeribladet sier Sandberg at han mener et slikt samarbeid først kan bli aktuelt før neste valg.
Les mer om Fiskeribladet, Frp, Høyre og Sandberg.
Nedtur for rekeindustrien
De to norske rekefabrikkene Stella Polaris og Coldwater Prawns hadde i fjor et samla underskudd på 30 millioner kroner. Det skriver Fiskeribladet. For begge selskapene er det priskrakket på reker fra 2015 til 2016 som nå slår inn i regnskapstallene.
Les mer om Fiskeribladet.
Innfører aldersgrense på fiskebåt
Regelverket som forbyr barn under 15 år å jobbe på fiskebåt trer snart i kraft. Det skriver Fiskeribladet. Norge har vært en pådriver for å innføre den internasjonale konvensjonen ILO-188, som skal sikre bedre arbeidsvilkår for fiskere verden rundt.
Les mer om Fiskeribladet.
Trur laksefesten snart er over
Analytikar Kolbjørn Giskeødegård meiner lakseprisen vil gå ned att frå ekstremprisane frå andre kvartal i år, som har vore på skyhøge 67 kroner kiloen. Til Fiskeribladet seier han at prognosane peikar mot ein kilopris på 53 kroner i andre halvår av 2017.
Havbrislingfisket starter
I dag starter havbrislingfisket og totalkvoten er satt til 10.000 tonn, skriver Fiskeribladet. Maksimalkvoten er satt til 550 tonn, noe som betyr at inntil 18 fartøy kan delta på fisket. Fisket kan pågå frem til 31. mars 2018.
Les mer om Fiskeribladet.
Rekordhøye søkertall
Det er rekordmange søkere til fiskerifag på universitetene rundt om i Norge. Det melder Fiskeribladet. Rekrutteringen til fagene har økt med mer enn 50 prosent siden fjoråret ifølge tall fra Sett Sjøbein.