Fiskeribladet

Dårlig rekefangst

Rekefangsten i nord har vært svært dårlig hele vinteren. Hittil i år ligger den på samme nivå som fjoråret - da det var en reduksjon på 4.300 tonn sammenlignet med 2015, skriver Fiskeribladet.
Les mer om Fiskeribladet.

Stadig flere vil fiske blåkveite

Med kort sesong og gode priser er blåkveitefisket i ferd med å bli like viktig økonomisk for mange kystfiskere som torsken. Både på sjø og land har det vært gjort omfattende blåkveite-forberedelser de siste ukene, skriver fiskeribladet.
SV vil trekke alle trålkvoter
Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, vil trekke tilbake alle trålkvoter med pliktar og fordele dei til kystflåten, skrif Fiskeribladet. 8. juni skal saka diskuterast i Stortinget.
SV vil trekke alle trålkvotar
Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, vil trekke tilbake alle trålkvotar med pliktar og fordele dei til kystflåta, skrif Fiskeribladet. 8. juni skal saka diskuterast i Stortinget.

Tørrfisknæringa redda av svak krone

Norima-forskar Thomas Nyrud fortel til Fiskeribladet at tørrfisknæringa hadde hatt ei vanskeleg tid dei siste åra, hadde ikkje krona vore svak.
Les mer om Fiskeribladet.
Fritt for lakselus om ti år
Norsk industri tror oppdrettsanlegg kan være frie for lakselus innen ti år, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Til avisen sier administrerende direktør, Stein Lier-Hansen, at bransjen må slutte med et ensidig fokus på produksjonsvekst, og heller legge vekt på sunn vekst som ikke går på bekostning av miljø og fiskevelferd.
Stopper sjøsamisk konkurransefiske
Fiskeridirektoratet stopper fisket på de ti ekstra tonnene som fiskerne i de sjøsamiske områdene fikk tildelt 1. april, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Fiskerne hadde fra får av fått 16 tonn garantert kvote på toppen av den ordinære kvota. Fisket stoppes i det øyeblikket kvoteavsetningen på 3000 er nådd, ifølge nettavisen. Årsaken er at det ligger an til overfiske.
1400 kilo smuglerfisk beslaglagt
Mengden smuglerfisk stoppet på grenseovergangene i Nordland i år, er nesten doblet i forhold til i fjor, skriver Fiskeribladet. Det er beslaglagt i underkant av 1400 kilo filet så langt i år ved tollstasjonene Narvik/Bjørnfjell og Junkerdalen.
Tredobla beslaget av smuglerfisk
På tre månadar er beslaget av smuglerfisk i Nordland dobla i forhold til 2016, skriv Fiskeribladet Fiskaren. Det blei beslaglagt 866 kilo førre år, men heile 1400 kilo dei fyrste tre månadane av 2017.
Smuglersesongen i gang igjen
410 kilo torskefilet er beslaglagt så langt i april, skriver fiskeribladet.no. De tre ulike beslagene er gjort av tollregion Nord-Norge på grensa til Finland. Ifølge kontrollsjef Tom Olsen er smuglersesongen bare så vidt startet.
Les mer om Finland, Nord-Norge og Tom Olsen.
Brexit-effekt på norsk sjømat
At Storbritannia melde seg ut frå EU har allereie påverka fiskeeksporten i Noreg, skriv Fiskeribladet Fiskaren. Det er Finn-Arne Egeness hjå Nordea som kjem med påstanden. Ein svakare pund er ei av fleire årsaker til nedgangen.
Fritt for fisk i Lofoten
Når det vert fritt for fisk i Lofoten, trekk fiskarane nordover til Vest-Finnmark, skriv Fiskeribladet Fiskaren. Breivikfjorden på Sørøya har blitt kalla Lille-Lofoten, fordi fleire vel å gjere delar av vinterfisket sitt der.
–Nord-Noreg vert viktig i valkampen
Fiskeri i Nord-Noreg kjem til å verte viktigare enn nokon gong i årets valkamp, seier fylkesordførar i Finnmark, Runar Sjåstad, til Fiskeribladet Fiskaren. Han vonar olje- og fiskeressursane i nord vert sentrale tema på Arbeidarpartiet sitt landsmøte til helga.
Krev dobbeltspor på Ofotbanen
Veksten i fiskerinæringa i nord kjem i framtida til å krevje eit dobbeltspor på Ofotbanen. Det seier prosjektleiar for Ofotbanealliansen, Åsunn Lyngedal til Fiskeribladet Fiskaren.
Vil ha reell leveringsplikt
Vardø kommunestyre mener regjeringens forslag om å avvikle trålerflåtens plikter er å belønne de som har omgått intensjonen i leveringsforpliktelsene, ifølge Fiskeribladet. Kommunestyret forlanger at tilbudsplikten strammes inn til en leveingsplikt.
Les mer om Fiskeribladet.
Frp i nord støttar pliktmeldinga
Frp i Nord-Noreg var svært ueinige i å fjerne leveringsplikta for to år sidan, men no har dei snudd. – Det er ikkje tvil om at ordninga har gått ut på dato, seier Dagfinn Olsen, gruppeleiar for Frp i Nordland Fylkesting til Fiskeribladet Fiskaren. No kjem han til å støtte Per Sandberg si melding som leggjast fram for Stortinget tysdag.
Torskeprisen opp
Mandag gikk minsteprisen på torsk opp med 50 øre kiloen. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det er ifølge avisa dårlig vær og dermed dårligere tilgang på torsk som har ført til at prisene har gått opp.
Tror 2017 blir et godt år
Norges Råfisklag har stor tro på at 2017 blir like bra som 2016. Det sier Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag. Fiskesalgslagene omsatte i 2016 for om lag 23 milliarder kroner, noe som er ei økning på nærmere 2.7 milliarder sammenligna med året før. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Haugland er fornøyd med situasjonen for næringa.
Kystvakta tar flere for mindre
I fjor endte 44 av Kystvaktens saker med anmeldelse eller oppbringelse. I år er taller 80. Økningen skjer samtidig som Kystvaktens ressurser har blitt færre. Det melder Fiskeribladet Fiskaren.
Rekordomsetning for fiskerne
Det blir omsatt for omlag 23 mrd kroner gjennom fiskesalgslagene i år. Det er ny rekord for fiskeomsetning, skriver Fiskeribladet fiskaren. Norges råfisklag topper med en rekordomsetning på 11,7 milliarder kroner.
Les mer om Fiskeribladet.
Vil ha skuddpremie på kystsel
Sametinget har foreslått å gjeninnføre skuddpremie på kystsel. Forslaget støttes av Nordland Fylkes Fiskarlag. Forsker Kjell Nilssen, ved Havforskningsinstituttet, er i mot skuddpremie på kystsel. Han mener skaden den gjør på fiskebestanden langs kysten er overdrevet. Det skriver Fiskeribladet fiskaren.
Teiner lager krøll for rekefiskere
Krepseteiner gjør det vanskelig å tråle etter reker nær land. Fiskerlaget Sør vil at fritidsfiske skal skje på grunnere vann enn 60 meter, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det kan nå bli forsøk med forbud mot krepseteiner under vinterfisket etter reker.
– For dårlig kvalitet
Torsken som dras i land av norske fiskere er av for dårlig kvalitet. Det sier Ørjan Nergaard, råstoffsjef i Norway Seafoods til Fiskeribladet fiskaren. Han forteller at 20 prosent av torsken som leveres ikke holder mål. Årsaken, ifølge Nergaard, er at det er så mange kjøpere langs kysten, at kvaliteten ikke blir så viktig.
Mye makrell
Salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag forteller til Fiskeribladet Fiskaren at den siste uka har bydd på mye makrell. Den beste uka så langt i år, med 28.000 innmeldte tonn. Den beste dagen var fredag, da 27 båter bidro med hele 9200 tonn.
Spiser ikke nok fisk
Norske kvinner og menn spiser langt mindre fiske enn anbefalte kostråd. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det konkluderer professor Lene Frost Andersen ved Universitetet i Oslo, etter den landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant nordmenn i alderen 18-70 år, kalt «Norkost.