Fiskeribladet

Åpen for endring

Norges Fiskarlag kan komme til å støtte regjeringas forslag om å regionalisere leveringsplikten, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Leder Kjell Ingebrigtsen, sier at de ikke er imot å endre ordningene, men at det viktigste er å skape forutsigbarhet for næringa.

Fiskesmuglere går fri

I år er det beslaglagt mindre fisk i nord enn tidligere år, men det er ikke fordi det smugles mindre. Tollvesenet tror smuglerne vet når og hvor de kan kjøre over grensa uten å bli tatt, sier avdelingssjef i grensekontrollen i Tollregionen Nord-Norge, Tom Olsen til Fiskeribladet Fiskaren.
Lodde-alarm kan påvirke torskekvota
Meldingene fra Barentshavet om liten loddebestand og kaldere sjøvann kan påvirke nivået på torskekvotene allerede for neste år. Havforskerne har anbefalt et kvotekutt på nesten 100 000 tonn til neste år, fra 894 000 tonn til 805 000 tonn, melder Fiskeribladet Fiskaren.
Sjølaksefiskets inntekt skal telle
Inntektsgrunnlag skal telle for å få kongekrabbekvote, skriver Fiskeribladet fiskaren. I dag inngår sjølaksefisket som inntektsgrunnlag for å stå i fiskarmantallet. Dermed anser man det også som naturlig at det teller med i på kongekrabbekvota.
Les mer om Fiskeribladet.

Torskeoppdrett mer vellykka enn før

Torskeoppdrett er nå mer vellykka enn tidligere. Da man startet med oppdrett av torsk på begynnelsen av 2000-tallet overlevde kun n prosent av den klekka rogna, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Nå viser nye forsøk med oppdrett av torsk at 30 prosent overlever.
Vellyka torskeoppdrett
Torskeoppdrett er nå mer vellykka enn tidligere. Da man startet med oppdrett av torsk på begynnelsen av 2000-tallet overlevde kun n prosent av den klekka rogna, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Nå viser nye forsøk med oppdrett av torsk at 30 prosent overlever.
Etterspør fiskebåter
Etterspørsel etter fiskebåter er større enn noen gang ved Skogsøy Båt i Mandal. To-tre båter er under bygging til enhver tid og ordreboka er full for hele neste år, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Deleier Bjørnar Mydland sier grunnen er at fiskeriet er godt, rentene lave og dieselen billig.
Slutter i Sjømatrådet
Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet, slutter i jobben og blir lærer i Lofoften, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Stillingen er en av de viktigste i kommunikasjonsbransjen i Nord-Norge.
Selger mer fisk til Hviterussland
Norge har eksportert fisk til en verdi av 454 millioner kroner til Hviterussland hittil i år. Det er en økning på 309 millioner i samme periode i fjor som tilsvarer 47 prosent økning, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Økningen er størst for laks, men det er også eksportert mer makrell og sild til Hviterussland.
Krever høyere minstepris
Mens kystrekefiskerne i nord får 73 kroner kiloen, er rekeprisene sør i landet på nesten 300 kroner, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Omtrent halvparten av den nordnorske fangsten blir sendt sørover for å supplere i markedet etter nedgangen i fisket der.
Unge fiskere organiserer seg ikke
Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, er bekymret over at færre unge fiskere organiserer seg. Han tror en opplysningskampanje rettet mot unge fiskere kan være nødvendig, iføge Fiskeribladet Fiskaren.
Spenning knyttet Kina-eksport
Det er stor usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje med eksporten av frossen fisk til Kina, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Norge solgte i fjor frossen fisk til Kina for 3,2 milliarder kroner, men tidligere i år varslet kinesiske myndigheter at de kommer med innskjerpinger og strengere testing av norsk fisk. Norske myndigheter jobber nå med å få en avklaring på hva innskjerpingene innebærer.
Skutt 47 hval hittil i år
Det er til nå skutt 47 hval så langt i årets hvalfangstsesong. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Den norske hvalsesongen startet 1. april, og varer til slutten av august. Kvoten er på totalt 1286 dyr.
Avventer vekst
Nova Sea på Helgeland øker ikke produksjonen før de har fått bukt med lakselusa, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Lakseselskapet er på Mattilsynets liste over lokaliteter med varsel om å halvere produksjonen på grunn av langvarige lakselusproblemer. – Vi tar varslet svært alvorlig, sier administrerende direktør, Odd Strøm.
Et betydelig hopp i klippfiskprisen
Klippfiskprisen i november har hatt en økning på 33,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Mer norsk fisk til Storbritannia
De første åtte månedene i år ble det eksportert sjømat for 2,4 milliarder kroner til Storbritannia, mot 1,7 milliarder i samme periode i 2013, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Mer norsk fisk til Storbritannia
De første åtte månedene i år ble det eksportert sjømat for 2,4 milliarder kroner til Storbritannia, mot 1,7 milliarder i samme periode i 2013, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Laks er fortsatt den norske fisken britene spiser mest av, men torsk står for den største veksten.
Beste resultat noensinne
Marine Harvest har levert et overskudd på 1,2 milliarder kroner i årets andre kvartal. Det er selskapets beste kvartalresultat nonesinne, skriver Fiskeribladet fiskaren.
Les mer om Fiskeribladet.
Fiskeribladet Fiskaren får pressestøtte for å lage nettavis
Fagavisen er den første i landet som får digital pressestøtte.
Vil redde hummeren
Tysfjord kommune i Ofoten skjermer tre av fem fjorder for oppdrettsvirksomhet. Både miljøvern- og fiskerimyndigheter skal ifølge Fiskeribladet Fiskaren, bedt kommunen ta hensyn til den særegne hummerbestanden i fjordene.
Fiskefilet til Europa øker
Mens markedet for fiskefilet i Europa øker, blir norsk produksjon bygget ned. Island økte i fjor salget til EU med 24 prosent, mens salget fra Russland økte med 44 prosent, melder Fiskeribladet Fiskaren.
Øker hysekvotene
Fiskeridirektøren har besluttet å øke hysekvotene for fartøy i åpen kystgruppe og lukket kystgruppe, melder Fiskeribladet Fiskaren.
Krever tilbakeføring
Fiskekjøpernes Forening krever tilbakeføring av kvoter fra trålerne dersom det blir mangel innenfor gruppekvoten til de minste båtene, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Krever tilbakeføring
Fiskekjøpernes Forening krever tilbakeføring av kvoter fra trålerne dersom det blir mangel innenfor gruppekvoten til de minste båtene, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Bekymret
Sjøfartsdirektoratet sendte i vinter ut varsku om faren ved overlast. Gjennom torskesesongen har de fulgt opp med uanmeldte tilsyn og avdekket flere bekymringsfulle tilfeller, skriver Fiskeribladet Fiskaren.