Fiskeribladet

Doblet driftsresultatet i 2015

Norges Sjømatråd mer enn doblet driftsresultatet i 2015.Eksportverdien nådde 74,5 milliarder kroner i 2015, en økning på 8 prosent eller 5,8 milliarder kroner mer enn i 2014.Det var høye laksepriser som dro opp omsetningen, skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Oppdrettsfisken sliter

Sykdommer, høy dødelighet og økende lakselusproblemer er blant utfordringene oppdrettsnæringen sliter med, ifølge Mattilsynets årsrapport for 2015. Tilsynet konkluderer med at fiskehelsen og fiskevelferden harblitt dårligere, skriver Fiskeribladet Fiskaren.
Fiskeribladet legger seg flate
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene. – Et plaster på såret, sier Husøy-reder Rolf Bjørnar Tøllefsen.
Fiskeribladet legger seg flate overfor Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.

Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg

Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg
Fiskeribladet Fiskaren beskyldte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å ha tildelt en økt torskekvote som en vennetjeneste. Nå beklager bladet og sier det ikke var grunnlag for beskyldningene.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeribladet Fiskaren legger seg flyndreflat for fiskeriministeren
Fiskeribladet Fiskaren legger seg flat som en flyndre og beklager angrepet på fiskeriminister Per Sandberg (Frp).
Les mer om Per Sandberg.
Redaktørforeningen: – Journalister må tåle følelsesutbrudd
Fiskeriminister Per Sandbergs utskjelling av to journalister fra Fiskeribladet Fiskaren har fått mye oppmerksomhet. Konstituert generalsekretær i Redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø, sier journalister må kunne tåle at det går en kule varmt.
Fly forbannet Sandberg skjelte ut journalister
På en konferanse i Bergen stilte journalister fra Fiskeribladet Fiskaren spørsmål som fikk fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til å se rødt.
Sandberg skjeller ut journalist etter kvotespørsmål
– Så latterlig journalistikk at det burde gå inn i komibøkene, tordnet fiskeriminister Per Sandberg mot Fiskeribladet Fiskaren.
Båten gikk i ring
Det var fisker og hvalfanger Jan Kristiansen (72) fra Myklebostad på Tjeldøya lengst nord i Nordland, som omkom torsdag. Fiskeribladet Fiskaren skriver at båten hans, «Jan Bjørn, gikk i ring før den gikk på land, og at mye tyder på at den landskjente hvalfangstveteranen har falt over bord. Kristiansen var nestleder i Norges Småkvalfangerlag, og en sterk stemme i debatten om norsk hvalfangst. Les mer her.
Det haster for villaksen
Oppdrettsnæringen er i ferd med å ta knekken på villaksen, mener Naturvernforbundet. - Næringen har fått styre som de vil, sier Kjersti Sandvik i Fiskeribladet Fiskaren.
Skreien har nådd Vesterålen
Skreien har for alvor nådd Vesterålen, melder Fiskeribladet Fiskaren. Omsettingssjef Willy Godtliebsen hos Norges Råfisklag forteller at skreilandingene tar seg opp, og at det i uke 5 ble tatt opp over 10.000 tonn, etterfulgt av 11.700 tonn i uke 6. Vesterålen og Vest-Finnmark har det meste kvantumet nå, sier Godtliebsen til avisa.
Åpen for endring
Norges Fiskarlag kan komme til å støtte regjeringas forslag om å regionalisere leveringsplikten, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Leder Kjell Ingebrigtsen, sier at de ikke er imot å endre ordningene, men at det viktigste er å skape forutsigbarhet for næringa.
Fiskesmuglere går fri
I år er det beslaglagt mindre fisk i nord enn tidligere år, men det er ikke fordi det smugles mindre. Tollvesenet tror smuglerne vet når og hvor de kan kjøre over grensa uten å bli tatt, sier avdelingssjef i grensekontrollen i Tollregionen Nord-Norge, Tom Olsen til Fiskeribladet Fiskaren.
Lodde-alarm kan påvirke torskekvota
Meldingene fra Barentshavet om liten loddebestand og kaldere sjøvann kan påvirke nivået på torskekvotene allerede for neste år. Havforskerne har anbefalt et kvotekutt på nesten 100 000 tonn til neste år, fra 894 000 tonn til 805 000 tonn, melder Fiskeribladet Fiskaren.
Sjølaksefiskets inntekt skal telle
Inntektsgrunnlag skal telle for å få kongekrabbekvote, skriver Fiskeribladet fiskaren. I dag inngår sjølaksefisket som inntektsgrunnlag for å stå i fiskarmantallet. Dermed anser man det også som naturlig at det teller med i på kongekrabbekvota.
Les mer om Fiskeribladet.
Torskeoppdrett mer vellykka enn før
Torskeoppdrett er nå mer vellykka enn tidligere. Da man startet med oppdrett av torsk på begynnelsen av 2000-tallet overlevde kun n prosent av den klekka rogna, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Nå viser nye forsøk med oppdrett av torsk at 30 prosent overlever.
Vellyka torskeoppdrett
Torskeoppdrett er nå mer vellykka enn tidligere. Da man startet med oppdrett av torsk på begynnelsen av 2000-tallet overlevde kun n prosent av den klekka rogna, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Nå viser nye forsøk med oppdrett av torsk at 30 prosent overlever.
Etterspør fiskebåter
Etterspørsel etter fiskebåter er større enn noen gang ved Skogsøy Båt i Mandal. To-tre båter er under bygging til enhver tid og ordreboka er full for hele neste år, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Deleier Bjørnar Mydland sier grunnen er at fiskeriet er godt, rentene lave og dieselen billig.
Slutter i Sjømatrådet
Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet, slutter i jobben og blir lærer i Lofoften, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Stillingen er en av de viktigste i kommunikasjonsbransjen i Nord-Norge.
Selger mer fisk til Hviterussland
Norge har eksportert fisk til en verdi av 454 millioner kroner til Hviterussland hittil i år. Det er en økning på 309 millioner i samme periode i fjor som tilsvarer 47 prosent økning, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Økningen er størst for laks, men det er også eksportert mer makrell og sild til Hviterussland.
Krever høyere minstepris
Mens kystrekefiskerne i nord får 73 kroner kiloen, er rekeprisene sør i landet på nesten 300 kroner, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Omtrent halvparten av den nordnorske fangsten blir sendt sørover for å supplere i markedet etter nedgangen i fisket der.