Fornebubanen

Mange løse tråder for prestisjebanen til Fornebu

Mye er uklart og milliarder er i spill for et av kollektiv-Norges fremste prestisjeprosjekter. Tjue år etter at siste fly tok av, henger mye i løse lufta når det gjelder Fornebubanen.
Les mer om Fornebu og Fornebubanen.

Byrådet har godkjent Fornebubanen

Byrådet i Oslo har godkjent reguleringsplanen for den nye Fornebubanen. Det skriver Aftenposten. Målet er at milliardprosjektet skal være ferdig i 2024.
Les mer om Aftenposten, Fornebubanen og Oslo.
Venstre støtter Ruter
Venstre er enig med Ruter i at ny, underjordisk Majorstuen stasjon må bygges snarest mulig. Guri Melby (V) sier at byrådet er skuffende passive i saken og ber dem legge fram en plan for hvordan stasjonen kan finansieres samtidig med Fornebubanen.
Les mer om Fornebubanen, Majorstuen og Ruter.
Ikke penger til nytt signalanlegg
Byrådsleder Raymond Johansen er skuffet over at regjeringen ikke vil spleise på et nytt signal- og styringssystem til T-banen. Det er derimot satt av penger til Fornebubanen og ny sentrumstunnel. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reagerer på at Oslo og Akershus ber om enda mer penger, skriver VG.
Les mer om Fornebubanen, Oslo og T-banen.

14,7 mrd til Fornebubanen og ny sentrumstunnel

Ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo får 8,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Fornebubanen får seks milliarder kroner.
Regjeringen varsler 23,7 milliarder til ytterligere tre samferdselsprosjekter
Regjeringen fortsetter å love milliarder til gigantprosjekter i Nasjonal transportplan. Mandag var turen kommet til Møreaksen, Fornebubanen og Hålogalandsvegen.
Nå pusser de borgerlige opp gamle valgløfter
I 2013 lovet de borgerlige partiene statlig finansiering og prompte utbygging av Fornebubanen. Fire år senere gjentar de nøyaktig det samme løftet.
Les mer om Fornebubanen.
Regjeringen varsler 23,7 milliarder til ytterligere tre samferdselsprosjekter
Regjeringen fortsetter å love milliarder til gigantprosjekter i Nasjonal transportplan. Mandag var turen kommet til Møreaksen, Fornebubanen og Hålogalandsvegen.
Ikke banepenger til Romerike
Det er ikke satt av penger til å bygge bane på Nedre Romerike i Nasjonal Transportplan, kun penger til planlegging. Det har vært en forutsetning at staten betaler halvparten av Fornebubanen, ny t-banetunnel i Oslo sentrum og bane til Lørenskog og Skedsmo.
Bane til besvær
Etter mer enn 20 års krangling er historien om Fornebubanen et grelt eksempel på hvordan vi ikke kan drive byutvikling.
Les mer om Fornebubanen.
5,6 mrd. til Fornebubanen
Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skrev i dag under avtalen der staten forplikter seg til å bidra med 5,6 milliarder kroner til Fornebubanen. Det tilsvarer 50 prosent av de anslåtte kostnadene, men det er Oslo og Akershus som må dekke eventuelle overskridelser. Ingen tør i dag si når banen kan stå ferdig.
Les mer om Fornebubanen og Oslo.
Undertegnet avtale om Fornebubanen
Etter årevis med krangling om kollektivløsninger, var bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus onsdag formelt på plass.
Les mer om Fornebubanen og Oslo.
Staten betaler halvparten av Fornebubanen
Oslo og Akershus får mellom 6 og 7 milliarder kroner til Fornebubanen, ifølge Aftenposten. I tillegg kommer to milliarder til blant annet sykkelløsninger
Les mer om Aftenposten og Fornebubanen.
Fornebubanen får 50 millioner til planlegging
Staten gir 50 millioner kroner til planleggingen av Fornebubanen i neste års statsbudsjett. Samferdselsministeren håper det skal få fortgang i reguleringsarbeidet.
Les mer om Fornebubanen.
Gir 50 millioner til Fornebubanen
Regjeringen setter av 50 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen i neste års statsbudsjett, skriver Aftenposten. Den planlagte banen skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett.
Fornebubanen kan bli dyrere
Fornebubanen kan bli enda tre milliarder kroner dyrere enn planlagt. Ifølge Budstikka kan prislappen øke fra ti til 13 milliarder kroner.
Vil bygge ut Norwegians hovedkontor
Det er trangt om plassen for de 500 ansatte, og nå vil Bjørn Kjos bygge på nabotomten på Fornebu, skriver Finansavisen. Han vil sette opp et kontorbygg på minst fem etasjer og ha t-banestasjon midt i bygget. Det blir i så fall en av seks stasjoner på den nye Fornebubanen.
Ekspert anbefaler super boremaskin
En ekspert i tunnelbygging anbefaler i følge Aftenposten, at Oslo bruker samme tunnelboremaskin som London, når de skal bygge nye tunnel til t-banen og Fornebubanen. Med TBM går det raskere og man slipper å rive Bislett og Byporten, men det er dyrt for hver av disse maskinen koster 100 millioner kroner.
Dyrere å reise kollektivt
Det blir dyrere å reise kollektivt i forbindelse i Oslo og Akershus. Påslaget skal etter det NTB forstår i sin helhet gå til finansiering av kollektivprosjekter som Fornebubanen, ny T-banetunnel fra Majorstua til Bryn og ny baneløsning for Nedre Romerike.
Krog: Tar for lang tid
Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) mener det er for lenge å måtte vente åtte år på Fornebubanen. Hun mener banen må framskyndes. I Oslopakke 3 er målet at Fornebubanen skal være ferdig i 2024. Det mener hun er for lang tid, skriver Aftenposten.
Mange ledige kvadratmeter hos gigantene på Fornebu
58 000 kvadratmeter med kontorplasser står ledige på Fornebu. At Fornebubanen kommer på plass flere år senere enn antatt, vil ikke gjøre det enkelt å fylle dem, mener analytiker.
Les mer om Fornebu.
Vil slå sammen Oslo og Bærum
Leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup mener at det er et kunstig kommuneskille gjennom en veletablert jobb- og boregion, skriver VG. Han mener også man for eksempel hadde kommet lengre med bygging av Fornebubanen dersom de to kommunene hadde vært n. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser forslaget.
Fornebubanen åpner tidligst i 2024
Åpningen av den planlagte T-banestrekningen fra Fornebu i Bærum til Majorstuen i Oslo er utsatt med tre til fire år.
Fornebubanen blir flere år forsinket
Byggingen av T-bane til Fornebu kan først starte om tre år, og være ferdig om åtte eller ni år. Det er 3-4 år senere enn den opprinnelige planen.
Les mer om Fornebu og T-bane.