Fosen

Uverdig behandling av samene på Fosen

Nok en gang er vi vitner til at samene og deres levesett, levevei og kultur trues av storkapitalen. Det er bare det, at denne gangen er det våre egne samer, Fosen-samene det gjelder.
Les mer om Fosen-samene og Fosen.

Ventetid fra Horten

– Alle fergene i fergesambandet Horten-Moss kjører etter planlagt rutetabell, sier administrerende direktør ved Bastø fosen Øyvind Lund. Det er likevel litt ventetid fra Horten.
Les mer om Bastø, Horten og Øyvind Lund.
Bastø IV innstilt
I fergesambandet Horten–Moss er avgangene med Bastø IV innstilt. Det går ingen ferge fra Moss kl. 9.30 og fra Horten 10.15, opplyser Bastø Fosen. Fergen fra Horten 8.45 var også innstilt.
Les mer om Bastø Fosen, Bastø IV og Horten.
Stor trafikk på Bastø Fosen
Det skal være stor trafikk og noe ekstra ventetid på fergekaia i Moss i fergesambandet Horten-Moss, melder Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen.

Regjeringen vil felle kongeørn på Fosen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) foreslår å senke terskelen for skadefelling av kongeørn. I første omgang er det snakk om en begrenset forsøksordning.
Les mer om Fosen og Vidar Helgesen.
Ventetid hos Bastø Fosen
Det er noe ventetid på ferjesambandet Horten-Moss fordi Bastø 5 er innstilt på grunn av tekniske problemer.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.
Forsinkelser Moss- Horten
I fergesambandet Horten Moss er Bastø V innstilt på grunn av tekniske problemer, ifølge Bastø Fosen. Dermed kan det bli forsinkelser på rv. 19 over Oslofjorden.
Mener vindpark strider mot vern av urfolks rettigheter
Reineiere på Fosen demonstrerte i dag mot den planlagte vindparken på Storheia i Åfjord og truer med å ta saken til menneskerettskomiteen i Geneve.
Les mer om Fosen, Geneve, Storheia og Åfjord.
Europa har ikke råd til å hente vår kraft
Den norske strømkunden har allerede betalt mye av anleggskostnadene ved utbyggingen av Fosen vindkraft. Likevel kan hele stasen ende med konkurs.
Les mer om Fosen.
Reinbeitedistrikt går til kamp mot vindmøller
Fosen Vind vil bygge Europas største vindmøllepark i reinbeiteområde. Reinere vil det motsatte, og tirsdag starter en ti-dagers lang sak i skjønnsretten.
Vindkraftutbyggerne til oppgjør med samene
Tirsdag starter en uvanlig rettssak i den gamle lagmannsrettssalen i Erling Skakkes gate i Trondheim. Da møtes Fosen-samene og utbyggerne som vil anlegge vindkraftpark på Storheia ansikt til ansikt for første gang i en rettssal.
Ingen storkommune på Fosen
Stortinget kommer ikke til å få noe forslag om å lage stor-kommune på Fosen.
Les mer om Fosen.
Har funnet hittil ukjente helleristninger på Fosen
Arkeologer med på prosjekt finansiert av Riksantikvaren.
Les mer om Fosen og Riksantikvaren.
Ansetter de første faste ved verftet i Rissa
Fosen Yards designkontrakt på Color Lines nye ferje, gjør at verftet kan ansette 20 faste ansatte. Tirsdag vant de pris for skipsdesignet.
Les mer om Rissa.
Må forvente å stå over ferge
I Fergesambandet Horten-Moss kan du regn med å måtte stå over en ferge fra Horten til Moss på grunn av stor trafikk. Du kommer med første ferge fra Moss. Alle fem fergene går, men det kan henge igjen litt forsinkelser etter problemer med det ene fergeleiet i Moss. Feilen er nå rettet, opplyser Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen og Horten.
Fergetrøbbel også i dag
Bastø IV er innstilt også i dag, melder Bastø Fosen på sine nettsider. I går var det lange køer i Moss da to av fergene var ute av drift.
Les mer om Bastø Fosen.
Fortsatt lang fergekø i Moss
I fergesambandet Horten-Moss er Bastø 4 fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Du må regne med ventetid på minst en time ved Moss fergekai, ifølge Bastø Fosen. På Horten-siden gjelder den ekstra ventetiden kun for større kjøretøy, melder fergeselskapet på sine nettsider. Sambandet trafikkeres inntil videre av fire ferger.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.
Bastø 6 tilbake i trafikk
I fergesambandet Horten-Moss vil Bastø 6 bli satt inn i trafikk fra kl 15:30. Sambandet vil da trafikkeres av fire ferger som vil ta unna trafikken fortløpende. Bastø 4 er fortsatt innstilt pga tekniske problemer. Det er svært mye kø på begge sider av fjorden og ventetid på minst en time, opplyser Bastø Fosen.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.
Kø ved kaia i Moss
Verken Bastø IV eller Bastø VI kjører som normalt mellom Moss og Horten. Det fører til lange køer på fergekaiene denne mandag morgen. Bilister må nå regne med en times ventetid både i Horten og Moss, skriver Bastø Fosen på sine nettsider.
Les mer om Bastø Fosen, Bastø VI og Horten.
Ventetid hos Bastø Fosen
I fergesambandet Horten-Moss er fergene Bastø 4 og 6 innstilt pga. tekniske problemer. Ifølge Bastø Fosen må du regne med en times ventetid fra begge sider.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.
Bastø IV
Bastø IV kjører igjen etter å ha vært innstilt på grunn av tekniske problemer. Første avgang gikk fra Moss kl. 06:30, ifølge Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen.
Lyngbrann i Åfjord slukket
Brannvesenet på Fosen rykket ut etter melding om en lyngbrann natt til mandag.
Les mer om Fosen og Åfjord.
Fergetrøbbel Moss-Horten
Ferga Bastø VI har tekniske problemer og avgangene er innstilt fra Horten 20.15 og Moss 21.00. Det melder Bastø Fosen på sine nettsider.
Les mer om Bastø Fosen og Horten.
Hastverk stoppet ett Fosen
Les mer om Fosen.
Bastø 5 er tilbake i drift
I fergesambandet Moss - Horten er Bastø 5 tilbake i trafikk med første avgang fra Moss kl 17.30, ifølge Bastø Fosen. Fergen har vært innstilt i flere timer pga tekniske problemer. Dermed trafikkeres sambandet av fem ferger igjen. Men det er fortsatt ekstra ventetid på begge sider.
Les mer om Bastø, Bastø Fosen og Horten.