Framstegspartiet

Frp er partiet for mannfolk flest

GJESTEKOMMENTAR: Framstegspartiet kallar seg eit liberalistisk parti. Liberalisme er å kjempe for individet sin fridom. Men ikkje alle sin fridom, må vite.

Dyrepoliti i Hedmark og Oppland

Hedmark og Oppland får dyrepoliti frå 2018. Det kunngjorde politikarar frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre i dag. Dermed er det fem distrikt i landet som har denne ordninga.
– Frp må finne ny Nobel-kandidat
Fleirtalet av dei parlamentariske leiarane på Stortinget har bede Framstegspartiet om å finne ein annan kandidat enn Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Nominasjonen har fått kritikk blant anna fordi Hagen er vararepresentant til Stortinget.
Frp vil at fylkeskommunen skal hjelpa gründerar
Framstegspartiet i Rogaland vil tilby gründerane i fylket gratis oppstartshjelp. Partiet meiner at økonomiavdelinga i fylkeskommunen har ledig kapasitet, og at dei også kan bli kontoret for gründerhjelp i Rogaland.
Les mer om Rogaland.

Frp vil at fylkeskommunen skal hjelpa gründerar

Framstegspartiet i Rogaland vil tilby gründerane i fylket gratis oppstartshjelp. Partiet meiner at økonomiavdelinga i fylkeskommunen har ledig kapasitet, og at dei også kan bli kontoret for gründerhjelp i Rogaland.
Les mer om Rogaland.
Ein siger for Frp
Regjeringa aukar oljepengebruken endå meir. Dei som har mest grunn til å vere fornøgd er Framstegspartiet.
Les mer om Framstegspartiet og Frp.
KrF-leiarar lunkne til regjering
Berre ein av fire lokale KrF-leiarar meiner partiet bør vurdere å gå i regjering med Framstegspartiet, ifølgje ein spørjerunde avisa Dagen har gjennomført. I alt 136 av dei nesten 200 lokallagsleiarane avisa har spurt, har svart.
Skepsis til samanslåing for å jamne ut nettleiga
Framstegspartiet vil ha ei samanslåing av nettselskap for å kunne jamne ut nettleiga til forbrukarane i Norge. Men dei små nettselskapa er skeptiske.
Les mer om Norge.
– Det er valfleks og tomme ord
Framstegspartiet meiner dei raudgrøne bløffar om nettleige
Les mer om Det.
For gammal til å stelle dei eldre
72-år gamle Kjellaug Jøssang er for gammal til å stelle dei eldre på Slåtthaug sjukeheim, meiner Stavanger kommune. – Heilt uforståeleg, meiner Framstegspartiet, som vil la folk som kan og vil, fortsetje i arbeidslivet til dei er 75.
Avviser valfusk etter Tajik-besøk
BØ/PORSGRUNN (NRK): Framstegspartiet reagerte kraftig på at Hadia Tajik haldt føredrag ved høgskulane i Bø og Porsgrunn same dag som studentane kunne røyste på førehand. Leiarane i valstyra meiner klaga frå FrP er for tynn.
Avvisar valfusk etter Tajik-besøk
BØ/PORSGRUNN (NRK): Framstegspartiet reagerte kraftig på at Hadia Tajik haldt føredrag ved høgskulane i Bø og Porsgrunn same dag som studentane kunne røyste på førehand. Leiarane i valstyra meiner klaga frå FrP er for tynn.
Aviser valfusk etter Tajik-besøk
BØ/PORSGRUNN (NRK): Framstegspartiet reagerte kraftig på at Hadia Tajik haldt føredrag ved høgskulane i Bø og Porsgrunn same dag som studentane kunne røyste på førehand. Leiarane i valstyra meiner klaga frå FrP er for tynn.
Fjord1 sin styreleiar meiner dei store partia øydelegg klimapolitikken
Styreleiar i Fjord1, Pål W. Lorentzen, kjem med ramsalt kritikk av klimapolitikken til Framstegspartiet, Høgre og Arbeiderpartiet i ein kronikk han har skrive for nettmagasinet Energi og Klima.
FRP vil avvikle kommunistisk system
Fiskeripolitisk talsmann i Framstegspartiet, Oskar Grimstad, er misnøgd med at Per Sandberg sitt forslag om å fjerne pliktsystemet til trålarane fall, skriv Fiskeribladet. Han kallar dagens system det næraste vi kjem eit kommunistisk system, og ynskjer at saka vert teken opp att.
– Bøndene driv eit politisk spel
– Bøndene har eit urealistisk høgt krav til staten, seier Britt Dalsbotten i Framstegspartiet.
Stavkirke i et epleskall
GARDERMOEN: Framstegspartiet seier (nesten) ja til Noreg.
Les mer om Noreg.
Frp i nord gjer heilomvending
For eitt år sidan var Framstegspartiet i Nordland imot Per Sandberg si avvikling av pliktsystemet. I dag har dei snudd heilt rundt.
Ho er det nye blodet i Framstegspartiet som statsråden ynskjer seg
– Eg er ikkje ei som klarar å la vere å seie meiningane mine, seier Britt Dalsbotten som står på toppen av Frp si nominasjonsliste i Sogn og Fjordane.
Framstegsparteit inn i valkampen i reform-motvind
– Målet er at vi skal inn og styre landet og gjennomføre vår politikk. Men ikkje for ein kvar pris, seier Frank Willy Djuvik i Framstegspartiet.
– Eit svik frå Arbeidarpartiet
Eit fleirtal i Arbeidarpartiet i Vågsøy har bestemt seg for å bryte avtalen dei inngjekk med Senterpartiet, Framstegspartiet, Raudt og Tverrpolitisk liste etter valet i fjor haust.
Helgeintervjuet: Mannen mot strømmen
Eit berømt folkemøte på Saga kino 8. april 1973 er kjend som starten på Framstegspartiet. Men meir fordi Carl I. Hagen kom på møtet enn på grunn av partistiftar Anders Lange sjølv.
Les mer om Carl I, Framstegspartiet og Saga.
Tenner på ideen om godshamn her
Framstegspartiet sin fylkesleiar har stor tru på planane om å få til ei giganthamn for godstrafikk i Lærdal. No tek han saka med seg til Løvebakken.
Les mer om Lærdal og Løvebakken.
Full krangel i Frp om lagnaden for Strynefjellet
Det er full krangel i Framstegspartiet om vegen over Strynefjellet.
Inntektssvikt kan ramme ny bompengepakke
Nedgangstidene i oljenæringa fører til at færre køyrer gjennom bomringen på Nord-Jæren, og dei betaler mindre. Nå spøker det for den neste milliardbompakken i området, meiner Framstegspartiet.