Fredrikstad bedriften

Vurderer innstramminger hos Mascot

Fredrikstad-bedriften Mascot vurderer å legge ned deler av produksjonen i Fredrikstad. Bedriften produserer elektroutstyr som batterier og ladere, og har 67 ansatte på Gressvik. I tillegg har bedriften fabrikker i Kina og Estland. Styreleder Per Anton Kleppa sier de skal bruke januar på å bestemme seg for hva som skal gjøres med Fredrikstad-anlegget, som har gått med underskudd de siste årene.

Vurderer å flagge ut

Fredrikstad-bedriften Mascot vurderer å flytte deler eller hele produksjonen ut av Fredrikstad. Bedriften produserer elektroutstyr som batterier og ladere, og har 67 ansatte på Gressvik. Styreleder Per Anton Kleppa sier anlegget har gått med underskudd de siste årene:
Les mer om Fredrikstad og Gressvik.
Flytter ut 75 arbeidsplasser
Bedriften Barco i Fredrikstad har varslet at de flytter 75 arbeidsplasser til Belgia, skriver Fredriksstad Blad. Bedriften som tidligere het Projectiondesign har i dag omkring 150 ansatte i Fredrikstad.
IT-bedrift vil vekk fra Fredrikstad
Fredrikstad-bedriften Barco (tidligere kjent som ProjectionDesign) flytter aktiviteten sin fra Fredrikstad, melder f-b.no. Hva dette fører til for de 145 ansatte er ikke kjent. Bedriften kommenterer ikke saken før de sender ut en pressemelding i 15-tiden.

Krever millionskatt fra stiftelse

Skatteetaten krever at fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta betaler flere titalls millioner i skatt. Fyrlykta, som har hovedkontor i Fredrikstad, har ikke betalt skatt fordi bedriften er ideell. Allikevel har de hatt store overskudd, og dette er bakgrunnen for at skatteetaten nå krever skatt fra stiftelsen, skriver VG. Daglig leder i stiftelsen sier de ikke er enig i avgjørelsen, og at de vil klage.
Les mer om Fredrikstad og Fyrlykta.
Betaler tilbake for flekkfjerning
Kronos Titan vil betale tilbake til beboere som måtte legge ut for vask av biler og boliger etter et utslipp fra bedriften i går. Det sier administrerende direktør Per Thon i Fredrikstad-bedriften. Det uventede utslippet av titandioksider ikke helsefarlig, men siden det er et fargestoff kan det lage flekker på overflater hvis det blir liggende.
Er redd for helsen ved Borge-deponi
Borge pukkverk i Fredrikstad må utrede mulige helsekonsekvenser av at det lagres radioaktive masser i et deponi på området. Bedriften har fått tillatelse fra både Statens strålevern og fylkesmannen, men folk er likevel engstelige. Det forteller leder i Skjærviken lokalsamfunnsutvalg, Knut Andr Haugen. Han håper en konsekvensutredning kan gi svar på hva som kan skje.
Ny siktelse mot Fredrikstad-firma
Politiet har siktet styrelederen til Østfold felgteknikk i Fredrikstad for import av farlige kjemikalier, og brudd på arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og produktkontrolloven. Det skriver Fredriksstad Blad. Myndighetene aksjonerte mot bedriften i april, etter varsling fra ansatte. Da ble daglig leder siktet for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, for bruk av farlige kjemikalier til fjerning av lakk og maling av felger.
Brukte ulovlige kjemikalier
Arbeidstilsynet krevde øyeblikkelig stans i arbeidet da de nylig avslørte bruk av ulovlige kjemikalier ved Fredrikstad-bedriften Østfold felgteknikk. En tank med det ulovlige stoffet ble brukt til å fjerne maling og lakk fra felger. Daglig leder sier de nå jobber for å rette opp det de har fått pålegg om.
- Må bevares
Det tidligere tørkelageret ved Gressvik Bruk i Fredrikstad må bevares, det slår fylkeskonservatoren i Østfold fast i en uttalelse til kommunen. Bedriften Sleipner Motor ønsker å bygge en ny fabrikk der den store trebygningen står i dag. Dette er en av de siste store bygningene som finnes etter sagbruksepoken i Fredrikstad.
Uniol-ansatt dømt
Høyesterett har avvist anken fra en mann som er dømt for tollunndragelser i bedriften Uniol i Fredrikstad. Dermed er dommen fra rettskraftig. Mannen er dømt til to års fengsel, av dette er ett år betinget. Han er domfelt for å ha utstedt 21 uriktige tolldokumenter som er benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU og unndratt toll til for omlag 33 millioner kroner.
Les mer om Fredrikstad og Uniol.
Anken i Uniol-saken ble forkastet
Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som er dømt for tollunndragelser i bedriften Uniol i Fredrikstad. Fredrikstad tingrett fant mannen skyldig i å ha skrevet tollpapirer, slik at kunder i EU unnslapp avgifter på over 33 millioner kroner for biodiesel. Dommen på fengsel i to år, hvorav et år betinget, blir dermed stående. Mannens advokat hevder alt som skjedde ble styrt av selskapet som den gang eide Uniol, og mente det var grunnlag for anke.
Les mer om Fredrikstad, Uniol og Uniol-saken.
Lav kronekurs ga rekordomsetning
Lav kronekurs gjorde at Fredrikstad-bedriften «Biobe hadde rekordomsetning i fjor, skriver Fredriksstad Blad. Bedriften, som produserer plastkomponenter til renseanlegg, omsatte for drøyt 87 millioner kroner. «Biobe eksporterer til Kina og ellers i Østen.
Fra Hobøl til Fredrikstad
Smartpanel-produsenten RBI har lagt hovedkontoret og lageret på Ringvoll i Hobøl ut for salg. Det skriver Smaalenenes Avis. Bedriften skal samle hele virksomheten sin ved anlegget sitt på Øra i Fredrikstad. Det er 35 ansatte i Hobøl.
Les mer om Fredrikstad, Hobøl, Ringvoll og Øra.
Bedriften Sun-Chris legger ned
Over 30 ansatte mister jobben når spesialsko-bedriften Sun-Chris Ortopediske AS i Fredrikstad legges ned ved nyttår.
Les mer om Fredrikstad.
Får ikke sendt ut tørrfisk
Stengte markeder i Afrika skaper problemer for tørrfiskprodusentene. Dette får også konsekvenser her i Østfold. Hos Fredrikstad Reefer Terminal på Øra står sju containere med tørrfisk på lager som bedriften foreløpig ikke får sendt videre til kundene. Hovedkundene i Nigeria blir nektet av regjeringen å betale i dollar, og dermed er det bom stopp for fisken.
Les mer om Afrika, Nigeria, Øra og Østfold.
Hvaler-hytter til drøye 2 millioner
Fagforeningen til Fredrikstad-bedriften Denofa legger nå ut ni hytter til salgs. Prisantydning ligger på drøye to millioner kroner.
Farlig avfall ble lagret ulovlig
Bedriften Gyproc AS i Fredrikstad får kritikk etter en inspeksjon fra Miljødirektoratet. Farlig avfall ble lagret ulovlig på et uteområde.
- Den tidligere bilforhandleren var flink på biler, men manglet kunnskap om drift av store selskaper
Forsvarerne mener at mannen som står tiltalt i Fredrikstad tingrett for grov økonomisk utroskap, ikke var kompetent til å styre bedriften.
Les mer om Fredrikstad.
Skuffet over at det blir økt støy
Naboer til Denofa i Fredrikstad er oppgitt over at Miljødirektoratet tillater mer støy fra bedriften.
Dømt for underslag
En 50-åring fra Fredrikstad må betale 116 000 kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgivers forsikringsselskap etter å h blitt dømt for underslag. Mannen var tiltalt for å ha stjålet varer og kontanter fra bedriften til en samlet verdi av 140 000 kroner, men tingretten fant ham bare skyldig i å ha underslått rundt 45 000 kroner. Han er også dømt til 45 timers samfunnsstraff.
Les mer om Fredrikstad.
- Trist, men forståelig
Det samme gjør daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal. - Selv om bedriften har skiftet eiere, er jo Øra-bedriften en tradisjonsrik bedrift, som Fredrikstad-samfunnet
Lokalt industrieventyr slutt etter 52 år
Det var i går ettermiddag, via en pressemelding, bedriften meldte dette. - Et redusert og tøft marked, pluss høye faste kostnader gjør at vi ikke klarer å produsere lønnsomt i Fredrikstad.
Les mer om Fredrikstad.
Denofa ber om hevet støygrense
Bedriften Denofa i Fredrikstad har søkt om å bråke mer enn de får lov til i dag. Det setter naboene svært liten pris på.
Les mer om Fredrikstad.
Ansatt hadde ikke gyldig opphold
Et bilpleiesenter i Fredrikstad er dømt til å betale 35 000 kroner i bot for å ha hatt en ansatt uten gyldig opphold og arbeidstilltalese. Arbeidstilsynet kontrollerte bedriften for halvannet år siden og fant ut at medarbeideren verken hadde leverte gyldig skattekort eller var meldt inn i arbeidstakerregisteret.
Les mer om Fredrikstad.