Fylkesmannen

Drammen havn får bot på 50.000 kroner

Høsten 2016 ble Drammen havn anmeldt av fylkesmannen i Buskerud for brudd på forurensningsloven. Nå tar de konsekvensene.
Les mer om Buskerud og Drammen.

Flytter inn i nye lokaler

Fylkesmannen vedtok torsdag at Nav og Enhet for barn- og familie får flytte inn i nye lokaler i Hunsfos næringspark. I vedtaket gis det dermed midlertidig dispensasjon på området fram til det er vedtatt en reguleringsplan, melder Vennesla Tidende.
Les mer om Enhet, Nav og Vennesla Tidende.
Forsøpling - behov for ein kollektiv dugnad
Kampen mot forsøpling er eit viktig satsingsområde i 2018. Fylkesmannen ynsker å få fleire folk med på dugnaden for å minske tilførsel av søppel til naturen og for å rydde opp i det som har hamna i naturen eller er i ferd med å gjere det.
Fylkesmannen har snudd – nå blir det studentboliger i sentrum
Fylkesmannen har trukket sin innsigelse mot byggeplanene i Trondheimsvegen 4 i Gjøvik. – Nå gjenstår det kun å bli enige med entreprenøren om pris.
Les mer om Gjøvik og Trondheimsvegen.

Barnehage stenges fra høsten

STAVANGER: Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak om å stenge en privat barnehage i Stavanger.
Les mer om Stavanger.
Forsøpling - behov for ein kollektiv dugnad!
Fylkesmannen ynsker å få fleire folk med på dugnaden for å minske tilførsel av søppel til naturen og for å rydde opp i det som har hamna i naturen eller er i ferd med å gjere det.
Fylkesmannen åpner tilsynssak mot BUP Haugesund
En intern Helse Fonna-rapport konkluderer med faglig uforsvarlighet da barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Haugesund undersøkte om et barn var utsatt for overgrep. Nå åpner Fylkesmannen tilsynssak.
Dyruds to små seire
Fylkesmannen i Oppland fulgte ikke vergemålsloven i det som GDs lesere kjenner som vergesaken. Mer enn halvannet år etter at GD tok opp saken, har Statens sivilrettsforvaltning konkludert. Fylkesmannen tar resultatet av tilsynet på alvor.
Les mer om Oppland.
Flomfare i Østfold
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget vårflomanalyse. Det er mer snø enn normalt og det er flomfare i Østfold, melder Fylkesmannen.
Les mer om Fylkesmannen og Østfold.
– Vi må stikke hodet ut av fuglekassa og vise at Modum er et alternativ
Fylkesmannen i Buskerud jakter nye lokaler for sine 140 ansatte – de vil både næringsråd og kommune ha til Modum.
Les mer om Buskerud og Modum.
Fylkesmannen brøt loven
Statens sivilrettsforvaltning konkluderer med at Fylkesmannen i Oppland ikke har fulgt vergemålsloven i den såkalte «vergemålssaken. Ifølge GD, som først omtalte saken, ble kontoen og huset til Gerd Thordis Dyrud tømt etter ønske fra vergen hennes. Sønnen, Per Jarle Dyrud, ble ikke informert om at moren fikk verge. Dette burde Fylkesmannen ha informert sønnen om, mener sivilrettsforvaltningen.
Staten mener Fylkesmannen ikke fulgte loven i «Vergesaken»
«Statens sivilrettsforvaltning (Srf) konkluderer med at Fylkesmannen ikke har fulgt vergemålsloven i en sak som ble mye omtalt i media høsten 2016».
Les mer om Fylkesmannen og Vergesaken.
Flere avvik ved avfallsanlegg
Fylkesmannen i Telemark har avdekket flere avvik under en inspeksjon ved Bjorstaddalen avfallsanlegg som ligger i Skien kommune.
Les mer om Bjorstaddalen, Skien og Telemark.
Stopper inntaksstopp
Fylkesmannen i Nordland avdekket alvorlige forhold ved Bodø ungdomssenter og varslet inntaksstopp, men mener nå at det ikke lenger er grunnlag for å stanse inntak av ungdommer, skriver Avisa Nordland.
Les mer om Avisa Nordland, Bodø og Nordland.
Fylkesmannen ser etter nye lokaler
Fylkesmannen i Buskerud skal flytte og er på leting etter nye lokaler. I en annonse skriver de at de trenger nye lokaler for 140 ansatte, og ønsker å få leie lokaler i ti år fra desember 2020. Det e Statsbygg som har ansvaret for prosessen.
Les mer om Buskerud og Statsbygg.
Nye regler om skolemiljø: 10 mobbesaker fra Sarpsborg sendt til fylkesmannen
Totalt 10 grunnskoleelever i Sarpsborg mener skolen de går på ikke gjør nok for å stanse det de opplever som mobbing. Nå har de bedt Fylkesmannen om hjelp.
Les mer om Fylkesmannen og Sarpsborg.
Sortland: Miljøproblem hindrer samordning for aqua-utdanning
Miljøhensyn hindrer foreløpig Sortland videregående skole i å kunne slå sammen sin undervisningstillatelse med visningsanlegget til Akvakultur i Nordland. Fylkesmannen i Nordland avslo nylig en søknad knyttet til anlegget.
Les mer om Akvakultur, Nordland og Sortland.
Må spørre miljødirektoratet
Fylkesmannen må spørre seg til råds om vann- forsvinningen i Tjernfjelltjønna.
Les mer om Tjernfjelltjønna.
Truer med tilsyn etter varsel om nedleggelse
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ber Skedsmo kommue om en nærmere redegjørelse rundt planene om å legge ned Vestvollen barnehage på Skedsmokorset.
Ordfører Lunden stusser over vedtak: – Hvem skal bestemme?
– Nå må vi få en klarhet i hvem som skal bestemme. Er det lokalpolitikere som er enstemmig om en sak, eller er det fylkesmannen?
Tilsynssak mot Molde sjukehus
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oppretta tilsynssak mot anestesiseksjonen ved Molde sjukehus, skriv VG. Bakgrunnen er eit varsel om at avdelinga er bemanna med berre in sjukepleiar på vakt om natta og i helgane. Fylkesmannen har bedt Helse Møre og Romsdal om å gjere greie for prosedyrane avdelinga har for å ta vare på pasienttryggleiken. Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen opplyser til VG at dei er i startfasen i utgreiinga av saka, og at helseføretaket har frist til byrjinga av mai med å gi svar i saka.
Les mer om Helse Møre, Molde, Møre og Romsdal.
Har opprettet tilsyn mot Molde sykehus
Varsel om mangel på anestesisjukepleiere gjør at Fylkesmannen i Møre og Romsdal nå skal undersøke om Molde sjukehus har brutt loven. Det er VG som melder dette i dag.
Les mer om Fylkesmannen, Molde, Møre og Romsdal.
Åpner tilsyn mot Molde sykehus
Fylkesmannen i Møre og Romsdal åpner tilsyn mot Molde sykehus etter varsel om mangel på anestesisykepleiere. Ifølge varselet er det bare én anestesisykepleier på vakt på sykehuset om natten og i helgene.
Les mer om Molde, Møre og Romsdal.
Tilsyn mot Molde sykehus etter varsel om mangel på anestesisykepleiere
Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal undersøke om sykehuset i Molde har brutt loven etter varsel om underbemanning av anestesisykepleiere ved sykehuset.
Les mer om Molde, Møre og Romsdal.
Tilsyn mot Molde sjukehus etter varsel om mangel på anestesisykepleiere
Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal undersøke om sykehuset i Molde har brutt loven etter varsel om underbemanning av anestesisykepleiere ved sykehuset.
Les mer om Molde, Møre og Romsdal.