Garborg sitat

Resultatet av røystinga er klar

Store endringar på slutten. Det har tydelegvis vore ei viss mobilisering i røystinga over kva Garborg-sitat som skal pryda ytterveggen på det kombinerte biblioteket/Garborgsenteret.
Les mer om Garborg-sitat.

Røyst på Garborg-sitat

RØYSTING: Sitat skal pryda ytterveggen på det nye kombinerte bibliotekbygget/Garborgsenteret. Juryen har nå plukka ut 20 av dei sitata som har kome inn.
Les mer om Garborg-sitat.
Sitat skal pryda veggen
Garborgsenteret og biblioteket skal ha Garborg-sitat på ytterveggen. No ber dei om forslag. Av Åge Bjørnevik SAMLAR SITAT: Bygget som skal husa Nasjonalt Garborgsenter og Time Bibliotek