Hogsnes området

Folkemøte om nye grenser

Tønsberg og Stokke kommuner inviterer i dag til informasjonsmøte om grensejusteringen mellom de to kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet rett før jul at Vear-området, Vear, Hogsnes og Bjelland, som delvis ligger i Stokke, skal overføres til Tønsberg kommune fra 1. januar 2017. Grensejusteringen har vært heftig debattert, men flertallet av innbyggerne i området ønsket å gå til Tønsberg.

Stort engasjement på folkemøtet (SB+)

Skal Vear og Hogsnes-området samles i samme kommune, og i så fall, hvilken kommune skal det være? Det er et av spørsmålene som ble stilt i Vearhallen torsdag kveld.
1.  Bitcoin fiasko?

2.  Brudd etter 27 år: Selger seg ut av Norges største oppkjøpsfond

3.  Så mye vil det koste

4.  Europeiske land advarer mot Trumps skattereform

5.  Nesten frivillig

6.  Neppe smart med usmarte årsrapporter

7.  DN mener: IA-avtalen er en dyr sovepute

8.  Kreativitet mot skatteplanlegging

9.  60 Venstre-medlemmer har meldt seg ut siden lørdag

10. Økokrim er bra for næringslivet