Hogsnes området

Folkemøte om nye grenser

Tønsberg og Stokke kommuner inviterer i dag til informasjonsmøte om grensejusteringen mellom de to kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet rett før jul at Vear-området, Vear, Hogsnes og Bjelland, som delvis ligger i Stokke, skal overføres til Tønsberg kommune fra 1. januar 2017. Grensejusteringen har vært heftig debattert, men flertallet av innbyggerne i området ønsket å gå til Tønsberg.

Stort engasjement på folkemøtet (SB+)

Skal Vear og Hogsnes-området samles i samme kommune, og i så fall, hvilken kommune skal det være? Det er et av spørsmålene som ble stilt i Vearhallen torsdag kveld.