Indre helgeland regionråd

Helgelandsordførere ble fosterhjemsambassadører

Under Helgelandskonferansen ble 13 ordførere fra Helgeland utnevnt til ambassadører for fosterhjem. AMBASSADØRER: Ordførerne fra Indre Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd

Midler fra Regionalt Næringsfond IHR

Du kan nå søke midler fra Regionalt Næringsfond i Indre Helgeland Regionråd (IHR). Søknadsfrist er 19. oktober. Indre Helgeland Regionråd har for 2012 fått tildelt 2,525 mill kr fra
- Finn en løsning for Stokkvågen
slik at normale ruter kan gjenopptas. Det krever Helgeland og Indre Helgeland Regionråd. Foto: Kari-Ann Dragland Stangen Uttalelsen leser du i dokumentet Stokkvågen under filer (til
Kjører på for veiløsning
Nestleder for Indre Helgeland regionråd, Bjørnar Skjæran(Ap), tror veipakken blir realisert, med eller uten Hemnes.

Nestleder Juvik kritiserer leder Waage

RANA/HELGELAND: Regionrådsleder Geir Waage i Indre Helgeland regionråd snakket ikke varmt om fler- tallets syn på framtidig politistruktur. Det reagerer nestleder Kjell-Idar Juvik sterkt
Ampert om politi
Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo bruker betegnelsen tidvis ampert om debatten om politidistriktreformen i Indre Helgeland Regionråd i forrige uke.
Regionråd roser rovviltnemnd
Indre Helgeland regionråd håper revidering av forvaltningsplan fører at man også i framtiden kan drive med utmarksbeite.
Vil beholde tre sykehus
Den pågående sykehusdebatten på Helgeland er en blanding av følelser og fakta, konstaterer leder i Indre Helgeland Regionråd Geir Waage. Han mener det beste for befolkningen er tre sykehus som i dag.
Samlet seg om Nesna
Det er her Indre Helgeland regionråd ser for seg at man kan bygge et anlegg for ilandføring gass.
Les mer om Indre Helgeland og Nesna.
Vil ha gassen på land
NESNA I morgen behandler Indre Helgeland regionråd hvilke steder som kan egne seg for ilandføring av gass. Så langt har bare Nesna meldt sin interesse.
Les mer om Indre Helgeland og Nesna.
Langset blir ny regionrådsleder
Venstrepolitikeren Arne Langset (52) seiler opp som ny leder i Indre Helgeland Regionråd.
Planlegger ikke regionrådsskifte
HELGELAND Grane kommune er ikke misfornøyde med å være en del av Indre Helgeland regionråd.
Les mer om Indre Helgeland.
Vil bevare hurtigruteanløpet
Indre Helgeland regionråd møter under felles fane til dagens fylkeskonferanse i Bodø. De vil bevare hurtigruteanløpet på Nesna.
Les mer om Bodø og Nesna.
Lei av nabokrangel
Indre Helgeland regionråd er lei av stadige omkamper med naboene i Helgeland regionråd.
Les mer om Helgeland.
Sjekker ut ny tilhørighet
Lurøyordfører Carl Einar Isachsen (Sp) har begynt tilnærmin-gen mot Indre Helgeland regionråd.
Les mer om Indre Helgeland.
Krever bedre veiutredninger
Indre Helgeland regionråd mener kostnads- sprekken på 235 millioner kroner for Toventunnelen er så stor at de nå krever en grundig utredning for kostnadene ved å utbedre dagens trasé.
Les mer om Toventunnelen.
Krever orden i begrepsbruk
NESNA: Et enstemmig Indre-Helgeland regionråd krever at Statens vegvesen klargjør hva som menes med begrepet «Veipakke Helgeland», etter at ordene er ilagt et helt nytt innhold i en faktabeskrivelse over transportsituasjonen på Helgeland.