Innvandrerbakgrunn

Faktasjekket: Det har tegnet seg et bilde av at innvandrerungdom fra Oslo øst jakter på «etnisk norsk ungdom

Vold blant ungdom er et betydelig problem, og ofte barker unge sammen i avtalte konfrontasjoner. Men dette er i hovedsak ikke ungdom med innvandrerbakgrunn som jakter på ungdom med norsk bakgrunn.
Les mer om Oslo.

Faktisk delvis feil: Det har tegnet seg et bilde av at innvandrerungdom fra Oslo øst jakter på

Vold blant ungdom er et betydelig problem, og ofte barker unge sammen i avtalte konfrontasjoner. Men dette er i hovedsak ikke ungdom med innvandrerbakgrunn som jakter på ungdom med norsk bakgrunn.
Les mer om Oslo.
Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før
Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.
Listhaug om kriminalitet blant innvandrere: – Mangel på respekt for våre lover
Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen. Sylvi Listhaug mener det viser mangel på respekt for våre lover.

Listhaug om kriminalitet blant innvandrere: – Mangel på respekt for våre lover

Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen. Sylvi Listhaug mener det viser mangel på respekt for våre lover.
Ny rapport: – Innvandrere oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen
Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen er lavere enn før.
SSB: Folk med innvandrerbakgrunn er oftere siktet for kriminalitet
Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.
SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet
Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.
SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet
Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.
SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet
Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.
SSB: Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet
Tall fra SSB viser at innvandrere fortsatt er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, men at andelen har gått ned.
Les mer om SSB.
SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet
Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.
Rapport: Ungdom føler seg utsatt for etnisk profilering fra politiet
Ungdommer med innvandrerbakgrunn mener de utsettes for etnisk profilering av politiet. Det kommer fram i en rapport fra Antirasistisk Senter.
Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning
Hvordan skiller husholdningene med innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn seg fra den øvrige befolkningens husholdninger? Og hvordan varierer dette etter landbakgrunn og alder?
Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn
En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, mens innvandrerkvinner stod for mer enn hver fjerde fødsel her i landet. Samtidig er fruktbarheten blant innvandrerkvinner i Norge på vei ned.
Les mer om Norge.
Færre innvandrere stemmer
Personer med innvandrerbakgrunn deltar sjeldnere ved valg uansett, selv når man sammenligner deltakelsen med tilsvarende demografiske grupper i den øvrige befolkningen.
Viktig at innvandrere stemmer
Få nordmenn med innvandrerbakgrunn stemmer ved valg eller havner på valglistene. Norsk-afghanske Dawood Shafahi mener både partiene og innvandrerne selv må skjerpe seg for å få opp engasjementet.
Valget 2017: – Innvandrere må engasjere seg
Få nordmenn med innvandrerbakgrunn stemmer ved valg eller havner på valglistene. Norsk-afghanske Dawood Shafahi mener både partiene og innvandrerne selv må skjerpe seg for å få opp engasjementet.
Fatima eneste ikke-etniske på de nordtrønderske valglistene
Valglistene i Nord-Trøndelag er fylt opp med navn på hvite, etniske nordmenn. Kun en person skiller seg ut, etnisk og kulturelt i det tvers gjennom ultranorske. Fatima Almanea er noe så enestående som en ung politiker med innvandrerbakgrunn.
Les mer om Nord-Trøndelag.
Bruker fredagsbønnen for å snakke om stortingsvalget
Islamic Cultural Centre-moskeen i Oslo vil skape politisk engasjement blant muslimer og inviterer til debatt. Valgdeltakelsen i stortingsvalg blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har ligget på rundt 50 prosent ved de fire siste stortingsvalgene.
Les mer om Oslo.
Han er Buskerud-benkens unge alibi
KONGSBERG (VG) Blant dem som ligger an til å bli valgt inn fra Buskerud, er Masud Gharahkhani (Ap) den yngste, den eneste med innvandrerbakgrunn og den eneste som ikke allerede sitter på tinget.
Handlingsplan uten handling
Er det slik at Frp og Høyre ikke syns det er viktig å vite hvor mange med innvandrerbakgrunn som utsettes for vold i nære relasjoner?
Les mer om Frp og Høyre.
Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015
Studerer vi andelen i arbeid eller utdanning i aldersgruppen 16-34 år, befinner norskfødte med innvandrerforeldre seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrere gjør. Det er særlig unge under utdanning som påvirker aktivitetstallene blant norskfødte med innvandrerforeldre.
Kontantstøttebruken gikk ned
Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn sank.