Innvandrere

Den gode, den onde og den fremmede

Kan man skylde på Statistisk sentralbyrå om man ønsker 1,5 mill. innvandrere til Oslo?
Les mer om Oslo og Statistisk.

Erdogan og Wilders skaper splid om Europas tyrkere

Striden mellom Tyrkia og europeiske land kan få konsekvenser for millioner av tyrkiske innvandrere i Europa og bli brukt i omdannelsen av Tyrkia.
Les mer om Europa og Tyrkia.
Svensk grensepoliti aksjonerte
Svensk grensepoliti avdekket ni mulig ulovlige innvandrere under en storkontroll ved et dagligvarefirma i Strømstad på torsdag. Det skriver Bohusläningen. Politiet mistenker at firmaet har utnyttet innvandrere som svart arbeidskraft. – Vi utreder nå om de ni har rett til å være i Sverige, sier grensepolitiets gruppeleder Mikael Holmgren.
Innvandring, innvandrere og livskvalitet
Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?

Professorens innvandringsfantasier

1,5 millioner innvandrere til Oslo? Ikke noe problem, ifølge professor i sosialantropologi, bosatt på vestkanten.
Les mer om Oslo.
Erdogan presser Europa
Striden mellom Tyrkia og europeiske land kan få konsekvenser for millioner av tyrkiske innvandrere i Europa og bli brukt i omdannelsen av Tyrkia.
Les mer om Europa og Tyrkia.
Vil få flere i arbeid
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder skal sette i gang et prosjekt for å hjelpe flere innvandrere til å skape sine egne bedrifter. Prosjektgruppa vil ha et tett samarbeid med NAV, kommunene og ulike næringshager. Les mer.
Les mer om Austog Vest-Agder og NAV.
Vil at flere innvandrere starter egen bedrift
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder setter i gang et prosjekt for å hjelpe flere innvandrere til å skape sine egne bedrifter.
Les mer om Austog Vest-Agder.
Her er ni av ti innvandrere
I Haag er innvandrerne nå i flertall, og i bydelen Schilderswijk har ni av ti innvandrerbakgrunn.
Les mer om Schilderswijk.
Fjern hindre for integrering
Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet. Arbeid er den viktigste arenaen for god integrering for den enkelte.
Færre fra naboland, flere fra konfliktområder
Det totale antallet innvandrere i Stavanger holdt seg stabilt i fjor. Det er imidlertid betydelig endring i hvor innvandrerbefolkningen kommer fra.
Les mer om Stavanger.
Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge
Flere innvandrere gjør at flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Innvandrerfamilier har ofte mange barn og få voksne i jobb.
Les mer om Norge.
Trumps geriljahær
I påvente av Donald Trumps grensemur mot Mexico, kjemper en gruppe tungt bevæpnede sivile en innbitt kamp mot narkotikakarteller og illegale innvandrere i Arizonas «Cocaine Valley.
Les mer om Mexico.
n av seks i Norge har innvandrerbakgrunn
Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Folk fra Afrika og Asia sto for 93 prosent av veksten. Til sammen har 16,8 prosent i Norge innvandrerbakgrunn i dag.
Les mer om Afrika, Asia og Norge.
Papirløse om Trumps mykere linje: – Tør ikke å stole på ham
STATEN ISLAND (VG) Trump har signalisert at lovlydige ulovlige innvandrere kan få bli i USA, men blant dem det gjelder er bekymringen fremdeles stor.
Les mer om USA.
n av seks i Norge har innvandrerbakgrunn
93 prosent av veksten er innvandrere fra Asia og Afrika.
Les mer om Afrika, Asia og Norge.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2017
Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria.
Les mer om Norge og Syria.
Arbeidsministeren lanserer tiltak mot barnefattigdom
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid.
Les mer om Anniken Hauglie og Norge.
Amerikanske medier: Trump åpner opp for å gi opphold til ulovlige innvandrere
President Donald Trump sier han er åpen for en bred reform der innvandrere som er ulovlig i USA og som ikke har begått alvorlige forbrytelser, kan få lovlig opphold.
Les mer om USA.
Amerikanske medier: Trump åpner for at ulovlige innvandrere får bli
NEW YORK (VG) Donald Trump signaliserer et potensielt stort skifte i sin innvandringspolitikk ved å gi lovlig opphold til millioner av papirløse innvandrere.
Amerikanske medier: Trump åpner for å la ulovlige innvandrere få bli
NEW YORK (VG) Donald Trump skal ha planer om en reform som gir lovlig opphold til millioner av papirløse innvandrere i USA.
Les mer om USA.
Amerikanske medier: Trump åpner for å gi millioner av ulovlige innvandrere lovlig opphold i USA
Ulovlige innvandrere som ikke har begått alvorlig kriminalitet kan muligens slippe deportasjon.
Les mer om USA.
Lager mat fra hjemlandet
Tirsdag kan lokalbefolkningen bli bedre kjent med flyktninger og innvandrere i Sørfold når de serverer mat fra sine hjemland.
Les mer om Sørfold.
Lager mat fra hjemlandet
Tirsdag kan lokalbefolkningen bli bedre kjent med flyktninger og innvandrere i Sørfold når de serverer mat fra sine hjemland.
Les mer om Sørfold.
Hver tredje nordmann mener innvandrere truer norsk kultur
Men det er stor forskjell mellom by og land, unge og eldre når de får spørsmål om de mener innvandring truer norsk kultur.