Innvandrere

Dobbelt statsborgerskap – seier med bismak

Det er flere argumenter som taler for dobbelt statsborgerskap enn at det blir lettere å straffe innvandrere for terrorvirksomhet.

Så mye dårligere lønn får innvandrere

SSB har for første gang laget lønnsstatistikk for innvandrere på personnivå. De tjener godt under gjennomsnittet, men i andre generasjon forsvinner mye av lønnsgapet.
Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre
Hvor høy inntekt og lønn har innvandrere sammenlignet med resten av befolkningen? Har barna deres høyere inntekter enn foreldrene?

Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

Hvor stor er forskjellen i andelen sysselsatte mellom innvandrere og resten av befolkningen? De siste 14 åra har den blitt mindre, blant annet på grunn av økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i øst.
Les mer om EU-landene.
For strenge språkkrav til utenlandske bussjåfører
DEBATT: Dersom et høyt språklig nivå kreves som en forutsetning for å delta i arbeidslivet, mister mange innvandrere med liten skolebakgrunn mulighet til integrering og medvirkning i samfunnet.
Bokanmeldelse: Zeshan Shakar: «Tante Ulrikkes vei
Plutselig er den her: Den sterke, viktige og kunstnerisk vellykkede romanen om hvordan det kan være å vokse opp som norskfødt barn av første generasjons innvandrere i drabantby-Oslo.
Ytre høyre tredje størst på søndag?
Nasjonalister: Alternative für Deutschland (AfD) blir båret inn i parlamentet av millioner av tyskere som har fått nok av flyktninger og innvandrere. Det er første gang etter krigen at et parti til høyre for konservative CDU kommer i Forbundsdagen.
Les mer om CDU, Deutschland og Forbundsdagen.
Anaan fikk nettopp jobb, 15 år etter hun kom til Norge
Bare fire av ti innvandrere er i jobb eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram. Nå gir Bergen kommune millioner til mer oppfølging.
Les mer om Bergen og Norge.
Ikke så verst i Tysklands verste bydel
I den fattige innvandrerbydelen Marxloh i Duisburg flytter Tysklands nye flyktninger inn, side om side med bulgarere, rumenere og veletablerte innvandrere fra Tyrkia.
Les mer om Duisburg, Marxloh og Tyrkia.
Arne Viste mener han har loven på sin side. Derfor anmeldte han seg selv.
Et bemanningsbyrå ansetter «papirløse innvandrere uten rett til arbeid. Da Arne Viste anmeldte seg selv for å få en rettslig avklaring, henla politiet saken.
Vil kvotere innvandrere
KrF vil kvotere innvandrere inn i ledige stillinger i Kristiansand kommune. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) sier til Fædrelandsvennen at det er et nødvendig tiltak, og at de vil komme tilbake til kompetansekrav og prosentandel som skal kvoteres.
Færre innvandrere stemmer
Personer med innvandrerbakgrunn deltar sjeldnere ved valg uansett, selv når man sammenligner deltakelsen med tilsvarende demografiske grupper i den øvrige befolkningen.
Lavere deltakelse blant innvandrerne
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved Stortingsvalget 2017. Hva, hvordan og hvor mye stemmer de?
Les mer om Stortingsvalget.
La valgdebatt for flyktninger til en av muslimenes viktigste høytidsdager: – En glipp
Flere innvandrere i Steinkjer reagerer på at voksenopplæringa i kommunen arrangerer valgdebatt om asylpolitikk og arbeidsliv på muslimenes høytidsdag Id. – Det er som julaften for oss. De burde valgt en annen dag.
Les mer om Steinkjer.
Faktisk.no: Sandberg snakker sant om illegale innvandrere
Per Sandberg (Frp) har god dokumentasjon på at snart 30.000 illegale innvandrere er sendt ut av landet.
Listhaug avfeier kritikk fra Sveriges statsminister
Innvandringsminister Sylvi Listhaug avviser at hun svartmaler situasjonen i svenske bydeler med mange innvandrere, slik flere politikere har gitt uttrykk for.
Viktig at innvandrere stemmer
Få nordmenn med innvandrerbakgrunn stemmer ved valg eller havner på valglistene. Norsk-afghanske Dawood Shafahi mener både partiene og innvandrerne selv må skjerpe seg for å få opp engasjementet.
Valget 2017: – Innvandrere må engasjere seg
Få nordmenn med innvandrerbakgrunn stemmer ved valg eller havner på valglistene. Norsk-afghanske Dawood Shafahi mener både partiene og innvandrerne selv må skjerpe seg for å få opp engasjementet.
Færre arbeidsledige innvandrere
6,1 prosent av innvandrerne i Norge var registrert som arbeidsledige i andre kvartal i 2017. Blant resten av befolkningen er ledigheten på 1,9 prosent.
Les mer om Norge.
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 2. kvartal 2017
Statistikken viser hvor mange innvandrere som har registrert seg som arbeidsledig hos NAV, og hvor mange som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn sammenliknes med resten av befolkningen.
Les mer om NAV.
Fortsatt færre ledige innvandrere
Den registrerte ledigheten for innvandrere var 6,1 prosent i andre kvartal i år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år.
- Ikke optimalt i en tid der vi jobber hardt for å få nordmenn og innvandrere til å leve side om side
Regiondirektør Rune S. Foss i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) i Midt-Norge vil ikke si hva han synes om jobben Sylvi Listhaug gjør som integreringsminister.
Joe Arpaio benådet av Trump: Den kontroversielle karrièren til «USAs tøffeste sheriff
Han har profilert seg som nådeløs mot kriminelle og illegale innvandrere. Slik er Joe Arpaio (85).
Les mer om Joe Arpaio og Trump.
Vil øke barnetrygden
SV vil bekjempe barnefattigdom blant annet ved å øke barnetrygden kraftig. Det sa SVs førstekandidat til stortingsvalget fra Østfold, Freddy Øvstegård. SV mener det er 7700 barn som lever under fattigdomsgrensen i Østfold. Barnefattigdommen i Østfold handler i hovedsak om integrering av innvandrere. Det mener Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg.