Innvandrere

Innvandrergrupper med lavest inntekt sender mest penger hjem

Innvandrere fra Somalia og Afghanistan står nederst på den norske inntektsstigen. Men ingen andre grupper sender så mye av pengene sine til landet de kommer fra.
Les mer om Afghanistan og Somalia.

Frps Keshvari: «Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari mener trang økonomi er «delvis selvforskyldt når innvandrere sender penger ut av Norge.
Les mer om Norge.
Prøve og feile – en tapt inngangsbillett til Norge?
KRONIKK: Jeg etterlyser et skolefaglig kritisk blikk på den nye samfunnskunnskapsprøven som må bestås for å få norsk statsborgerskap. Hva kan vi gjøre for å få flere innvandrere med liten skolebakgrunn til å bestå prøven?
Les mer om Norge.
Tok grep for å gjøre byen renere til påske
Innvandrere og asylsøkere i Namsos tok grep for å gjøre byen litt renere og penere. Et tjuetalls personer stilte til dugnad tirsdag kveld.

Norsk nok nå?

«Innvandrerapekatt. Muslimjævel. Det er nok hets mot innvandrere nå, tenker Anton Mariyampillai. Han følte seg 100 prosent norsk, men ikke nå lenger.
Vi må verne om velferdsstaten
For å finansiere velferdsstaten i fremtiden må kvinner og innvandrere jobbe mer enn de gjør i dag.
Jensen: Flere må i arbeid og flere må jobbe mer
Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).
Les mer om Siv Jensen.
Jensen: Flere må i arbeid og flere må jobbe mer
Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).
Les mer om Siv Jensen.
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2016, 4. kvartal
Statistikken viser hvor stor andel av innvandrerbefolkningen som er i arbeid. Sysselsettingstall for innvandrerbefolkningen totalt, etter, kjønn og landbakgrunn sammenliknes med resten av befolkningen.
60 prosent av innvandrerne er i arbeid
Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015.
Den gode, den onde og den fremmede
Kan man skylde på Statistisk sentralbyrå om man ønsker 1,5 mill. innvandrere til Oslo?
Les mer om Oslo og Statistisk.
Erdogan og Wilders skaper splid om Europas tyrkere
Striden mellom Tyrkia og europeiske land kan få konsekvenser for millioner av tyrkiske innvandrere i Europa og bli brukt i omdannelsen av Tyrkia.
Les mer om Europa og Tyrkia.
Svensk grensepoliti aksjonerte
Svensk grensepoliti avdekket ni mulig ulovlige innvandrere under en storkontroll ved et dagligvarefirma i Strømstad på torsdag. Det skriver Bohusläningen. Politiet mistenker at firmaet har utnyttet innvandrere som svart arbeidskraft. – Vi utreder nå om de ni har rett til å være i Sverige, sier grensepolitiets gruppeleder Mikael Holmgren.
Innvandring, innvandrere og livskvalitet
Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?
Professorens innvandringsfantasier
1,5 millioner innvandrere til Oslo? Ikke noe problem, ifølge professor i sosialantropologi, bosatt på vestkanten.
Les mer om Oslo.
Erdogan presser Europa
Striden mellom Tyrkia og europeiske land kan få konsekvenser for millioner av tyrkiske innvandrere i Europa og bli brukt i omdannelsen av Tyrkia.
Les mer om Europa og Tyrkia.
Vil få flere i arbeid
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder skal sette i gang et prosjekt for å hjelpe flere innvandrere til å skape sine egne bedrifter. Prosjektgruppa vil ha et tett samarbeid med NAV, kommunene og ulike næringshager. Les mer.
Les mer om Austog Vest-Agder og NAV.
Vil at flere innvandrere starter egen bedrift
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder setter i gang et prosjekt for å hjelpe flere innvandrere til å skape sine egne bedrifter.
Les mer om Austog Vest-Agder.
Her er ni av ti innvandrere
I Haag er innvandrerne nå i flertall, og i bydelen Schilderswijk har ni av ti innvandrerbakgrunn.
Les mer om Schilderswijk.
Fjern hindre for integrering
Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet. Arbeid er den viktigste arenaen for god integrering for den enkelte.
Færre fra naboland, flere fra konfliktområder
Det totale antallet innvandrere i Stavanger holdt seg stabilt i fjor. Det er imidlertid betydelig endring i hvor innvandrerbefolkningen kommer fra.
Les mer om Stavanger.
Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge
Flere innvandrere gjør at flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Innvandrerfamilier har ofte mange barn og få voksne i jobb.
Les mer om Norge.
Trumps geriljahær
I påvente av Donald Trumps grensemur mot Mexico, kjemper en gruppe tungt bevæpnede sivile en innbitt kamp mot narkotikakarteller og illegale innvandrere i Arizonas «Cocaine Valley.
Les mer om Mexico.
n av seks i Norge har innvandrerbakgrunn
Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Folk fra Afrika og Asia sto for 93 prosent av veksten. Til sammen har 16,8 prosent i Norge innvandrerbakgrunn i dag.
Les mer om Afrika, Asia og Norge.
Papirløse om Trumps mykere linje: – Tør ikke å stole på ham
STATEN ISLAND (VG) Trump har signalisert at lovlydige ulovlige innvandrere kan få bli i USA, men blant dem det gjelder er bekymringen fremdeles stor.
Les mer om USA.