Innvandrere

Bra å få innvandrertall – av høy kvalitet – på bordet

Stor ståhei for – hva da? Mandag ble den svært omdiskuterte SSB-rapporten om innvandrere og kriminalitet lagt frem.

KOMMENTAR: Ai, ai, ai det går likar no

Frp fikk presset gjennom en rapport om kriminalitet og innvandrere. Nå er den her. Og tallene viser at det går bedre.
Nordmenn er blitt mer positive til innvandrere
Flere mener det bør bli lettere for asylsøkere å få opphold, ifølge nye tall fra SSB. Andelen som mener innvandrere gjør en nyttig innsats øker også.
Les mer om SSB.

Holdninger til innvandrere og innvandring, 2017

Statistikken er basert på en intervjuundersøkelse. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe.
Mer innvandrervennlige holdninger
Holdningene til innvandring og innvandrere er blitt noe mer positive det siste året og er tilbake på nivået før den store tilstrømningen av flyktninger høsten 2015.
Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før
Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.
Listhaug om kriminalitet blant innvandrere: – Mangel på respekt for våre lover
Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen. Sylvi Listhaug mener det viser mangel på respekt for våre lover.
Listhaug om kriminalitet blant innvandrere: – Mangel på respekt for våre lover
Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen. Sylvi Listhaug mener det viser mangel på respekt for våre lover.
Ber Venstre kreve nynorsksatsing
Noregs Mållag mener partiet som søker regjeringsmakt bør kreve gjennomslag for å styrke nynorsk - særlig for elever og innvandrere.
Ny rapport: – Innvandrere oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen
Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen er lavere enn før.
SSB: Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet
Tall fra SSB viser at innvandrere fortsatt er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, men at andelen har gått ned.
Les mer om SSB.
Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge
De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.
Les mer om Norge.
Lavere eierandel blant innvandrerne
Få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge.
Les mer om Norge.
Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt
Innvandrere fra hovedsakelig afrikanske og asiatiske land var noe mer ivrige til å stemme ved årets stortingsvalg enn for fire år siden.
35 prosent høyere kriminalitet blant mannlige innvandrere i Danmark. Mandag får vi fasiten for Norge
Mandag offentliggjør Statistisk sentralbyrå den omstridte rapporten innvandringsminister Sylvi Listhaug har bestilt om sammenhengen mellom kriminalitet og opphavsland.
Mange innvandret til arbeid og familie
Hvorfor kommer innvandrere til Norge? Siden 1990 har det kommet 1 275 000 personer til Norge, hvor flukt og familiegjenforening er de viktigste årsakene. I 2016 kom det rekordmange flyktninger, men likevel kom det enda flere familieinnvandrere.
Les mer om Norge.
Norman følte seg ikke forstått – sluttet å gå til lege
BERGEN (NRK): Innvandrere kan få for dårlig helsehjelp fordi leger ikke forstår kulturen deres, slår forskere fast. Det får støtte av Norman Fulukia fra Zimbabwe.
Les mer om Norman Fulukia og Zimbabwe.
SSB: Innvandrere har dårligere levekår, men er likevel tilfreds
Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett, men er likevel like fornøyd med livet generelt som andre, viser SSBs levekårsundersøkelse.
Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet
Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett. Samtidig har de høy tillit til institusjoner og sterk tilhørighet til Norge.
Les mer om Norge.
Hardangerveien
Det burde krydd av unge folk i Hardanger. Heldigvis erstatter innvandrere bygdas ungdom.
Les mer om Hardanger.
–Innvandrere minsker kjønnsdelingen
Arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt, viser ny studie. Unge arbeidstakere og ikke-vestlige innvandrere bidrar imidlertid til å jevne ut forskjellene, viser forskning fra Institutt for samfunnsforskning.
Les mer om Institutt og Norge.
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2016
Statistikken omfatter (1) deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, (2) deltakere i norskopplæring for asylsøkere og (3) personer som har avlagt norskprøve. Ordningene er regulert gjennom introduksjonsloven.
Flere fattige barn i Norge
Flere barn opplever ofte at pengene til mamma eller pappa ikke strekker til. Årsaken er flere innvandrere og lavkonjunktur, ifølge Nav.
Les mer om Nav og Norge.
Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning
Hvordan skiller husholdningene med innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn seg fra den øvrige befolkningens husholdninger? Og hvordan varierer dette etter landbakgrunn og alder?