Innvandrere

Frp-profil: Bilbrannene skyldes innvandring: - Ingen opplysninger som skal tilsi at det er innvandrere, sier politiet

Politiet kan ikke utelukke at innvandrere eller innvandrerungdom står bak n eller flere av bilbrannene i Oslo, men har ingen opplysninger som skulle tilsi det.
Les mer om Oslo.

SV-Lysbakken kaller Frp's asylstopp for en «avledningsmanøver: - Et desperat utspill

Frp sier de vil stanse asylinnvandring og be innvandrere med opphold sverge troskap til Norge for å bli statsborgere.
Les mer om Norge.
4 prosent i Norge har flyktningbakgrunn
Det er 217.200 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjør 30 prosent av alle innvandrere her i landet og 4 prosent av folketallet.
Les mer om Norge.
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2017
Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år.

Ikke nok skoleplasser til voksne

Det skal nå kartlegge hvor mange voksne innvandrere som har behov for videregående opplæring i Vest-Agder. Økt innvandring har ført til press på tilbudet, og ikke alle voksne får i dag et nødvendig skoletilbud, ifølge fylkesutdanningssjef Arly Hauge.
Les mer om Arly Hauge og Vest-Agder.
Mye å lære av bygdas integrering
Senter for bygdeforsknings undersøkelse om innvandring og integrering viser at bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres.
Bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres
Nye tall fra Bygdeforskning viser forskjeller mellom bygd og by når det gjelder synet på integrering.
Les mer om Bygdeforskning.
Bygdefolk mest positive til integrering
Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
Bygdefolk mest positive til integrering
Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
«Her vil jeg begraves
Har du fått med deg debattserien vår der innvandrere fra ulike land forteller om sitt første møte med Bergen? Her er alle innleggene.
Les mer om Bergen.
Innvandrere i Norge 2017
Innvandrere i Norge er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.Samlingen vil totalt inneholde tolv artikler. Disse publiseres fra 29. mai til 11. desember. I første artikkel kan du lese om innvandrere og demografi. I de påfølgende får du blant annet vite mer om utdanning, deltakere i introduksjonsordningen, valgdeltakelse, arbeid, inntekt og lønn, innvandreres levekår, familiesammensetning og boforhold samt kriminalitet.
Les mer om Norge og Norge.Samlingen.
Innvandreres velferd og levekår: Slik har innvandrerne i Norge det
Den ferske levekårsundersøkelsen fra SSB viser at innvandrere føler høy tilhørighet til Norge og til opprinnelseslandet. Tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner er høy, mens tilliten til medmennesker er lavere enn i befolkningen som helhet.
Les mer om Norge og SSB.
Nær 200 pågrepet i ny aksjon mot ulovlige innvandrere i USA
Nesten 200 personer er pågrepet sør i California i en fem dager lang aksjon rettet mot innvandrere som har begått lovbrudd eller oppholder seg ulovlig i USA.
Les mer om California og USA.
Unge innvandrermenn er oftere utsatt for vold
Unge innvandrere, og særlig menn fra Polen, er vesentlig mer utsatt for vold enn andre, viser en ny undersøkelse av levekår i innvandrerbefolkningen.
Les mer om Polen.
Innvandrere oftere utsatt for vold
12,8 prosent av innvandrere mellom 16 og 24 år oppgir i en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå at de har vært utsatt for vold eller trusler de siste 12 månedene. Dette er nesten dobbelt så mange som ellers i befolkningen i samme aldersgruppe.
Les mer om Statistisk.
Flerkulturell verdiskapning i Agder
Fylkesutvalget i Aust-Agder har gitt 200 000 kroner til et prosjekt som skal få flere innvandrere til å starte bedrift. – i ønsker å gjøre det lettere å lære hvordan man starter egen bedrift i Norge, sier prosjektleder Tine Mette Falck.
Ønsker flere grundere
Fylkesutvalget har bevilget 300 000 kroner til et prosjekt som skal få flere innvandrere til å starte egen bedrift. Prosjektet Flerkulturell verdiskapning skal øke kunnskapen om bedriftsetablering.
Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten
Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 7,1 prosent i 1. kvartal 2017. Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang på 0,1 prosentpoeng.
«Jeg skjønner ikke Trumps korstog mot islamister, innvandrere og terror
DEBATT: Dersom Trump er opptatt av å hindre at amerikanere blir drept, er det enkle grep som vil koste mikroskopiske beløp sammenlignet med de varslede tiltakene Trump vil igangsette.
Les mer om Trump.
Tysk toppminister: – Vi bærer ikke burka
Det raser voldsom debatt om hva det vil si å være tysk etter at innenriksministeren har stilt ti krav til innvandrere som skal forstå kultur, lynne og oppførsel i sitt nye hjemland.
Frp-Jensen: Vi skal være stolte av Norge
Innvandrere skal møtes med krav om å tilpasse seg den norske kulturen, mener Frp-leder Siv Jensen. Hun slår fast at hun er stolt av Norge.
Tysk toppminister: – Vi tyskere bærer ikke burka
Det raser voldsom debatt om hva det vil si å være tysk etter at innenriksministeren har stilt ti krav til innvandrere som skal forstå kultur, lynne og oppførsel i deres nye hjemland.
Innvandrerregnskapet står til stryk
Jo bedre man blir kjent med innvandrere, jo høyere tillit får man til dem. Med innvandrerregnskapet er det motsatt.
Innvandringsfrykt kan skyldes immunforsvaret
Folk som føler avsky mot smitte i hverdagen, er generelt mer kritisk til innvandrere. Immunforsvaret har skylda, ifølge danske forskere.