Investtech

Investtech: Her er to sterke kjøp og to sterke salg

Et knippe sterke signaler på Børsen som setter stadig nye rekorder.
Les mer om Børsen.

Investtech: Disse børskjempene skal stige

Investtech har sett på de fem mest omsatte aksjene den siste måneden: Statoil, Telenor, Norsk Hydro, DNB og Marine Harvest.
Investtech: Her er tre sterke aksjekjøpskandidater
Tre aksjer på Oslo Børs viser sterke tekniske signaler. Kursmønstrene i disse indikerer at optimismen nå er økende hos investorene og at kursene skal stige videre.

Investtech: Kjøp og selg i fisk

Investtech har denne uken sett nærmere på hvordan tre av de største fiskeaksjene ser ut basert på teknisk analyse.
Investtech: Kjøpssignaler i bank
Denne uken ser Investtech nærmere på banksektoren og anbefaler kjøp av fem selskaper.
Les mer om Investtech.
Investtech: Tre aksjer du ikke bør eie
Denne uken anbefaler analysebyrået Investtech å kvitte seg med tre aksjer som har utløst salgssignaler.
Les mer om Investtech.
Investtech: Sterke signaler på Oslo Børs
De siste dagene har svingninger i investoroptimismen utløst sterke signaler i fire aksjer på Oslo Børs. Det viser Investtechs kvantitative analyser, og modellene gir nå klare kjøpssignaler for to aksjer og klare salgssignaler for to andre.
Investtech: Økt pessimisme i oljeservice
Oljeserviceindeksen på Oslo Børs mister momentum. Her er Investtechs analyse av tre av aksjene.
Investtech: To klare kjøp og to klare salg
Denne uken anbefaler analysebyrået Investtech to klare kjøp og to klare salg, basert på sine analyser
Les mer om Investtech.
Investtech: Stor analyse av alle OBX-aksjene
Investtech har gått gjennom alle OBX-selskapene. Basert på teknisk analyse og innsidehandel-analyse har vi funnet et veldig blandet bilde.
Investtech: De klareste tekniske kjøps- og salgsanbefalingene nå
Denne uken har analysebyrået Investtech sett nærmere på hvilke aksjer på Oslo Børs som har de klareste kjøps- og salgsanbefalingene akkurat nå.
Les mer om Investtech.
Investtech: Styr unna denne shippingaksjen
Det er mindre optimisme og økt frykt blant shippinginvestorene. Spesielt ett selskap bør man nå holde seg unna, ifølge Investtech.
Les mer om Investtech.
Investtech: Salgssignaler i fire aksjer
Etter stadig nye toppnoteringer falt Oslo Børs kraftig og på høyt volum i går. Totalmarkedet og de fleste aksjene er positive på Investtechs kvantitative tekniske analyser. Flere aksjer har imidlertid nå utløst salgssignaler og indikeres å falle videre.
Investtech: All time high. På tide å selge?
Oslo Børs ligger i all time high. Aksjene har aldri tidligere vært priset høyere. Har aksjene blitt dyre og er det nå på tide å selge?
Investtech: De fem beste aksjene akkurat nå
Denne uken har analysebyrået Investtech funnet frem til de fem aksjene på Oslo Børs som har best oppside i forhold til risiko de kommende ukene.
Les mer om Investtech.
Investtech: Eiendomsaksjene som bør kjøpes og selges
Investtech har denne uken sett på tre av eiendomsaksjene på Oslo Børs. Basert på teknisk analyse er det nå ett som bør kjøpes, ett som bør selges og ett som er nøytralt.
Investtech: Blandet i materialsektoren
Denne uken ser analyseselskapet Investtech nærmere på aksjene i materialsektoren, som den siste tiden har ligget i en stigende trendkanal.
Les mer om Investtech.
Investtech: Langsiktige kjøp på kortsiktig svakhet
Denne uken har Investtech sett på tre aksjer som gjør det bra over tid, men som den siste tiden har falt noe.
Les mer om Investtech.
Investtech: Skal disse tre kursrakettene fortsette opp?
Denne uken har Investtech sett på tre av aksjene som har gjort det sterkest på Oslo Børs hittil i år. Har vi bare sett starten på en lang opptur, eller blir det krasjlanding?
Les mer om Investtech.
Investtech: Oljeprisen og de tre store norske oljeselskapene
Denne uken ser Investtech på kursutviklingen i oljeprisen og de tre store norske oljeselskapene.
Les mer om Investtech.
Investtech: Disse tre aksjene gjør det sesongmessig sterkt
Denne uken ser analyseselskapet Investtech nærmere på hvilke aksjer som regelmessig har gjort det bra i sesongen vi nå går inn i.
Les mer om Investtech.
Investtech: To kjøp og ett salg
Markedet er positivt og ifølge Investtechs analyser er det nå 151 aksjer på Oslo Børs som bør kjøpes, mens det bare er 50 som bør selges. Vi analyserer i dag Hovedindeksen og ser på to av aksjene med kjøpsanbefaling og en riggkjempe med salgsanbefaling.
Les mer om Hovedindeksen.
Investtech: Disse aksjene skal gjøre det bra på lang sikt
Mange investorer er ute etter aksjer som skal stige mye på kort sikt. Å stadig jakte slike muligheter gir imidlertid høye kostnader. Det er dessuten lett å bli påvirket av nyhetsbildet og hoppe på og av til feil tid.
Investtech: «Investorenes store skrekk
Denne uken ser Invesstech nærmere på fenomenet som ofte blir omtalt som investorenes store skrekk.
Les mer om Invesstech.