Jøsenfjorden

Kan spare over 1 time fra Stavanger til Hjelmeland

Vent med bru over Jøsenfjorden. Fokuser heller på fire veiprosjekter som sammen med Ryfast vil korte ned kjøreturen mellom Stavanger og Hjelmeland fra dagens 110 minutter til under 40 minutter.

Tre rederier vil utvikle hydrogenferje

Rederiene Norled, Fjord1 og Boreal skal konkurrere om å utvikle verdens første hydrogen-elektriske ferje, som etter planen skal i trafikk i Jøsenfjorden.
Les mer om Boreal, Fjord1 og Jøsenfjorden.
Samferdselsutvalget støtter hydrogen-elektrisk ferje
Rogaland fylkeskommune er positiv til at ny miljøvennlig teknologi tas i bruk i ferjesambandet over Jøsenfjorden, hvor planen er å sette inn hydrogen-elektrisk ferje.
Les mer om Jøsenfjorden.
Kan bli færre ferjeturer på Jøsenfjorden
Hvis Jøsenfjord-sambandet får landets første hydrogen-elektrisk ferje, blir det lengre tid mellom avgangene.
Les mer om Jøsenfjorden.

Jøsenfjorden kan få hydrogen-elektrisk ferje

Statens vegvesen ønsker å teste ut en hydrogen-elektrisk ferje mellom Hjelmeland og Nesvik.
Les mer om Hjelmeland og Nesvik.
Bygd nekter å gå inn i ny Ryfylke-kommune
Hvis Hjelmeland blir slått sammen med Strand, ønsker bygda Jøsenfjorden overgang til Suldal.
Disse grensene kan bli flyttet av Magnhild
Skjebnen til ryfylkebygdene Hylsstronda, Jøsenfjorden og Ombo er oppe til debatt.
Solcellepaneler skal lyse opp tunnelen
Da det ble for dyrt trekke strm, kom noen smarte hoder med en lys id. Tunnelene det snakkes om er fire av de som ligger langs nordsiden av Jøsenfjorden på riksvei 13 i Hjelmeland kommune i Rogaland. Tunnelen er bare en av mange som har blitt rustet opp etter at Statens vegvesen ifjor startet opprustningen av landets tunneler. Ved å montere opp 49 solcellepanel, som hver og en gir en effekt på 260W har det nå blitt lys i begge ender av tunnelen. Først i Europa - Så vidt jeg vet er dette den første tunnelen i verden hvor sollyset driver lysene i tunnelen. Dette er nytenkning, forteller Arne Jørgensen i Vegdirektoratet til vegnett.no, som nevner at
Hjelmeland lar småskule-elevane ta støyten
KOMMENTAR: Er det greitt at småungane i Jøsenfjorden må sitja 250 timar lenger på bussen enn nødvendig?
Les mer om Jøsenfjorden.
- Latterliggjort av folk som ikkje kan halde ord
Jøsenfjorden har laga vise til Hjelmeland–politikarane, som ikkje vil la åtte barn få byte skule.
Nå ser de resultatet av Norges beste ferjeruter
Den nye Sandsfjordbrua i kombinasjon med Norges beste ferjeruter på Jøsenfjorden skaper kraftig trafikkvekst. Dette får reiselivet i Ryfylke til å gni seg i hendene.
Derfor vil denne bygda skifte kommune
Med 10 mot 9 stemmer har det politiske flertallet i Hjelmeland kommune bestemt at barna fra Jøsenfjorden likevel ikke får gå på den nærmeste skolen, Erfjord i Suldal.
Tomme ferjer på Jøsenfjorden
Fra nyttår har Hjelmeland–Nesvik–Ombo det beste rutetilbudet i landet. I starten har de to ferjene gått tomme på flere avganger. Lengre nord har Sandsfjordbrua hatt hard konkurranse av ferjesambandet Sand–Ropeid.
Unger får gå på skole i nabokommunen
Elevene fra Jøsenfjorden i Hjelmeland kommune skal få lov til å gå på skole i Erfjord i Suldal kommune. Dermed slipper de timevis i buss.
Etterforsker funn av død fisk i Jøsenfjorden
Hvis Fiskeridirektoratet finner at det er snakk om dumping eller død under midlertidig oppbevaring, vil de politianmelde saken.
Les mer om Jøsenfjorden.
Fiskedød i Jøsenfjorden
Fritidsdykkere fant store mengder død fisk i Jøsenfjorden denne uken.
Les mer om Jøsenfjorden.
Kystvakten: Alt tyder på at fisken har blitt dumpet eller sluppet
Dykkere fant enorme mengder død fisk på bunnen av Jøsenfjorden. Kystvakten oppfordrer dykkerne til å melde fra om funnet.
Les mer om Jøsenfjorden.
Kysvakten: Alt tyder på at fisken har blitt dumpet eller sluppet
Dykkere fant enorme mengder død fisk på bunnen av Jøsenfjorden. Kystvakten oppfordrer dykkerne til å melde fra om funnet.
Les mer om Jøsenfjorden.
Fant enorme mengder død fisk i Jøsenfjorden
På 30 meters dyp i Jøsenfjorden kom to fritidsdykkere over et stort areal med død fisk.
Les mer om Jøsenfjorden.
Kan bli ferje over Jøsenfjorden hvert kvarter
Nytt ferjeanbud kan gi ferjeavganger hvert kvarter i Jøsenfjordsambandet.
Ryfast blir snarveien til Oslo
Ryfylkerådet tror det bare er et tidsspørsmål før riksvei 13 blir førstevalget for bilreiser mellom Stavanger og Oslo. Og at dette vil presse fram bru over Jøsenfjorden.
Les mer om Jøsenfjorden, Oslo og Stavanger.
Avviser ferjetilbud i Ryfylke
Det kom kun inn ett tilbud på drift av ferjene på Jøsenfjorden og Høgsfjorden. Nå har Statens vegvesen avslått dette tilbudet fra Norled.
Ferjeanbudet i Ryfylke er avvist
Statens vegvesen har avvist tilbudet fra Norled på drift av ferjene på Jøsenfjorden og Høgsfjorden.
Jøsenfast no!
Jøsenfjordsambandet ser ut til å enda med berre ei ferje neste år også. No treng me fortgang på brua over Jøsenfjorden.
Les mer om Jøsenfjorden.
Jøsfast no!
Jøsenfjordsambandet ser ut til å enda med berre ei ferje neste år også. No treng me fortgang på brua over Jøsenfjorden.
Les mer om Jøsenfjorden.