Karihaugen

Glatte veier på Østlandet

Flere steder på Østlandet skaper underkjølt regn svært vanskelige kjøreforhold. E6 ble stengt ved Karihaugen på vei ut av Oslo. Statens vegvesen melder om stengingen av hovedveien ut av Oslo nordover ved 23.30-tiden.
Les mer om Karihaugen, Oslo og Østlandet.

Glatte veier på Østlandet

Flere steder på Østlandet skaper underkjølt regn svært vanskelige kjøreforhold. E6 ble stengt ved Karihaugen på vei ut av Oslo.
Les mer om Karihaugen, Oslo og Østlandet.
Store køer på E6 ut av Oslo
Etter to ulykker på E6 i nordgående retning står det lange køer ut av Oslo. Først kolliderte tre personbiler og en lastebil ved Djupedalstoppen i to-tiden, før en motorsykkelfører var uheldig ved Karihaugen en time senere. Ingen er alvorlig skadet.
Karihaugen: Front-kollisjon
To biler har kollidert front mot front ved Karihaugveien. Airbag ble utløst hos begge, ingen sitter fastklemt. Brua over E6 blir sperret inntil videre.
Les mer om Karihaugveien.

Stygg bilulykke i Lørenskog

En person er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader etter en bilulykke på Riksvei 159 i Lørenskog på Romerike i 14.20-tiden. Ulykken skjedde i retning mot Karihaugen. Politiet mistenker kjøring i påvirket tilstand, skriver Romerikes Blad.
Til sykehus etter bilulykke
En mann i slutten av 20-årene er sendt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader etter en alvorlig trafikkulykke ved Karihaugen på Romerike søndag ettermiddag.
Les mer om Karihaugen, Romerike og Ullevål.
Kø på E6 til Karihaugen
Det har vært et trafikkuhell på E6 mellom Hvam og Skr\edsmokorset. Det fører til stillestående kø for nordgående trafikk til Karihaugen.
Les mer om Hvam og Karihaugen.
Åpner flere kollektivfelt for elbil
Nå kan elbiler og taxi kjøre i de midlertidige kollektivfeltene på E6-strekningene Nøstvedttunnelen-Klemetsrud og Karihaugen-Hvam. Feltene er laget mens tunneler i Oslo rehabiliteres. I rushtiden må elbilene ha med passasjer. Les mer her.
Ryddet på Furuset
E6 nordfra inn mot Oslo: Ryddet mellom Karihaugen og Furuset, men fortsatt kø etter kollisjonen.
Les mer om Furuset, Karihaugen og Oslo.
Ryddet på E6
Det er ryddet på E6 etter at en bil med henger snurret. Det er imidlertid rapportert om at køen står tilbake til Karihaugen.
Les mer om Karihaugen.
To skadet etter trafikkulykke
En person er fraktet til sykehus, og en annen til legevakten etter en trafikkulykke på Karihaugen. En buss kolliderte med en personbil. Det er ennå ukjent hvor alvorlig skader de to har fått.
Les mer om Karihaugen.
Tre felt stengt på E6 ved Furuset
På E6 nordfra inn mot Oslo er tre felt stengt ved Furuset på grunn av en trafikkulykke. Kun ett felt er åpent og trafikken går sakte tilbake mot Karihaugen. Det jobbes med å få ryddet veien, men folk må regne med mye kø på E6 nordfra inn mot Oslo inntil videre.
Les mer om Furuset, Karihaugen og Oslo.
Katten Aladdin på konteinertur til Oslo
Konteineren dro fra Tananger fredag, og ble åpnet på Karihaugen i Oslo natt til mandag. Ut spaserte Aladdin, en kastrert siameserkatt fra Tananger.
Les mer om Aladdin, Karihaugen, Oslo og Tananger.
Fem til sykehus etter kollisjon i Oslo
Fem personer, blant dem et barn på tre år, ble fraktet til sykehus med skader etter en kraftig kollisjon mellom to personbiler på Karihaugen i Oslo fredag kveld.
Les mer om Karihaugen og Oslo.
Lettere skadet etter kollisjon
Fem personer ble fraktet til sykehus etter en kraftig kollisjon mellom to personbiler på Karihaugen i Oslo fredag kveld. Lørdag morgen opplyser Oslo universitetssykehus at to av de involverte er lettere skadet.
Les mer om Karihaugen og Oslo.
Bilulykke ved Karihaugen
Fem personer ble fraktet til sykehus etter en kraftig kollisjon mellom to personbiler på Karihaugen i Oslo fredag kveld. Lørdag morgen opplyser Oslo universitetssykehus at to av de involverte er lettere skadet.
Les mer om Karihaugen og Oslo.
Fem personer til sykehus etter trafikkulykke
To biler kolliderte på Karihaugen i en alvorlig ulykke fredag kveld.
Les mer om Karihaugen.
Kø på E6 ved Furuset
På E6 nordover ut fra Oslo har fire biler kollidert mellom Furuset og Karihaugen. Ingen personskader, melder Oslo politidistrikt, men mye kø.
Les mer om Furuset, Karihaugen og Oslo.
Midlertidig kollektivfelt på E6
I dag blir det oppretttet midlertidige kollektivfelt på E6 nord og syd for Oslo. Feltene etableres på strekningene Nøstvett-Klemetsrud og Hvam-Karihaugen. Kollektivfeltene er en del av forberedelser til stengingen av Brynstunnelen den 20. februar.
Ikke spredningsfare
Politiet er på brannstedet på Karihaugen. Noe papir som har brent i bygningen, ikke spredningsfare. Politiet søker etter eventuell gjerningspersoner i området.
Les mer om Karihaugen.
Melding om brann Karihaugen
Nødetatene er på vei til Karihaugveien der det skal brenne i et lagerbygg.
Les mer om Karihaugen og Karihaugveien.
Stålplate i veibanen
På E6 nordover ut fra Oslo ligger det en stålplate mellom Alnabru og Karihaugen. Vær forsiktig hvis du kjører her. Vegvesenet er på vei for å rydde opp.
Les mer om Alnabru, Karihaugen og Oslo.
– Kjøretøyene er borte
Politiet har kjørt forbi E6 ved Karihaugen uten at kjøretøyene ble funnet.
Les mer om Karihaugen og Kjøretøyene.
– Kjøretøyeme er borte
Politiet har kjørt forbi E6 ved Karihaugen uten at kjøretøyene ble funnet.
Les mer om Karihaugen og Kjøretøyeme.
Bilstans på E6
Politiet er på vei til Karihaugen. På E6 inngående, ved overgangen fra riksvei 159, har både en bil og buss ha fått stans.
Les mer om Karihaugen.