Kolonnekjøring

Kontinuerlig kolonnekjøring

På E6 Nordland er det kontinuerlig kolonnekjøring i Kvænflågettunnelen sør for Fauske. Det betyr at tunnelen ikke stengt i lengre perioder, melder Statens vegvesen.

Nå fjernes feil-betongen fra Rennfast

For tykt lag med betong i tunnelene i Rennfast forsinker arbeidet i Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen. Dermed blir det kolonnekjøring en stund til.
Stengte veier i neste uke
Nordland fylkeskommune opplser at flere geologiske inspeksjoner av fylkesveitunneler skal finne sted til uka. Fra 7.-8. august stenger Fykantunnelen i Meløy, på fylkesvei 17. Fra 9.-10. august stenges Glomfjordtunnelen langs samme vei. Også Reinhornheia tunnel i Beiarn, langs fylkesvei 813 holder stengt 11. august. Det vil bli kolonnekjøring og omkjøringsveier. Det skriver Helgelendingen.
Kolonnekjøring over Saltfjellet
Det er kolonnekjøring over Saltfjellet, opplyser Statens vegvesen. Årsaken er dårlig vær.
Les mer om Saltfjellet.

Hardangervidda åpnet for trafikk

Riksvei 7 over Hardangervidda er nå åpnet for normal trafikk, etter at det har vært kolonnekjøring på grunn av uvær.
Les mer om Hardangervidda.
Uvær
Det er nå kolonnekjøring over Bjørnfjell på E10, melder Statens vegvesen.
Les mer om Bjørnfjell og E10.
Ventetid på kolonnekjøring
På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring på grunn av uvær. Ifølge Statens vegvesen er ventetiden fra Haugastøl på ca. to timer.
Les mer om Hardangervidda og Haugastøl.
Kolonnekjøring rv7
På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring på grunn av uvær, melder Statens vegvesen.
Les mer om Hardangervidda.
Kolonnekjøring over Beiarfjellet
Det er kolonnekjøring på fylkesvei 813 over Beiarfjellet i Salten på grunn av dårlig vær, opplyser Statens vegvesen.
Les mer om Beiarfjellet og Salten.
Uvær
Statens vegvesen melder om kolonnekjøring over Saltfjellet på E6 på grunn av uvær.
Les mer om Saltfjellet.
Kolonnekjøring på fv50
Kolonnekjøring på fv50
Fv50 åpnet
Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er åpnet for normalt trafikk, etter at det har vært kolonnekjøring på grunn av uvær.
Les mer om Aurland og Hol.
Kolonnekjøring på fv50
På fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er det innført kolonnekjøring på grunn av uvær, melder Statens vegvesen.
Les mer om Aurland og Hol.
Uvær på Saltfjellet
Dårlig vær fører til kolonnekjøring over Saltfjellet.
Les mer om Saltfjellet.
Uvær på Saltfjellet
Dårlig vær fører til kolonnekjøring over Saltfjellet.
Les mer om Saltfjellet.
Kolonnekjøring over Saltfjellet
E6 over Saltfjellet er åpen for kolonnekjøring. Veien har vært stengt på grunn av dårlig vær.
Les mer om Saltfjellet.
Kolonnekjøring over Saltfjellet
På E6 over Saltfjellet er det kolonnekjøring. Veien har tidligere vært stengt på grunn av dårlig vær.
Les mer om Saltfjellet.
Stengt på riksvei 7
Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler og biler under 7,5 tonn på grunn av uvær. For kjøretøy over 7,5 tonn er det fortsatt kolonnekjøring.
Les mer om Hardangervidda.
Kolonnekjøring på rv7
På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring på grunn av uvær. Veien kan bli stengt på kort varsel, melder Statens vegvesen.
Les mer om Hardangervidda.
Fjelloverganger stengt
Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler på grunn av uvær. For kjøretøy over 7,5 tonn er det kolonnekjøring. På fylkesvei 50 Hol-Aurland er det også kolonnekjøring.
Venter kolonnekjøring
Det verste ruskeværet vil man få i fjellet og på kysten. Regn og sludd i lavereliggende områder gir nullføre.
Kolonnekjøring
På E10 over Bjørnfjell er det kolonnekjøring, men det er fortsatt stengt på svensk side.
Les mer om Bjørnfjell.
Fjellovergangene
E6 over Saltfjellet har vært stengt i natt, men det blir kolonnekjøring fra cirka klokken 07. Første kolonne går fra Sørelva, melder Statens vegvesen. E10 over Bjørnfjell er stengt på norsk og på svensk side. E12 Umbukta er åpnet for vanlig trafikk etter kolonnekjøring.
Fjelloverganger
E6 over Saltfjellet er åpnet etter kolonnekjøring. E10 over Bjørnfjell er fortsatt stengt.
Les mer om Bjørnfjell og Saltfjellet.
Riksvei 73 åpen for trafikk
Riksvei 73 over Krutfjellet er åpen for normal trafikk igjen. Det har vært kolonnekjøring over fjellet på grunn av dårlig vær.
Les mer om Krutfjellet.