Kommuneplanutvalget

Nei til bomring i Grimstad

Flertallet i Kommuneplanutvalget i Grimstad vil ikke gå videre med tiltak som innebærer bomring, men stemte for at Grimstad skal gå videre med utredning om bymiljøpakke i samarbeid med tre nabokommuner. Vedtaket ble gjort med seks mot n stemme.

Diskuterer bomring

Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal (KrF), foreslår å si ja til bypakke-samarbeid, men nei til bomring i byen. Det ser ut til å være politisk flertall for forslaget som skal opp i kommuneplanutvalget i dag.
Les mer om Grimstad og Kjetil Glimsdal.
Ja til bompenger
Kun Frps Torbjørn Nilsen stemte mot bompenger på den nye E 18 mellom Arendal og Tvedestrand da saken ble behandlet i kommuneplanutvalget i Arendal i ettermiddag. Det skal koste 35 kroner i bompenger å kjøre strekningen. – Jeg er uendelig skuffet over Frp, sa ordfører Einar Halvorsen (H).
Fortsatt bading i Rorevannet
Politikerne i kommuneplanutvalget har vedtatt mot n stemme at Rorevannet i Grimstad fortsatt kan brukes som badevann. En forskerrapport anbefalte forbud mot bading i drikkevannskilden som forsyner 65.000 mennesker i Arendal og Grimstad.
Les mer om Arendal, Grimstad og Rorevannet.

Vil ha felles krematorium

Politikerne i Grimstad ønsker å samarbeide med nabokommunene om et krematorium. Grimstad har ikke et eget i dag. Kommuneplanutvalget bestemte i dag også at det skal letes etter minst to mulige tomter som kan brukes til gravplass øst i Grimstad.
Les mer om Grimstad.
Investor Ottersland klager
Investor Ole G. Ottersland mener Benedikte Nilsen (H) var inhabil da kommuneplanutvalget sa nei til hans søknad om å rive en gammel murbygning på Jomfruholmen, ved innseilingen til Arendal. Fylkesmannen skal nå ta stilling til klagen. Eventuelt må politikeren gjøre nytt vedtak.
Riving av Grandgården.
Lederen av kommuneplanutvalget i Arendal, Tormod Vågsnes, vil si ja til riving av Grandgården, ved innseilingen til Pollen i Arendal. Politikerne skal i ettermiddag ta stilling til riving og et nytt bygg, slik tegningen viser.
Les mer om Arendal, Grandgården og Pollen.
- Hjelper ikke med trusler mot politikere
Investor Ole G. Ottersland i Arendal får ikke rive bevaringsverdig murbygning. Det ble klart onsdag ettermiddag i kommuneplanutvalget. Onsdag ettermiddag diskuterte politikerne i Arendal
Les mer om Arendal.
Ottersland får ikke rive
Investoren Ole G. Ottersland får ikke rive den bevaringsverdige murbygningen på Jomfruholmen i Arendal. Han truer med å slutte å investere i kommunen, hvis han ikke får rive bygningen fra 1865. Men kommuneplanutvalget sa likevel nei med 5 mot 4 stemmer.
Les mer om Arendal og Jomfruholmen.
Politiker-ja til hotell
De folkevalgte i Klepp synes et reiselivsanlegg på Orre er en god id, og går dermed i mot rådmannens anbefaling. Nøkkelord Klepp Kommuneplanutvalget er enige om at de vil ha et reiselivsanlegg
Les mer om Klepp og Orre.
Vil ha slutt på nabokrangling på befaringer
Tormod Vågsnes vil slutt på at utbyggere og naboer går i tottene på hverandre når det lokale bygningsrådet, kommuneplanutvalget, er på befaring for undersøke om det skal gis byggetillatelser.
Avviser Barbu-klager
Kommuneplanutvalget avviser alle 15 klagene til reguleringsplanen for Barbu. SV og Venstre fikk ikke gehør for å oppheve reguleringsplanen.
Les mer om Barbu og Venstre.
Gir ikke opp motorsenter
Oslofjord Panoramic Racepark ønsker et oppklaringsmøte etter at kommuneplanutvalget gikk inn for å stoppe motorbaneplanene.
Skuffet, men øyner håp
Kommuneplanutvalget har enstemmig forkastet alternativet med ren park i Barbu. Parkaksjonistene er skuffet, men øyner håp.
Les mer om Barbu.
Ba om presiseringer
Kommuneplanutvalget behandlet i dag planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen i Øvre Eiker.
Les mer om Øvre Eiker.
Dropper turveien
Med en stemmes flertall gikk kommuneplanutvalget i Time tirsdag inn for å ta ut den omstridte turveien rundt Frøylandsvatnet på Kvernaland.
Ny kommuneplan for flyplassen
Kommuneplanutvalget i Sola har nå startet arbeidet med kommunedelplanen for Stavanger Lufthavn Sola.