Kriminalomsorgen

Vil ikke kutte i Kriminalomsorgen

Lekkasjer fra Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett viser at Ap vil bevilge 50 millioner ekstra til drift for Kriminalomsorgen. Regjeringen har i sitt forslag foreslått å kutte i økonomien til Kriminalomsorgen.
Les mer om Kriminalomsorgen.

Høyre-topp: Millionkutt til frivillige organisasjoner var «arbeidsuhell

Regjeringen vil kutte 10 millioner kroner i støtten til frivillige innen kriminalomsorgen. Men nå får to organisasjoner likevel beholde støtten.
Regjeringen kutter for frivillige - men freder to organisasjoner
Regjeringen vil kutte 10 millioner kroner i støtten til frivillige innen kriminalomsorgen. Men to organisasjoner får særbehandling - kuttet var et «arbeidsuhell, ifølge Høyre.
Les mer om Høyre.
Foreslår millionkutt for Kriminalomsorgen. Frykter det vil føre til mer kriminalitet
Oslo fengselsfunksjonærers forening mener det er kuttet så mye at det kan bli direkte farlig.
Les mer om Kriminalomsorgen.

Advarer mot nye fengselskutt

Regjeringen foreslår å kutte 24 millioner kroner i kriminalomsorgen. Det mener Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund vi svekke muligheten til å forebygge ny kriminalitet. Vold og trusler mot fengselsansatte er doblet de siste fire årene. Les mer her.
Bekymret over utviklingen
Det er en dramatisk økning av vold i fengsler i Rogaland og Agder fylkene, og det bekymrer tillitsvalg i kriminalomsorgen Hilde Aabel. Nedbemanning og lite aktivitet for de innsatte kan være årsaken til volden sier hun. Les mer her
Les mer om Agder, Hilde Aabel og Rogaland.
Økende vold i norske fengsler
Det er en dramatisk økning av vold i norske fengsler og det bekymrer tillitsvalg i kriminalomsorgen Hilde Aabel. Nedbemanning og lite aktivitet for de innsatte kan være årsaken til volden sier hun.
Les mer om Hilde Aabel.
Slakter ledelsen i Kriminalomsorgen
Ingen brudd på arbeidsmiljøloven, men det er tillitskkrise i Kriminalomsorgen region vest, ifølge ny rapport.
Les mer om Kriminalomsorgen.
Pågrep etterlyst kvinne i Askim
Politiet har pågrepet en kvinne som var etterlyst i Askim. Kvinnen var etterlyst for soning av en dom og blir nå overført til Kriminalomsorgen.
Les mer om Askim og Kriminalomsorgen.
Sexforbryteren (44) stakk av også i fjor. Nå frykter politiet nye overgrep om mannen gis flere sjanser.
Overgriperen var inne i en dårlig periode, men fikk to uker på rømmen før politiet fant ham. Kriminalomsorgen skulle ønske han ble tatt raskere.
Drapsforsøksdømt mann får ikke sinnemestringskurs
Tre ganger det siste året er 25-åringen dømt for svært grove voldshandlinger. Han ønsker å gjøre noe med temperamentet sitt, men blir avvist av kriminalomsorgen.
Politiet og NAV samarbeider
Stortinget endrer loven slik at politiet får informasjon om folk på rømmen. NAV kan nå gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen.
Les mer om NAV.
En av Norges beste narkohunder går av med pensjon
Hunden «Å2 fra Lye har viet hele sitt liv til kriminalomsorgen. Nå går den elleve år gamle labrador retrieveren av med pensjon.
Les mer om Lye.
Unge lovbrytere begår nye forbrytelser mens de venter på straffen
Lovbrytere som venter på ungdomsstraff begår ny, og ofte verre, kriminalitet fordi politiet og kriminalomsorgen bruker for lang tid, viser en rapport fra Nordlandsforskning.
Les mer om Nordlandsforskning.
Kriminalomsorgen i krise
Ansatte og innsatte i norske fengsler frykter stadig oftere for egen sikkerhet. Antall rapporterte voldshendelser har skutt i været de siste tre årene.
Tøffere fengselsmiljø i Norge
Soningsavtalen med Nederland fører til tøffere fengselsmiljø i Norge, hevder regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgen region sør.
– Kunne ha skjedd i andre fengsler
Drapet i Ringerike fengsel kunne ha skjedd i andre fengsler også, mener regiontillitsvalgt Tommy Fredriksen. Kuttene i kriminalomsorgen er i ferd med å gå på sikkerheten løs, mener han. Han vil likevel ikke knytte drapet i Ringerike fengsel direkte opp mot kuttene.
Mener regjeringens kutt til fengslene har gitt dårligere sikkerhet
Et samlet korps av fagorganisasjoner i Kriminalomsorgen tar et kraftig oppgjør med Høyre- og Frp-regjeringens kutt i overføringer til fengslene.
Les mer om Kriminalomsorgen.
Advokaten: La Kim Andr få sone – eller benåd ham
Sterkt pleietrengende Kim Andr Holm (29) har ventet i åtte år på å få sone for et uaktsomt bildrap og andre lovbrudd. Ressursmangel og systemsvikt i Kriminalomsorgen er årsaken, mener hans advokat.
Helge Fossmo får ikke delta på gudstjeneste
Den drapsdømte Knutby-pastoren ville delta på en gudstjeneste utenfor fengselet, men den svenske kriminalomsorgen sier nei.
Les mer om Knutby-pastoren.
– Kriminalomsorgen har planene klare for Breivik
SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Etter det NRK kjenner til har Kriminalomsorgen planene klare for å overføre Breivik til en fellesskapsavdeling - men dette ligger trolig langt frem i tid.
Les mer om Breivik, Kriminalomsorgen og NRK.
Eks-gjengmedlem utvist fra Norge: Ønsket tilbake for å sone ferdig dom
Først ble den narkodømte pakistaneren (36) løslatt på prøve, så ble 36-åringen utvist fra Norge. Da han forlot landet, forsøkte Kriminalomsorgen å hente ham tilbake for å sone resten av dommen.
Les mer om Kriminalomsorgen og Norge.
Kriminalomsorgen under lupen i Breivik-saken
Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Kriminalomsorgen var så opptatt av sikkerhet at de mistet terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter av syne, mener Oslo tingrett. Nå venter omkamp i lagmannsretten.
Les mer om Breivik-saken og Oslo.
Vil selge Hassel fengsel
De sju kommunene som eier Hassel fengsel i Øvre Eiker, vil selge eiendommen. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker har skrevet et brev til Kriminalomsorgen, der hun på vegne av eierkommunene ber om at det settes i gang forhandlinger.
Bør behandles før de gjør overgrep
Folk som har seksualiserte tanker om barn må få tilbud om behandling før de gjør overgrep, mener kriminalomsorgen i Bergen. I dag får kun overgrepsdømte tilbud om behandling.
Les mer om Bergen.