Kriminalomsorgen

Advokaten: La Kim Andr få sone – eller benåd ham

Sterkt pleietrengende Kim Andr Holm (29) har ventet i åtte år på å få sone for et uaktsomt bildrap og andre lovbrudd. Ressursmangel og systemsvikt i Kriminalomsorgen er årsaken, mener hans advokat.

Helge Fossmo får ikke delta på gudstjeneste

Den drapsdømte Knutby-pastoren ville delta på en gudstjeneste utenfor fengselet, men den svenske kriminalomsorgen sier nei.
Les mer om Knutby-pastoren.
– Kriminalomsorgen har planene klare for Breivik
SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Etter det NRK kjenner til har Kriminalomsorgen planene klare for å overføre Breivik til en fellesskapsavdeling - men dette ligger trolig langt frem i tid.
Les mer om Breivik, Kriminalomsorgen og NRK.
Eks-gjengmedlem utvist fra Norge: Ønsket tilbake for å sone ferdig dom
Først ble den narkodømte pakistaneren (36) løslatt på prøve, så ble 36-åringen utvist fra Norge. Da han forlot landet, forsøkte Kriminalomsorgen å hente ham tilbake for å sone resten av dommen.
Les mer om Kriminalomsorgen og Norge.

Kriminalomsorgen under lupen i Breivik-saken

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Kriminalomsorgen var så opptatt av sikkerhet at de mistet terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter av syne, mener Oslo tingrett. Nå venter omkamp i lagmannsretten.
Les mer om Breivik-saken og Oslo.
Vil selge Hassel fengsel
De sju kommunene som eier Hassel fengsel i Øvre Eiker, vil selge eiendommen. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker har skrevet et brev til Kriminalomsorgen, der hun på vegne av eierkommunene ber om at det settes i gang forhandlinger.
Bør behandles før de gjør overgrep
Folk som har seksualiserte tanker om barn må få tilbud om behandling før de gjør overgrep, mener kriminalomsorgen i Bergen. I dag får kun overgrepsdømte tilbud om behandling.
Les mer om Bergen.
Vil gi behandling før overgrepene skjer
Folk som har seksualiserte tanker om barn må få tilbud om behandling før de gjør overgrep, mener kriminalomsorgen i Bergen. I dag får kun overgrepsdømte tilbud om behandling.
Les mer om Bergen.
Krise i Kriminalomsorgen
Det holder ikke å vente på reform. Serien av konflikter i Kriminalomsorgen må håndteres.
Les mer om Kriminalomsorgen.
Mer vold i fengslene
Antall volds- og trusselhendelser i fengslene i Vestfold, Buskerud og Telemark er doblet hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det sier assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste. I sommer har innsatte vært voldelige mot ansatte og satt fyr på cellene sine, og spytting mot ansatte er blitt mer vanlig.
Vil flytte fangetransporter
Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet anbefaler å flytte ansvaret for transport av varetektsfanger fra politiet til kriminalomsorgen i politidistriktene Sør-Øst og Oslo. Anbefalingen bygger på et pilotprosjekt hvor Kriminalomsorgen overtok ansvaret for transport og framstilling i Buskerud, Telemark og Vestfold. Målet er å frigjøre politiutdannet personell til politioperativt arbeid og effektivisere transporten av varetektsinnsatte. Saken er til behandling i Justisdepartementet. Det forventes en avgjørelse i løpet av året.
Justisdepartementet: Tar lengst tid å få til egen enhet for psykisk syke
For å unngå isolasjonsskader foreslår Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen å opprette en egen avdeling for farlige og psykisk syke innsatte. Det skjer neppe med det første, ifølge Ove Vanebo.
Rettsak utsatt
En elev ved en videregående skole i Fredrikstad er tiltalt for å ha truet til seg seksuell omgang i et klasserom før skoledagens begynnelse. Saken skulle gått i Fredrikstad tingrett i dag, men er utsatt fordi gutten var under 18 år da hendelsen skjedde. Han skal nå gjennom en personundersøkelse hos kriminalomsorgen som skal vurdere om han ved en dom, skal sone en ungdomsstraff.
Les mer om Fredrikstad.
Dømt for overgrep mot barn
Mannen som i fjor blei dømt for å ha forgripe seg på fem barn i Finnmark, går framleis fri, fire veker etter at politiet sende saka til Kriminalomsorgen.
Les mer om Finnmark og Kriminalomsorgen.
Kidnapper slapp ut fra forvaring
Mannen som er siktet for kidnapping i Moss er tidligere sluppet ut av forvaring. Det skriver VG i dag. Det var de to legdommerne som dømte at mannen skulle slippes løs, selv om både fagdommer, kriminalomsorgen og påtalemyndigheten var klare på at mannen skulle bli værende i fengsel. Han slapp ut under et år før han begikk kidnappingen.
Slapp ut fra forvaring mot fagdommers vilje – nå er han siktet for kidnappingen i Moss
De to legdommerne trosset fagdommeren, kriminalomsorgen og påtalemyndigheten - og løslot den forvaringsdømte mannen. Nå er han siktet for kidnapping.
Bestefar (91) dømt for gjentatte overgrep mot barnebarnet
Mannen som bor på sykehjem er dømt til fengselsstraff for overgrepene. Retten ber Kriminalomsorgen vurdere om han er soningsdyktig.
Les mer om Kriminalomsorgen.
Bestefar (91) dømt for gjentatte overgrep på barnebarnet
Mannen som bor på sykehjem er dømt til fengselsstraff for overgrepene. Retten ber Kriminalomsorgen vurdere om han er soningsdyktig.
Les mer om Kriminalomsorgen.
Pågrepet for rus bak rattet
Politiet har pågrepet og anmeldt en mann i 20-årene for kjøring i påvirket tilstand i Moss sentrum. Mannen er etterlyst til soning av dom, og overføres til Kriminalomsorgen.
Les mer om Kriminalomsorgen.
Menneskerettigheter gjelder også for terrorister og drapsmenn
Dommen viser at søksmålet var på sin plass. Kriminalomsorgen har fått en ripe i lakken.
Fengselsansatte forundret over Brevik-dom
De ansatte i Skien fengsel hadde ikke ventet at soningsforholdene til Anders Behring Breivik skulle bryte med menneskerettighetene. Tillitsvalgt Ingeborg Kivle mener kriminalomsorgen nå må ha et annet regime rundt den massedrapsdømte fangen.
Les mer om Brevik-dom og Skien.
To innlagt på sykehus etter brann
To personer ligger til observasjon på Nordlandssykehuset etter gårsdagens brann i Bodø fengsel, opplyser politiet. Flere celler ble skadet i brannen og ti personer er midlertidig overført fra fengslet til politiets arrest, mens Kriminalomsorgen finner en annen løsning. En innsatt er mistenkt for å ha forårsaket brannen.
Emberland: Breivik er kort og godt en svært farlig mann
Regjeringsadvokaten avviser at soningen til terroristen Anders Behring Breivik (37) bryter med menneskerettighetene. - Kriminalomsorgen er pålagt å ta en så farlig mannn på alvor, sa Marius Emberland i retten tirsdag.
Besøkte Bastøy
Deler av den amerikanske dokumentarfilmskaperen Michael Moores nye film er spilt inn på Bastøy. Det skriver Gjengangeren i dag. Tom Eberhardt, leder ved Bastøy fengsel, forteller til avisa at Moore viser stor interesse for hvordan kriminalomsorgen fungerer i praksis.
Les mer om Bastøy, Gjengangeren og Moore.
Vil bygge ut «Bayer'n
Kriminalomsorgen vil modernisere og utvide Oslo fengsel avdeling B, «Bayer'n. Mens lokale krefter vil fjerne også resten av fengselet når avdeling A, «Botsen stenges, vil Kriminalomsorgen gå motsatt vei og utvikle avdeling B til et moderne varetektsfengsel. De må ligge sentalt nær politihuset og tinghuset, mener de.
Les mer om Botsen, Kriminalomsorgen og Oslo.