Kutt

Vil friste utenlandske datasentre til Norge: Jubler over kutt i elavgift og eiendomsskatt

Regjeringen har kommet med tiltak for å friste utenlandske datasentre til Norge. Selv om forslaget kan gjøre at norske kommuner går glipp av store kunder, mener regjeringen og Statkraft at grepene er helt nødvendige for å få gigantene hit.
Les mer om Norge og Statkraft.

Kutt i antall kvoteflyktninger

Regjeringen foreslår at Norge i 2018 skal ta inn færre kvoteflyktninger.
Les mer om Norge.
Er kutt i statsbudsjettet politisk umulig?
Herre fred så vanskelig det skal bli å kutte i statens utgifter fremover.

Rundt 80 Telenor-ansatte mister jobben

Telenor gjør nye kutt.
Les mer om Telenor-ansatte.
Støre vil vite om flere kutt er arbeidsuhell
Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite om regjeringen har begått flere arbeidsuhell i statsbudsjettet og sikter til de mange kuttene til frivillige organisasjoner.
Solberg måtte svare for støttekutt i Stortinget
Statsminister Erna Solberg (H) ble konfrontert med påstander om systematiske kutt i støtten til frivillige organisasjoner i den første spørretimen etter valget.
Les mer om Stortinget.
Kraftselskaper knust i skattekamp
Kraftselskapene i Norge har kjørt en kampanje for kutt i særskatten for vannkraft. I stedet får selskapene økt skattebyrde, ifølge lobbysjef Oluf Ulseth.
Les mer om Norge og Oluf Ulseth.
Demonstrerer foran Stortinget
I dag skal elever og ansatte ved folkehøgskoler rundt i landet demonstrere foran Stortinget i protest mot forslaget om å kutte i støtten til folkehøgskolene. Rektor og elever fra Ringerike folkehøgskole deltar. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet kutt på 25 millioner kroner til skolene og 11 millioner i studiestøtten til elevene.
Les mer om Ringerike og Stortinget.
Kutt til folkehøyskolene
Det kan bli færre lærere eller dyrere å gå på folkehøgskole om regjerningens forslag til statsbudsjett vedtatt, frykter rektor ved Rønningen folkehøgkole. Det er foreslått kutt på 45 millioner kroner. I dag er det stor demontrasjon utenfor Stortinget.
Les mer om Rønningen og Stortinget.
Kommune skuffet over kutt i eiendomsskatt for monstermastene
Regjeringen fjerner eiendomsskatten for monstermastene som ble satt opp i Hardanger. Det utgjør et skattetap på 1,2 millioner kroner for Granvin kommune.
Les mer om Granvin og Hardanger.
Granvin skuffet over kutt i eiendomsskatt for monstermastene
Regjeringen fjerner eiendomsskatten for monstermastene som ble satt opp i Hardanger. Det utgjør et skattetap på 1,2 millioner kroner for Granvin kommune.
Les mer om Granvin og Hardanger.
Kommune skuffet over kutt i eiendomsskatt for monstermastene
Regjeringen fjerner eiendomsskatten for monstermastene som ble satt opp i Hardanger. Det utgjør et skattetap på 1,2 millioner kroner for Granvin kommune.
Les mer om Granvin og Hardanger.
Folkehøgskolene demonstrerer mot store kutt
Regjeringen foreslår å kutte 45 millioner kroner i støtte til landets folkehøgskoler. Tirsdag møter flere tusen elever opp til demonstrasjon.
Forskar åtvarar mot kutt i flaumsikring
– Dette er jo eit av døma på at ei krone spart er ti kroner tapt. Slik oppsummerer professor og forskingsleiar Carlo Aall ved Vestlandsforsking regjeringas forslag til kutt i løyvingane til flaum- og skredsikring.
KrF vil kjempe mot dagpengekutt
- Dette kuttet vil bare føre til at mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon, vil få det enda vanskeligere, sier Kjell Ingolf Ropstad, som sier partiet vil kjempe imot kutt.
Oppfordrer lånekundene til å kreve lavere rente
De andre bankene sitter på gjerdet ennå, etter at Danske Bank varslet kutt i boliglånsrenta til 1,95 prosent for de beste kundene.
Les mer om Danske Bank.
Visste om regjeringens flomkutt da han møtte flomofrene
Til tross for at Olje- og energiministeren visste om kutt i budsjettene, så han flomofrene i øyene og bedyret viktigheten av mer fokus på flom- og skredsikring.
Les mer om Oljeog.
Visste om regjeringens flomkutt da han møtte flomofrene
Til tross for at Olje- og energiministeren visste om kutt i budsjettene, så han flomofrene i øyene og bedyret viktigheten av mer fokus på flom- og skredsikring.
Les mer om Oljeog.
Jushjelpa frykter nedleggelse etter kutt i støtte
Jushjelpa i Midt-Norge reagerer på forslaget om å kutte midlene til spesielle rettshjelpstiltak i statsbudsjettet. Det kan bety at vanskeligstilte ikke har mulighet til å få rettshjelp.
Les mer om Midt-Norge.
- Regjeringen er smålig
Lene Vågslid (Ap), den nye lederen av Stortingets justiskomit, er opprørt over regjeringens kutt.
Fengselsansatte advarer mot nye budsjettkutt
Vold og trusler mot fengselsansatte er doblet de siste fire årene. Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år.
Fengselsansatte advarer mot nye budsjettkutt
Vold og trusler mot fengselsansatte er doblet de siste fire årene. Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år.
Fengselsansatte advarer mot nye budsjettkutt
Vold og trusler mot fengselsansatte er doblet de siste fire årene. Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år.