Linda laasby

Fikk ingen hjelp til sykeseng

Verken kommunen eller hjelpemiddelsentralen kunne skaffe faren til Linda Laasby en sårt tiltrengt sykeseng. Nå etterlyser Laasby bedre tilbud for korttidssyke som trenger hjelpemidler.
Les mer om Laasby og Linda Laasby.