Lise fogstad

Har aldri nektet noen

Alle er hjertelig velkomne til å passere på stranda, sier Arild Just Christensen. Paal Even Nygaard Han tilbakeviser at han har privatisert stranda eller nektet noen adgang, heller ikke Lise Fogstad eller hennes barnebarn.