Lisensjakt

To bjørner felt hittil i høstjakten

Siden høstens lisensjakt på bjørn startet 21. august, er det felt to dyr av en kvote på ni. I Sverige er 163 bjørner skutt så langt i årets jakt. Jakten avsluttes 15. oktober i begge landene. En av grunnene til at det er felt langt flere bjørner i Sverige er at det der er lov til å bruke hund og åte i jakten.
Les mer om Sverige.

To bjørner felt hittil i høstjakten

Siden høstens lisensjakt på bjørn startet 21. august, er det felt to dyr av en kvote på ni.
Utrygt for bjørnen
Åtte bjørner kan felles under årets lisensjakt på bjørn, som starter i morgen, fredag. En av de åtte bjørnene kan felles i Nordland, har Miljødirektoratet bestemt.
Vil felle ulv uten fellingstillatelse
Senterpartiet åpner for å skyte ulv uten fellingstillatelse, og foreslår lisensjakt innenfor ulvesonen.

- Det skytes for lite bjørn og jerv

– Lisensjakta på bjørn og jerv fungerer for dårlig. Det er på tide med en ny gjennomgang av kvoteordningene for lisensjakt.
Vil ta mer jerv
Norges Bondelag ber klima- og miljøminister Tine Sundtoft sørge for ekstra jakt på jerv i vår, slik at bestanden går ned før beitedyra slippes ut. 51 dyr ble skutt under årets lisensjakt, mot ei kvote på på 134. Ti av dyrene ble tatt i Nordland.
Les mer om Nordland og Tine Sundtoft.
Færre jerv ble felt
Det ble felt ti jerv under vinterens lisensjakt. Det er 14 mindre enn kvoten på 24 dyr. Avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet sier det er naturlig at ikke hele kvoten tas ut og at det flere steder er satt svært høye kvoter. Miljødirektoratet skal fram mot slutten av mai vurdere om det skal gjøres ekstraordinære uttak av jerv. Den norske jervebestanden var i fjor på 340 dyr.
Les mer om Miljødirektoratet.
100 døde ulver i Skandinavia på ett år
Siden januar i fjor har 100 ulver som man vet om i Skandinavia dødd av ulike grunner. De aller fleste er felt under lisensjakt, viser tall fra den svenske rovdyrforeningen.
Les mer om Skandinavia.
100 døde ulver i Skandinavia på ett år
Siden januar i fjor har 100 ulver som man vet om i Skandinavia dødd av ulike grunner. De aller fleste er felt under lisensjakt, viser tall fra den svenske rovdyrforeningen.
Les mer om Skandinavia.
100 døde ulver i Skandinavia på ett år
Stockholm (NTB-TT): Siden januar i fjor har 100 ulver som man vet om i Skandinavia dødd av ulike grunner. De aller fleste er felt under lisensjakt, viser tall fra den svenske rovdyrforeningen.
Les mer om Skandinavia.
40 ulver skutt på 12 dager i Sverige
Hver 10. skandinaviske ulv blir felt i en storstilt lisensjakt som nå pågår på svensk side av grensen. Altfor mye, mener Naturvernforbundet. Langt fra nok, sier bønder og jegere.
En firedel av årets jervekvote er skutt
En firedel av kvoten på 137 jerv er skutt hittil i årets lisensjakt. Det er tre uker igjen av jaktsesongen.
En firedel av årets jervekvote er skutt
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix En firedel av årets jervekvote er skutt En firedel av årets jervekvote er skutt Oslo (NTB): En firedel av kvoten på 137 jerv er skutt hittil i årets lisensjakt. Det er tre uker igjen av jaktsesongen.
Les mer om NTB og Oslo.
Seks ulver gjenstår i svensk lisensjakt
30 ulver av kvoter på til sammen 35 dyr er skutt under lisensjakten i Sverige. En av ulvene som ble skutt i Örebro hadde skabb, så der kan ytterligere en ulv felles.
Les mer om Sverige og Örebro.
Ulv felt i Hedmark
Lørdag formiddag ble den første ulven i vinterens lisensjakt skutt i Stange i Hedmark.
Les mer om Hedmark og Stange.
Skyter minst 36 ulv i vinter
Omstridt, svensk lisensjakt videreføres i 2015.
Nå blir det lisensjakt på ulv i Sverige
Svenskene forbereder lisensjakt på ulv. 2. januar kan det bli jakt. Også i Värmland.
Les mer om Sverige og Värmland.
Betre lisensjakt ikkje nok mot jerveproblem, meiner bønder
Positivt frå miljøvernministeren om jerveproblema, men det er ikkje nok. Det meiner sauebønder i Sogn.
Les mer om Sogn.
Jerv nummer to er felt
Jerv er felt under lisensjakt i Tynset.
Les mer om Tynset.
Kan ta tre ulv på Agder
I morgen åpnes det for lisensjakt på ulv i hele Agder. I Vest-Agder er kvoten på n ulv, mens kvoten er to ulver for regionen som inkluderer Aust-Agder.
Les mer om Agder og Aust-Agder.
Kan felle seks ulver
Fra og med i morgen kan det felles seks ulver i Akershus og Hedmark i en lisensjakt som varer fram til 31. mars 2015. Bare ulv som befinner seg utenfor ulvesona kan felles.
Les mer om Hedmark.
Åpner for lisensjakt på ulv
Fra i morgen åpnes det for lisensjakt på ulv i hele Agder. I Vest-Agder er kvoten på n ulv, mens kvoten er to ulver for regionen som inkluderer Aust-Agder.
Les mer om Agder og Aust-Agder.
- Nå må vi snart bli hørt
OPPGITT: Grue-ordfører Niels F. Rolsdorph mener han opererer på vegne av hele Grue kommune når han ber om ulvejakt i ulvesona snarest. Foto: Rolf Nordberg JAKT: Det er foreslått lisensjakt
Les mer om Grue.
Jegerne krever lisensjakt innenfor ulvesonen
Klagen er sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD) og gjelder et vedtak som rovviltnemndene i region 4 og region 5 fattet på et fellesmøte 13. august i år. Der ble det fastsatt lisensjakt i perioden fra 1. oktober til 31.
Les mer om Klimaog.
Krav om lisensjakt innenfor sonen
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fremmet klagesak med krav om lisensjakt på ulv også innenfor ulvesonen – det vil si i fylkene Østfold og Oslo og områder i Akershus og Hedmark øst for Glomma.
Les mer om Glomma, Hedmark, Oslo og Østfold.