Lisensjakt

Hansson om økt ulvejakt: – Det mest crazy jeg har hørt

De Grønne-talsmann Rasmus Hansson mener regjeringen bryter samarbeidsavtalen med sitt forslag om utvidet lisensjakt på ulv. Han mener forslaget er galskap.

- Merkelig forslag om utvidet ulvejakt

Naturvernforbundet frykter at lisensjakt ut mars kan føre til at hele ulvefamilier dør.
Mener utvidet jaktperiode på ulv er et tøysete forslag
Naturvernforbundet frykter at lisensjakt ut mars kan føre til at flere ulvefamilier dør.
Helgesen må forklare seg for Stortinget
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) inntar tirsdag Stortingets talerstol for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
Les mer om Stortinget og Vidar Helgesen.

Åpner døren på gløtt for ulvejakt i vinter

Regjeringen vil utvide perioden for lisensfelling av ulv fram til 31.mars, og går nå gjennom GPS-data fra ulveflokkene i Hedmark, på jakt etter adferd som likevel kan understøtte lisensjakt på ulv denne vinteren.
Les mer om Hedmark.
Høyre-politiker etter Helgesens ulve-forsvar: – Han skuffer meg igjen
Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener den rødgrønne regjeringen laget en naturmangfoldlov som nå utelukker lisensjakt på ulv i Norge. Tirsdag formiddag forsvarte han sitt ulve-vedtak i Stortinget.
Les mer om Norge og Stortinget.
Helgesen forsvarte ulv-vedtaket
Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener den rødgrønne regjeringen laget en naturmangfoldlov som nå utelukker lisensjakt på ulv i Norge. Tirsdag formiddag forsvarte han sitt ulve-vedtak i Stortinget.
Les mer om Norge og Stortinget.
Helgesens ulve-gransking avdekket hull i verneloven
Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener den rødgrønne regjeringen laget en naturmangfoldlov som nå utelukker lisensjakt på ulv i Norge. Klokken 10 skal han redegjøre i Stortinget om ulve-vedtaket.
Les mer om Norge og Stortinget.
Sverige åpner for ulvejakt
Etter flere runder i rettsvesenet har nå svensk høyesterett slått fast at det blir lisensjakt på til sammen 24 ulver neste år, til protester fra miljøvernere.
Ulv skutt i region 2
1. oktober startet lisensjakt på ulv. I region 2, som omfatter Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, er det lov til å skyte to ulver fram til 31. mars neste år.
– Lisensjakt på 24 ulver er hinsides all fornuft
Nina Jensen i WWF reagerer kraftig på vedtaket om lisensjakt på ulv. – Dette er skremmende politikk.
Les mer om Lisensjakt og WWF.
Vedtok lisensjakt på 24 ulver
Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Vil ha slutt på hiuttak av jerv
Dagens ordinære jakt etter jerv er ikke effektiv nok. Et prosjekt i Nordland ønsker nå å få til en bedre lisensjakt ved hjelp av mer elektronisk overvåkning og sterkere samarbeid mellom jegerne. I dag tar man livet av hvalper i jervehiet, en praksis alle ønsker slutt på.
Les mer om Nordland.
20 prosent flere ulver i Värmland
Ulvestammen i vårt svenske nabofylke Värmland har økt med rundt 20 prosent. Det viser de foreløpige beregningene etter årets sporinger, melder Sveriges Radio Värmland. Det er usikkert om det er ulv i to revirer i länet. Det gjelder blant annet Årjängreviret øst for Ørje. – Så lenge vi ikke har lisensjakt som begrenser bestanden, er dette som ventet, sier viltforvalter Fredrik Wilde ved Länsstyrelsen i Värmland.
Vedtak om økt ulvekvote er utsatt
Vedtaket om økt kvote for lisensjakt på ulv er utsatt til 20. januar, melder Fylkesmannen i Vestfold. Årsaken er at klima- og miljødepartementet skal behandle klager på vedtaket. Det var i desember at rovviltnemda vedtok økt kvote for lisensfelling av ulv i region Sør-Norge. Kvoten ble økt med to dyr på bakgrunn av ny kunnskap om bestanden.
Vaksen hannulv skoten
Det var ein stor, vaksen hannulv som vart skoten i Flekkefjord måndag ettermiddag. Det stadfestar Statens Naturoppsyn overfor Fædrelandsvennen. Det er framleis lisensjakt på ein ulv i rovvilregion 1, som omfattar Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Det kan bli ulvejakt
Det kan bli lisensjakt på ulv i rovviltregionen som omfatter Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. En ulv ble fotografert av et viltkamera i Fyresdal i Telemark i går. Dersom rovviltnemda går inn for jakt, blir det tidligst lisensjakt på nyåret.
11 571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen.
11.571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen. 11.571 jegere har meldt sin interesse for jakten.
11.571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen. 11.571 jegere har meldt sin interesse for jakten.
11 571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen. 11 571 jegere har meldt sin interesse for jakten.
Meiner det blir lagt opp til for mykje jervejakt
Naturvernforbundet skuldar rovviltnemnda på Vestlandet for å ha for dårleg kunnskap, og meiner kvoten på åtte jerv under årets lisensjakt er for høg.
Les mer om Vestlandet.
To bjørner felt hittil i høstjakten
Siden høstens lisensjakt på bjørn startet 21. august, er det felt to dyr av en kvote på ni. I Sverige er 163 bjørner skutt så langt i årets jakt. Jakten avsluttes 15. oktober i begge landene. En av grunnene til at det er felt langt flere bjørner i Sverige er at det der er lov til å bruke hund og åte i jakten.
Les mer om Sverige.
To bjørner felt hittil i høstjakten
Siden høstens lisensjakt på bjørn startet 21. august, er det felt to dyr av en kvote på ni.
Utrygt for bjørnen
Åtte bjørner kan felles under årets lisensjakt på bjørn, som starter i morgen, fredag. En av de åtte bjørnene kan felles i Nordland, har Miljødirektoratet bestemt.