Lisensjakt

Høyre-politiker etter Helgesens ulve-forsvar: – Han skuffer meg igjen

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener den rødgrønne regjeringen laget en naturmangfoldlov som nå utelukker lisensjakt på ulv i Norge. Tirsdag formiddag forsvarte han sitt ulve-vedtak i Stortinget.
Les mer om Norge og Stortinget.

Helgesen forsvarte ulv-vedtaket

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener den rødgrønne regjeringen laget en naturmangfoldlov som nå utelukker lisensjakt på ulv i Norge. Tirsdag formiddag forsvarte han sitt ulve-vedtak i Stortinget.
Les mer om Norge og Stortinget.
Helgesens ulve-gransking avdekket hull i verneloven
Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener den rødgrønne regjeringen laget en naturmangfoldlov som nå utelukker lisensjakt på ulv i Norge. Klokken 10 skal han redegjøre i Stortinget om ulve-vedtaket.
Les mer om Norge og Stortinget.
Sverige åpner for ulvejakt
Etter flere runder i rettsvesenet har nå svensk høyesterett slått fast at det blir lisensjakt på til sammen 24 ulver neste år, til protester fra miljøvernere.

Ulv skutt i region 2

1. oktober startet lisensjakt på ulv. I region 2, som omfatter Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, er det lov til å skyte to ulver fram til 31. mars neste år.
– Lisensjakt på 24 ulver er hinsides all fornuft
Nina Jensen i WWF reagerer kraftig på vedtaket om lisensjakt på ulv. – Dette er skremmende politikk.
Les mer om Lisensjakt og WWF.
Vedtok lisensjakt på 24 ulver
Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Vil ha slutt på hiuttak av jerv
Dagens ordinære jakt etter jerv er ikke effektiv nok. Et prosjekt i Nordland ønsker nå å få til en bedre lisensjakt ved hjelp av mer elektronisk overvåkning og sterkere samarbeid mellom jegerne. I dag tar man livet av hvalper i jervehiet, en praksis alle ønsker slutt på.
Les mer om Nordland.
20 prosent flere ulver i Värmland
Ulvestammen i vårt svenske nabofylke Värmland har økt med rundt 20 prosent. Det viser de foreløpige beregningene etter årets sporinger, melder Sveriges Radio Värmland. Det er usikkert om det er ulv i to revirer i länet. Det gjelder blant annet Årjängreviret øst for Ørje. – Så lenge vi ikke har lisensjakt som begrenser bestanden, er dette som ventet, sier viltforvalter Fredrik Wilde ved Länsstyrelsen i Värmland.
Vedtak om økt ulvekvote er utsatt
Vedtaket om økt kvote for lisensjakt på ulv er utsatt til 20. januar, melder Fylkesmannen i Vestfold. Årsaken er at klima- og miljødepartementet skal behandle klager på vedtaket. Det var i desember at rovviltnemda vedtok økt kvote for lisensfelling av ulv i region Sør-Norge. Kvoten ble økt med to dyr på bakgrunn av ny kunnskap om bestanden.
Vaksen hannulv skoten
Det var ein stor, vaksen hannulv som vart skoten i Flekkefjord måndag ettermiddag. Det stadfestar Statens Naturoppsyn overfor Fædrelandsvennen. Det er framleis lisensjakt på ein ulv i rovvilregion 1, som omfattar Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Det kan bli ulvejakt
Det kan bli lisensjakt på ulv i rovviltregionen som omfatter Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. En ulv ble fotografert av et viltkamera i Fyresdal i Telemark i går. Dersom rovviltnemda går inn for jakt, blir det tidligst lisensjakt på nyåret.
11 571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen.
11.571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen. 11.571 jegere har meldt sin interesse for jakten.
11.571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen. 11.571 jegere har meldt sin interesse for jakten.
11 571 jegere vil skyte ulv
Til vinteren er det lagt opp til lisensjakt på 16 ulver utenfor ulvesonen. 11 571 jegere har meldt sin interesse for jakten.
Meiner det blir lagt opp til for mykje jervejakt
Naturvernforbundet skuldar rovviltnemnda på Vestlandet for å ha for dårleg kunnskap, og meiner kvoten på åtte jerv under årets lisensjakt er for høg.
Les mer om Vestlandet.
To bjørner felt hittil i høstjakten
Siden høstens lisensjakt på bjørn startet 21. august, er det felt to dyr av en kvote på ni. I Sverige er 163 bjørner skutt så langt i årets jakt. Jakten avsluttes 15. oktober i begge landene. En av grunnene til at det er felt langt flere bjørner i Sverige er at det der er lov til å bruke hund og åte i jakten.
Les mer om Sverige.
To bjørner felt hittil i høstjakten
Siden høstens lisensjakt på bjørn startet 21. august, er det felt to dyr av en kvote på ni.
Utrygt for bjørnen
Åtte bjørner kan felles under årets lisensjakt på bjørn, som starter i morgen, fredag. En av de åtte bjørnene kan felles i Nordland, har Miljødirektoratet bestemt.
Vil felle ulv uten fellingstillatelse
Senterpartiet åpner for å skyte ulv uten fellingstillatelse, og foreslår lisensjakt innenfor ulvesonen.
- Det skytes for lite bjørn og jerv
– Lisensjakta på bjørn og jerv fungerer for dårlig. Det er på tide med en ny gjennomgang av kvoteordningene for lisensjakt.
Vil ta mer jerv
Norges Bondelag ber klima- og miljøminister Tine Sundtoft sørge for ekstra jakt på jerv i vår, slik at bestanden går ned før beitedyra slippes ut. 51 dyr ble skutt under årets lisensjakt, mot ei kvote på på 134. Ti av dyrene ble tatt i Nordland.
Les mer om Nordland og Tine Sundtoft.
Færre jerv ble felt
Det ble felt ti jerv under vinterens lisensjakt. Det er 14 mindre enn kvoten på 24 dyr. Avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet sier det er naturlig at ikke hele kvoten tas ut og at det flere steder er satt svært høye kvoter. Miljødirektoratet skal fram mot slutten av mai vurdere om det skal gjøres ekstraordinære uttak av jerv. Den norske jervebestanden var i fjor på 340 dyr.
Les mer om Miljødirektoratet.
100 døde ulver i Skandinavia på ett år
Siden januar i fjor har 100 ulver som man vet om i Skandinavia dødd av ulike grunner. De aller fleste er felt under lisensjakt, viser tall fra den svenske rovdyrforeningen.
Les mer om Skandinavia.