Lisensjakt

Hiuttak av jerv

Naturvernforbundet gikk nyleg ut og kritiserte praksisen med hiuttak av jerv der den dokumenterte bestanden er høgare enn bestandsmålet etter avslutta lisensjakt. Det er etter kvart ein årleg tradisjon.
Skammelig uetisk jakt på jerv
I Norge er det vedtatt 39 jervekull i året. Klarer ikke jerven å familieplanlegge seg under dette nivået mener Stortingsflertallet at arten skal begrenses gjennom lisensjakt -og hiuttak.
Hiuttak av jerv: Eit nødvendig onde eller muleg å unngå?
Naturvernforbundet gikk nyleg ut og kritiserte praksisen med hiuttak av jerv der den dokumenterte bestanden er høgare enn bestandsmålet etter avslutta lisensjakt.

Skammelig uetisk jakt på jerv

I Norge er det vedtatt 39 jervekull i året. Klarer ikke jerven å familieplanlegge seg under dette nivået mener Stortingsflertallet at arten skal begrenses gjennom lisensjakt -og hiuttak.
Naturvernforbundet krever slutt på hiuttak av jerv
for å holde bestanden nede. Den omstridte metoden brukes i tillegg til vanlig lisensjakt. Vilt er vanligvis fredet i yngletiden, men myndighetene har gjort et unntak for jerv.
Naturvernforbundet krever slutt på hiuttak av jerv
for å holde bestanden nede. Den omstridte metoden brukes i tillegg til vanlig lisensjakt. Vilt er vanligvis fredet i yngletiden, men myndighetene har gjort et unntak for jerv.
Ulveforvaltning i endring?
Jon Ingebrigtsen skriver i Nationen 31. januar at ingen ting har endret seg i forhold til lovverk og konvensjoner siden Vidar Helgesen sa nei til lisensjakt på ulv i desember 2016.
Les mer om Nationen og Vidar Helgesen.
SNO skal ta ut tre ulver
De tre gjenværende ulvene i Julussa og Osdalsreviret kan felles. Det er Statens Naturoppsyn som skal gjøre jobben Det har miljødepartementet bestemt. De tre ulvene befinner seg nå utenfor ulvsonen. Tidligere er 16 dyr tatt ut i januar i de to revirene under lisensjakt.
Les mer om Det, Julussa og Osdalsreviret.
Årets gaupejaktkvote er den laveste på mange år
Det er åpnet for jakt på 38 gauper når årets lisensjakt starter torsdag. Det er den laveste kvoten på over 20 år, ifølge Nationen.
Les mer om Nationen.
Årets gaupejaktkvote er den laveste på mange år
Det er åpnet for jakt på 38 gauper når årets lisensjakt starter torsdag. Det er den laveste kvoten på over 20 år, ifølge Nationen. Avisen skriver at det ble registrert 55,5 familiegrupper av gaupe i Norge i fjor. Det tilsvarer rundt 330 dyr.
Les mer om Nationen og Norge.
Jervefelling på Tynset
Tirsdag ble det felt en jerv på Tynset. Dermed er det bare 3 jerver igjen på kvoten for lisensjakt i Hedmark. I alt 11 jerver er felt til nå i Hedmark.
Les mer om Hedmark og Tynset.
Ulv felt i Åmot
En ulv er felt under lisensjakt i Åmot, skriver avisa Østlendingen. Det var i forrige måned regjeringen godkjente felling av inntil 26 dyr utenfor ulvesonen. Onsdag ble ei ulvetispe og en hannulv skutt i Stor-Elvdal. Det er nå åtte ulver igjen på denne kvoten.
Ulv felt i Åmot
Lørdag ble en ulv felt under lisensjakt på ulv i Åmot i Hedmark.
Les mer om Hedmark og Åmot.
Skutt i Stange onsdag
Denne hannulven ble skutt i Romedal almenning i Stange onsdag ettermiddag. Ulven veier 51, og er en ungulv. Dette er den første ulven som er skutt under årets lisensjakt.
Les mer om Romedal og Stange.
Jervekvoten blir som vedtatt
Det skal felles 14 jerver under vinterens lisensjakt i Hedmark. Det har Klima- og miljødepartementet avgjort i dag. Rovviltnemnda i region 5 i Hedmark vedtok i juni at det skulle felles 14 jerver kommende vinter, men vedtaket ble påklaget.
Les mer om Hedmark og Klimaog.
Bjørn skutt i Ringsaker
En bjørn ble i ettermiddag skutt i nærheten av Endelausmyrene i Ringsaker. Bjørnen ble skutt under lisensjakt i området, melder Østlendingen. Det har vært flere bjørneskader på sau i området i sommer.
Kritisk til lisensjakt
Rovviltnemnda har vedtatt lisensjakt på 14 jerv for sesongen 2017–2018 i Hedmark. Rovviltnemnda mener at lisensfellinga av jerv ikke vil være et hinder for å nå bestandsmålet. Naturvernforbundet mener på sin side at dette er en udokumentert påstand.
Les mer om Hedmark.
Rovviltnemnda vil ta ut 36 ulver
Under mandagens møte i rovviltnemnda ble det bestemt at 36 ulver kan felles i og utenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. Det inkluderer Slettåsflokken i Trysil.
Les mer om Slettåsflokken og Trysil.
Rovviltnemnder på Østlandet åpner for felling av 28 ulver
Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 28 ulver i vinter. Partene ble enige om vinterens lisensjakt mandag.
Les mer om Hedmark, Oslo, Østfold og Østlandet.
Ulvemøte i gang
Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus kommer i dag med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt. Nemndene har møte på Hamar i dag. I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet kvote på 47 ulver.
Les mer om Hamar, Hedmark, Oslo og Østfold.
Rovviltnemndene har møte om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus i dag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt. I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet kvote på 47 ulver.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.