Lisensjakt

Jervefelling på Tynset

Tirsdag ble det felt en jerv på Tynset. Dermed er det bare 3 jerver igjen på kvoten for lisensjakt i Hedmark. I alt 11 jerver er felt til nå i Hedmark.
Les mer om Hedmark og Tynset.

Ulv felt i Åmot

En ulv er felt under lisensjakt i Åmot, skriver avisa Østlendingen. Det var i forrige måned regjeringen godkjente felling av inntil 26 dyr utenfor ulvesonen. Onsdag ble ei ulvetispe og en hannulv skutt i Stor-Elvdal. Det er nå åtte ulver igjen på denne kvoten.
Ulv felt i Åmot
Lørdag ble en ulv felt under lisensjakt på ulv i Åmot i Hedmark.
Les mer om Hedmark og Åmot.
Skutt i Stange onsdag
Denne hannulven ble skutt i Romedal almenning i Stange onsdag ettermiddag. Ulven veier 51, og er en ungulv. Dette er den første ulven som er skutt under årets lisensjakt.
Les mer om Romedal og Stange.

Jervekvoten blir som vedtatt

Det skal felles 14 jerver under vinterens lisensjakt i Hedmark. Det har Klima- og miljødepartementet avgjort i dag. Rovviltnemnda i region 5 i Hedmark vedtok i juni at det skulle felles 14 jerver kommende vinter, men vedtaket ble påklaget.
Les mer om Hedmark og Klimaog.
Bjørn skutt i Ringsaker
En bjørn ble i ettermiddag skutt i nærheten av Endelausmyrene i Ringsaker. Bjørnen ble skutt under lisensjakt i området, melder Østlendingen. Det har vært flere bjørneskader på sau i området i sommer.
Kritisk til lisensjakt
Rovviltnemnda har vedtatt lisensjakt på 14 jerv for sesongen 2017–2018 i Hedmark. Rovviltnemnda mener at lisensfellinga av jerv ikke vil være et hinder for å nå bestandsmålet. Naturvernforbundet mener på sin side at dette er en udokumentert påstand.
Les mer om Hedmark.
Rovviltnemnda vil ta ut 36 ulver
Under mandagens møte i rovviltnemnda ble det bestemt at 36 ulver kan felles i og utenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. Det inkluderer Slettåsflokken i Trysil.
Les mer om Slettåsflokken og Trysil.
Rovviltnemnder på Østlandet åpner for felling av 28 ulver
Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 28 ulver i vinter. Partene ble enige om vinterens lisensjakt mandag.
Les mer om Hedmark, Oslo, Østfold og Østlandet.
Ulvemøte i gang
Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus kommer i dag med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt. Nemndene har møte på Hamar i dag. I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet kvote på 47 ulver.
Les mer om Hamar, Hedmark, Oslo og Østfold.
Rovviltnemndene har møte om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus i dag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt. I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet kvote på 47 ulver.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Klart for nye hyl om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.
Ulvestriden kan blusse opp på ny
På mandag kommer rovviltnemdene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus med sine anbefalinger for vinterens lisensjakt. Uenighetene kan da blusse opp igjen, melder NTB.
Les mer om Hedmark, NTB, Oslo og Østfold.
Vil ha større uttak av ulv
Norges jeger og fiskerforbund mener det må skytes flere ulver i vinterens lisensjakt. Forbundet oppfordrer rovviltnemdene til å fatte vedtak om mer jakt innenfor ulvesona, når nemdene møtes på mandag. Anbefalingen fra nemndene er å ta ut 28 ulver.
Registrert avgang av store rovdyr, 2016/2017
Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.
Les mer om Norge.
Vil ikke ha ulverevir
Skiptvet kommune vil søke om lisensjakt på ulv dersom det etablerers et revir i kommunen. Det gikk et enstemmig kommunestyre inn for i går kveld. Skiptvet ønsker ikke en ny situasjon som for tjue år siden da ulv herjet i kommunen, sier ordfører Svein Olav Agnalt (Ap).
Les mer om Svein Olav Agnalt.
Har skutt 19 voksne jerv og fire valper: – Ikke nok, mener reineierne
Både gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak er det til sammen skutt 19 voksne jerv og fire valper, ifølge Fylkesmannen. – Bra, men det burde vært tatt ut flere, mener reineierne.
Les mer om Fylkesmannen.
Har avlivet 19 voksne jerv og fire valper
Både gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak er det til sammen skutt 19 voksne jerv og fire valper, ifølge Fylkesmannen. – Bra, men det burde vært tatt ut flere, mener reineierne.
Les mer om Fylkesmannen.
Vil drive lisensjakt på ulv
Kommunestyret i Våler har enstemmig vedtatt at rådmannen skal jobbe for at det kan drives lisensjakt på ulv i kommunen, skriver Moss Avis. – Vi ønsker en forvaltning av ulvestammen, det er ikke et ja eller nei til ulv, sier ordfører Reidar Kaabbel (Sp) til avisa.
Les mer om Reidar Kaabbel og Våler.
Skiptvet-jegere vil skyte ulv
Skiptvet elgvald søker om tillatelse til lisensjakt på ulv i kommunen, og ordfører Svein Olav Agnalt støtter søknaden. Det skriver Smaalenenes Avis. – Jeg støtter søknaden om lisensjakt og det føler jeg meg sikker på at et flertall i kommunestyret gjør også, sier ordføreren. Et vedtak i kommunestyret betyr at elgvaldet kan be Miljødirektoratet om tillatelse til felling.
Foreslår lisensjakt på ulv
Rådmannen i Våler foreslår at det skal åpnes for lisensjatk på ulv i kommunen. Det kommer frem av rådmannens instilling til formannskapet i Våler. Ifølge rådmannen er det stor sannsynlighet for yngling i deres område i 2017, og at man dermed må forberede seg på en periode med mange dyr.
Les mer om Våler.
Høyres ulveopprører: Lovforslaget er et skuespill
Gunnar Gundersen (H) sier at forslaget som skulle roe ned ulvestriden, er en katastrofe og et skuespill for å hindre ny lisensjakt på ulv i hans hjemfylke.
1.  Bitcoin fiasko?

2.  Brudd etter 27 år: Selger seg ut av Norges største oppkjøpsfond

3.  Europeiske land advarer mot Trumps skattereform

4.  Så mye vil det koste

5.  Nesten frivillig

6.  Kreativitet mot skatteplanlegging

7.  Neppe smart med usmarte årsrapporter

8.  60 Venstre-medlemmer har meldt seg ut siden lørdag

9.  DN mener: IA-avtalen er en dyr sovepute

10. Nyutdannet fra utlandet? Nei takk!