Mårhund

Utstoppet mårhund på nasjonalparksenteret

Nordland nasjonalparksenter har som eneste nasjonalparksenter i landet fått på plass et utstoppet individ.

Mårhund truleg observert

Ein mårhund er truleg sett ved Ljosland i Åseral. Det opplyser Fylkesmannen, som ved fleire høve har bede folk om å rapportere dersom ein ser mårhund.
Les mer om Fylkesmannen, Ljosland og Åseral.
Flere tips om mårhund
Fylkesmannen har fått flere tips om observasjon av mårhund, etter at Statens Naturoppsyn ba publikum om å melde fra, på grunn av observasjoner i Vigmostad i Lindesnes kommune. I Miljødirektoratets handlingsplan mot mårhund står det at arten må hindres i å etablere seg.
Les mer om Vigmostad.
Mulig mårhund observert i Lindesnes
Fylkesmannen har mottatt melding om to uavhengige observasjoner av mulig mårhund i området Løland i Vigmostad i Lindesnes kommune. Observasjonene fant sted 7. og 9. september. Mårhunden er en svært fryktet fremmedart og Fylkesmannen ber om at observasjon varsles.

Mange meldinger om mårhund, ingen funn

De siste årene har det kommet inn flere meldinger om mårhund i Østfold, men så langt er det ikke gjort sikre funn.
Les mer om Østfold.
Mårhund observert
En mårhund er observert på Råna i Gyland. Det skriver Agder. Mårhund er svartelistet og et uønska rovpattedyr i Norge. Tidligere i vår ble også mårhunden observert av to bilister ved Flystveit i Åseral.
Leter etter mårhund
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen ber om tips for å finne en mårhund i Åseral, skriver Lindesnes avis. Dyret ble observert like over midnatt lørdag. Mårhund er en fremmed og sterkt uønsket art som står på den nasjonale svartelista, ifølge Fylkesmannen.
Les mer om Fylkesmannen og Åseral.
Leter etter mårhun
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen ber om tips for å finne en mårhund i Åseral, skriver Lindesnes avis. Dyret ble observert like over midnatt lørdag. Mårhund er en fremmed og sterkt uønsket art som står på den nasjonale svartelista, ifølge Fylkesmannen.
Les mer om Fylkesmannen og Åseral.
Ber om Mårhund-tips
Fylkesmannen har fått inn flere tips fra folk som mener de har sett mårhund. Den uønskede arten er sett i Konsmo, Bygland og Vennesla, sier viltforvalter Tor Punsvik. Han mener det er viktig å få avlivet mårhunden.
- Har aldri sett lignende
Hva var det Hilde Olsen så? Viltkamera er satt opp på Mosheim Mårhund Mårhunden er på tur til å etablere seg i Sverige og Norge. Denne mårhunden ble fanget levende i Gutvik i Leka, like sør for Bindal.
Skjøt mårhund i Finnmark – frykter flere
Statens naturoppsyn frykter at arten skal ta med seg sykdommer inn i norsk fauna.
Les mer om Finnmark.
Mårhund observert
Mårhund er observert i Indre Østfold, skriver Smaalenenes Avis. Dyret, som er svartelistet og uønsket i vår fauna, ble sett i Askim natt til mandag. Skogbruksjef Vegard Aarnes ber jegere være oppmerksomme og forsøke å avlive dyret om de ser det.
Les mer om Askim og Indre Østfold.
Frykter mårhund i området
Observert for få dager siden. Uønsket: Mårhund, slik ser den ut. (Foto: Piotr Kuczynski, GNU fri dokumentasjonslisens, Wikimedia) TINGVOLL: Viltforvalter Lars Erling Koksvik i Tingvoll
Les mer om GNU, Tingvoll og Wikimedia.
Mistanke om mårhund i Tingvoll
Viltforvalter Lars Koksvik i Tingvoll har fått inn så mange meldinger om mårhund at han begynner å tro det kan være sant. Nå setter han ut felle i håp om å fange dyret. MÅRHUND: Slik
Les mer om Tingvoll.
- Ikke skyt mårhund
Politisk nestleder i Miljøvernforbundet, Ørjan Holm, anbefaler at mårhunder ikke blir skutt med det første. Grunneiernes frittstående organisasjon lovet tirsdag 5000 kroner til de første
Kan gjøre ubotelig skade
Den store frykten er ynglende mårhund og vaskebjørn. Nå ber fylkesmannen i Vest-Agder alle si i fra umiddelbart hvis de ser noe mistenkelig. - Det er vktig at folk melde fra så fort
Les mer om Vest-Agder.
Ber om mårhund-tips
Fylkesmannen i Vest-Agder ber folk melde inn observasjoner av mårhund. Det er gjort flere observasjoner den siste tiden i Hægebostad. Mårhunden kan spre parasitter og sykdommer, ifølge fylkesmannen.
Les mer om Hægebostad og Vest-Agder.
Mulig mårhund observert
Den svært så fryktede mårhunden skal være observert av to uavhengige personer de siste dagene.
- Den sto i ti sekunder og kikket på meg
Mårhund i Drevja. SJELDEN: Denne mårhunden ble skutt av Roar Tjolmen i Hattfjelldal i 2007. Statens naturoppsyn får sjelden sikre observasjoner av dyret.
Flere bommer på dette dyret
Mange har nok tatt feil i artsbestemmelsen. Nyheter Mye tyder på at de mange mårhundobservasjonene ikke dreier seg om mårhund likevel. Snarere er sjansene store for at det er grevling.
Lesernes blinkskudd
Bilde av Denne unge praktærfugl-hannen henger opp gardinene. Bildet er tatt i Vadsø av Skjalg-Helmer Vian Foto: x Bilde av Mår og hund, men ikke mårhund. Foto: Even Berg. Foto: x Bilde
Dømt for innførsel av mårhund
En bonde fra Vest-Agder er dømt til fengsel for innførsel av blant annet mårhund og vaskebjørn. På gården sin i Åseral hadde sauebonden fire mårhunder, fire vaskebjørner, tre nesebjørner
Les mer om Vest-Agder og Åseral.
Bonde dømt for innførsel av mårhund og vaskebjørn
Kristiansand tingrett har dømt en bonde for ulovlig innførsel av mårhund og flere andre arter. Dommen på ett år og tre måneders fengsel gjelder også bedrageri knyttet til rovdyrerstatning.
En grevling i bilen?
Bilføreren lurer på om dyret han kjørte på var en mårhund eller en grevling.
Skrekkdyr observert i Sør-Varanger
Statens naturoppsyn har fått inn flere meldinger om observasjon av mårhund mellom Munkelv og Kabelnes. - Den siste uka er det kommet inn flere tips om mårhundobservasjoner mellom Munkelv
Les mer om Munkelv og Sør-Varanger.