Marianne odfjell

Tenk å få være flue på veggen når rederarvingene Helene og Marianne Odfjell diskuterer aktivt eierskap

Marianne Odfjell solgte seg ut av riggselskapet Odfjell Drilling i 2013 rett før tidenes største kollaps i riggmarkedet. Søsteren Helene ble sittende med 70 prosent av selskapet og en halvering av milliardformuen.

Unngikk milliardtap da hun kvittet seg med oljeaksjene like før det smalt

Marianne Odfjell solgte seg ut av familieselskapet Odfjell Drilling.
Les mer om Odfjell Drilling.
Verdifall på 4,5 milliarder for Norges rikeste kvinne
Lillesøster Marianne Odfjell (44) solgte seg ut av Odfjell Drilling i grevens tid. Storesøster Helene (49) beholdt sine aksjer, og har så langt hatt et verditap på ubegripelige 4,5 milliarder kroner.
Les mer om Odfjell Drilling.
Verdifall på 4,5 milliarderfor Norges rikeste kvinne
UBEGRIPELIGLillesøster Marianne Odfjell (44) solgte seg ut av Odfjell Drilling i grevens tid. Storesøster Helene (49) beholdt sine aksjer, og har så langt hatt et verditap på ubegripelige 4,5 milliarder kroner.
Les mer om Odfjell Drilling.

Marianne fra Bergen er Norges rikeste kvinne

I dag ble rederdatteren over 2,3 milliarder kroner rikere. Shippingarving Marianne Odfjell har solgt seg ut av Odfjell Drilling.
Les mer om Bergen og Odfjell Drilling.
Lyktes på tredje forsøket
Shippingarvingene Marianne og Helene Odfjell får omsider børsnotert riggvirksomheten.
Les mer om Helene Odfjell.
Aksjesalg åpner for børsnotering
Marianne Odfjell vil selge aksjeposten på 30 prosent som stiftelsen Larine, der hun er begunstiget, eier i riggselskapet Odfjell Drilling ltd. Odfjell-arving Marianne Odfjell selger
Les mer om Larine og Odfjell Drilling.
Aksjesalg åpner for børsnotering av Odfjell
Shippingarving og riggeier Marianne Odfjell vil selge sine aksjer i boreselskapet Odfjell Drilling. Det åpner for børsnotering av konsernet, som trolig verdsettes til 9 milliarder kroner.
Odfjell Drilling vil på børs
Shippingarving og riggeier Marianne Odfjell vil selge sine aksjer i boreselskapet Odfjell Drilling. Det åpner for børsnotering av konsernet, som trolig verdsettes til 9 milliarder kroner.
Aksjesalg åpner for børsnotering av Odfjell
Shippingarving og riggeier Marianne Odfjell vil selge sine aksjer i boreselskapet Odfjell Drilling. Det åpner for børsnotering av konsernet, som trolig verdsettes til 9 milliarder kroner.
Går for rigg-gull i Gulen
Milliardærsøstrene Marianne og Helene Odfjell kastar seg inn i konkurransen om lukrative borerigg-reparasjonar.
Les mer om Gulen og Helene Odfjell.
Går for rigg-gull i Gulen
Milliardærsøstrene Marianne og Helene Odfjell kastar seg inn i konkurransen om lukrative borerigg-reparasjonar.
Les mer om Gulen og Helene Odfjell.
Odfjellsøstrene skrinlegger børsplaner
Etter flere forsøk på å sminke rigg-bruden, dropper Helene og Marianne planene om å børsnotere Odfjell Offshore.
Møter skepsis på vei til børs
Søstrene Helene og Marianne Odfjell opplever mindre investorinteresse for sitt riggselskap enn ventet. Søstrene Helene og Marianne Odfjell opplever mindre investorinteresse for sitt
Les mer om Marianne Odfjell.
Plitktig bud på Odfjell Invest
Odfjell-søstrene Marianne og Helene Odfjell legger inn pliktig bud på Odfjell Invest.
Odfjell øker i Odfjell
Odfjell-søstrene Marianne og Helene øker i Odfjell Invest, men de konkurrerer med John Fredriksen om resten.
Odfjell-søstre øker i Odfjell Invest
Søstrene Marianne og Helene Odfjell har nå 63,25 prosent av Odfjell Drilling, hvor John Fredriksen er stor aksjonær.
Milliard-kvinnene
De to søstrene Helene (42) og Marianne Odfjell (37) er til sammen god for over ni milliarder kroner.
Les mer om Helene og Marianne Odfjell.