Marit gaasland

Ambisjon på hjemmebane: OFO kommenterer

INNLEGG: Komponist Dagfinn Koch ser ut til å ha befunnet seg i en helt annen virkelighet enn resten av organiasjonen, skriver Marit Gaasland om Kochs deltakelse i orkesterets programråd.
Les mer om Marit Gaasland.

Vilje til hva Habbestad?

INNLEGG: En `ti på topp-programmering` av Oslo-Filharmonien ville vært uforenlig med orkesterets formål, skriver Marit Gaasland, informasjonssjef i Oslo-Filharmonien, i dette svaret

Anbefalt for deg