Mattilsynet

Har anmeldt Mattilsynet

Dyrenes Røst har anmeldt Mattilsynet fordi de mener de driver med organisert dyremishandling under nedslaktingen av villreinen i Nordfjella. Dyrevernsorganisasjonen mener Mattilsynet utsetter dyrene for en så stor påkjenning at noen av dem kan dø av utmattelse.
Les mer om Mattilsynet og Nordfjella.

Dyrevernere politianmelder Mattilsynet for nedslakting av villrein

Dyrenes Røst anmelder Mattilsynet for dyremishandling i jakten på 1500 villrein i Nordfjella. Stammen skal skytes ned for stanse spredning av skrantesyke.
Les mer om Mattilsynet og Nordfjella.
Melder Mattilsynet til politiet for dyremishandling i Nordfjella
Dyrevernorganisasjonen «Dyrenes Røst meiner Mattilsynet driv statleg organisert dyremishandling i Nordfjella og melder dei til politiet.
Les mer om Mattilsynet og Nordfjella.
Måtte kassere 300 reinsdyr
Mattilsynet måtte avlive rundt 300 reinsdyr som var så avmagret at kjøttet ikke kunne brukes til menneskemat.

Vil ha merking av lydforholdene på utesteder

Utesteder med god akustikk og lite støy burde merkes, på samme måte som de får vurderinger av Mattilsynet på hygienen, mener Hørselshemmedes landsforbund.
Les mer om Mattilsynet.
– Fiskehelse bør være viktigst
Fiskehelse og fiskevelferd bør bli det øverste målet for norsk lakseforvaltning, sier Aud Skrudland som er spesialinspektør i Mattilsynet. Lakselus og svinn fører til at hver femte fisk dør før den blir slaktet. Skudland mener satsing på fiskehelse kan gjøre næringa både mer bærekraftig og mer lønnsom.–
Får bot
Eieren av Barnas Dyrepark i Lindesnes får 7300 kroner i bot fordi en kanin var innesperret i en felle i minst 19 timer, melder Lindesnes. Mattilsynet ser alvorlig på saken.
Bærvirus
Jordbær blant annet fra Aust-Agder er rammet av alvorlig virus, ifølge Mattilsynet.
Les mer om Aust-Agder og Mattilsynet.
Jordbær rammet av virus
Mattilsynet har funnet to alvorlige virus som rammer jordbærplanter. Virusene er ikke påvist i Norge tidligere. Det er funnet virus hos tre forskjellige produsenter; i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud, opplyser Mattilsynet i en pressemelding i dag.
Norske jordbær rammet av alvorlig virus
Mattilsynet har funnet to alvorlige virus som ikke er påvist i Norge tidligere.
Les mer om Norge.
Sier nei til å utsette nedslakting
Forskere ved Norsk institutt for naturforskning mener villreinen i Nordfjella er stresset og skremt etter den ordinære jakten. De ber om at nedslaktingen av hele villreinflokken blir utsatt, men det har Mattilsynet sagt nei til, skriver Hallingdølen.
Vil fortsette med kvalitetskontroll
Norges Råfisklag vil fortsette med kvalitetskontroller på fisk. Råfisklaget og Mattilsynet har i en prøveperiode siden 2015 sjekket fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nord-Norge. Det fortsatt rom for forbedringer viser en rapport fra råfisklaget.
Les mer om Mattilsynet og Nord-Norge.
Gjerdet skal hindre smitte av frykta sjukdom – men det er ikkje langt nok
Lokka av vegsalt har tamrein kryssa over riksveg 52 og inn i fjellområdet med den frykta og dødelege skrantesjukesmitta. No vurderer Mattilsynet å forlenge det 12 kilometer lange sperregjerdet på Hemsedalsfjellet.
Ny forskrift
En helt ny forskrift skal sørge for at oppdrettsnæringa blir bedre på å bekjempe lakselus. Det er uenighet om hva den nye forskriften egentlig bør inneholde. For Mattilsynet er det viktig at mengden legemidler for bekjemping av lus reduseres, eller at det tas i bruk nye metoder for luserensing. Det forteller spesialinspektør Aud Skrudland.
Les mer om Aud Skrudland.
Mistenker skrantesjuke i Møre og Romsdal
Mattilsynet har fått varsel frå Veterinærinstituttet om at ein hjort felt under jakt i Møre og Romsdal kan ha vore smitta av skrantesjuke.
På en rekke varer i bergensbutikken er gamle datostemplinger forsøkt fjernet, og nye satt på
– Helt uakseptabelt og strengt forbudt, sier Aslaug Sandvin, avdelingsleder i Mattilsynet.
Harepest i Vest-Agder
Mattilsynet har påvist harepest i Vennesla og Songdalen. Mattilsynet antar at smitten er utbredt over et større område, og ber folk om å unngå usikre drikkevannskilder, og kontakt med syke eller døde harer og smågnagere.
Les mer om Songdalen, Vennesla og Vest-Agder.
Kveita er full av miljøgifter – får ikke fiske den
All kveite på Sklinnabanken på Namdalskysten er så full av miljøgifter at det nå er nedlagt fiskeforbud. Mattilsynet skjønner ikke hvorfor, men gamle dumpingsynder fra plastindustrien i Europa kan lure under overflaten.
Mange ble smittet av farlig parasitt i Trondheim
Flere enn ti personer ble syke av en farlig parasitt i Trondheim i september. Mattilsynet mistenker at de ble smittet på en lokal restaurant.
Les mer om Trondheim.
Mange ble smittet av farlig parasitt i Trondheim
Flere enn ti personer ble syke av en farlig parasitt i Trondheim i september. Mattilsynet mistenker at de ble smittet på en lokal restaurant.
Les mer om Trondheim.
Mange ble smittet av farlig parasitt i Trondheim
Flere enn ti personer ble syke av en farlig parasitt i Trondheim i september. Mattilsynet mistenker at de ble smittet på en lokal restaurant.
Les mer om Trondheim.
Ny regiondirektør
Hilde Hamnes er ansatt som ny regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Nord. Hamnes har tidligere vært informasjonssjef i Fiskeriforskning, som i dag er en del av Nofima, og kommunikasjonsdirektør i Mattilsynet. Hamnes overtar stillingen som regiondirektør etter Gunnar Trulssen, og starter 1. februar.
Møte om skrantesyke
I dag arrangerer Mattilsynet et møte om skrantesyke på Gol. Alle de berørte kommunene, fjellstyrer, villreinnemnd, fylkesmenn og fylkeskommuner er invitert. Deltakerne skal diskutere erfaringer fra villreinjakta og få informasjon fra Mattilsynet om hva som skjer videre.
Les mer om Gol og Mattilsynet.
Nå blir jegerne vårt viktigste våpen
Etter at det i dag ble kjent at en elg skutt i Lierne hadde skrantesjuke, ber Mattilsynet jegerne være ekstra oppmerksomme.
Les mer om Lierne og Mattilsynet.
Elgen oppførte seg merkelig
Elgen som har fått påvist skrankesjuke, ble skutt i Lierne for en uke siden. Den siste delen av elgjakta oppfordrer Mattilsynet sterkt alle jegere til å ta prøver av elgene de feller.
Les mer om Lierne og Mattilsynet.