Moss horten

Må forvente å stå over ferge

I Fergesambandet Horten-Moss kan du regn med å måtte stå over en ferge fra Horten til Moss på grunn av stor trafikk. Du kommer med første ferge fra Moss. Alle fem fergene går, men det kan henge igjen litt forsinkelser etter problemer med det ene fergeleiet i Moss. Feilen er nå rettet, opplyser Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen og Horten.

Fortsatt lang fergekø i Moss

I fergesambandet Horten-Moss er Bastø 4 fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Du må regne med ventetid på minst en time ved Moss fergekai, ifølge Bastø Fosen. På Horten-siden gjelder den ekstra ventetiden kun for større kjøretøy, melder fergeselskapet på sine nettsider. Sambandet trafikkeres inntil videre av fire ferger.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.
Lang fergekø
Det er lange køer for å komme ombord på ferga mellom Horten-Moss. Bastø 6 er tilbake i trafikk, men folk må regne med å stå en stund i kø. Bastø fire er fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer.
Bastø 6 tilbake i trafikk
I fergesambandet Horten-Moss vil Bastø 6 bli satt inn i trafikk fra kl 15:30. Sambandet vil da trafikkeres av fire ferger som vil ta unna trafikken fortløpende. Bastø 4 er fortsatt innstilt pga tekniske problemer. Det er svært mye kø på begge sider av fjorden og ventetid på minst en time, opplyser Bastø Fosen.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.

Kø i Hortenstunnelen

På ferjesambandet Horten Moss er to ferjer ute av drift. Dette fører til kø, og politiet sier bilister ikke må snu i Hortenstunnelen.
Les mer om Hortenstunnelen.
Innstilte ferger og stengt tunnel gir kø-kaos
To av fergene på strekningen Horten-Moss er ute av drift på grunn av tekniske problemer, samtidig som Oslofjordtunnelen er stengt.
Les mer om Oslofjordtunnelen.
Kø ved kaia i Moss
Verken Bastø IV eller Bastø VI kjører som normalt mellom Moss og Horten. Det fører til lange køer på fergekaiene denne mandag morgen. Bilister må nå regne med en times ventetid både i Horten og Moss, skriver Bastø Fosen på sine nettsider.
Les mer om Bastø Fosen, Bastø VI og Horten.
Ventetid hos Bastø Fosen
I fergesambandet Horten-Moss er fergene Bastø 4 og 6 innstilt pga. tekniske problemer. Ifølge Bastø Fosen må du regne med en times ventetid fra begge sider.
Les mer om Bastø og Bastø Fosen.
Innstilt ferge
Mellom Moss og Horten er Bastø IV innstilt på grunn av tekniske problemer.
Les mer om Bastø IV og Horten.
Fergetrøbbel Moss-Horten
Ferga Bastø VI har tekniske problemer og avgangene er innstilt fra Horten 20.15 og Moss 21.00. Det melder Bastø Fosen på sine nettsider.
Les mer om Bastø Fosen og Horten.
Tekniske problemer
På Fergesambandet mellom Horten-Moss har Bastø VI tekniske problemer og er innstilt fra Horten kl. 20.15 og fra Moss. kl. 21.
Les mer om Bastø VI og Horten.
Bastø 5 er tilbake i drift
I fergesambandet Moss - Horten er Bastø 5 tilbake i trafikk med første avgang fra Moss kl 17.30, ifølge Bastø Fosen. Fergen har vært innstilt i flere timer pga tekniske problemer. Dermed trafikkeres sambandet av fem ferger igjen. Men det er fortsatt ekstra ventetid på begge sider.
Les mer om Bastø, Bastø Fosen og Horten.
Fergekø i Horten
I fergesambandet Horten-Moss er det nå ekstra ventetid fra begge sider fordi Bastø 5 er innstilt. Fra Horten må du vente minst en time for å komme over med ferge til Moss.
Les mer om Bastø og Horten.
Kø og tett trafikk i Moss
Problemer med Bastø V har ført til forsinkelser ved fergeleiene i både Moss og Horten, og det har forplantet seg til trafikken gjennom Moss. Det er nå lange køer og tett trafikk i Moss sentrum, melder Moss Avis.
Les mer om Bastø V og Horten.
Ventetid på ferge over fjorden
I fergesambandet Horten-Moss er det nå ekstra ventetid fra begge sider fordi fergen Bastø 5 er innstilt. Så lenge Oslofjordtunnelen er stengt, er det to alternative reisemåter: Ferge eller omkjøring via Oslo.
Les mer om Bastø, Oslo og Oslofjordtunnelen.
Ekstra ventetid i Moss og Horten
I fergesambandet Horten-Moss er det nå ekstra ventetid fra begge sider fordi Bastø 5 er innstilt.
Les mer om Bastø og Horten.
Ekstra ventetid i Moss
I fergesambandet Horten-Moss er det nå ekstra ventetid fra Moss. Årsaken er ekstra trafikk fordi Oslofjordtunnelen er stengt.
Les mer om Oslofjordtunnelen.
Bastø V har tekniske problemer
Fergesambandet Horten - Moss: Bastø V har tekniske problemer. Fergen er innstilt fra Horten kl. 13.00 og fra Moss 13.45.
Les mer om Horten.
Innstilte fergeavganger
I fergesambandet Horten Moss er to avganger med Bastø V innstilt på grunn av tekniske problemer, opplyser Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen og Bastø V.
Ny fergekai i Moss
Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til fergesambandet Horten Moss. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i dag, er det satt av penger til å utbedre fergekaia i Moss. Samferdsels-minister Ketil Solvik-Olsen sier kaiene skal bil bedre dimensjonert for fergene som trafikkerer strekningen, for at av- og påkjøringen blir mer effektiv.
Røykutvikling Oslofjordtunnelen
Rv 23 Oslofjordtunnelen er stengt i begge retninger pga røykutvikling i et kjøretøy. Nødetatene rykker ut. Tunnelen bli trolig stengt en god stund, ifølge Statens vegvesen. Omkjøring mulig via Oslo eller via sambandet Moss-Horten.
Bilbrann stenger Oslofjordtunnelen
Oslofjordtunnelen er stengt i begge retninger på grunn av bilbrann. Nødetatene er på vei. Det er omkjøring via Oslo, eller fergeforbindelsen Moss-Horten.
Noe ventetid over fjorden
Reisende som skal med ferjesambandet Horten-Moss i dag må regne med litt ventetid. Det ene ferjeleiet har vært ute av drift en liten periode, og det har derfor oppstått noe forsinkelse, melder Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen.
Ny bussrute mellom Horten og Torp
Det skal etableres en bussrute mellom Horten og Torp Sandefjord lufthavn. Grunnen til det er at mange østfoldinger velger å ta turen over fjorden når de skal ut på flyreise, etter at Moss lufthavn Rygge ble nedlagt, ifølge en pressemelding. Busstilbudet starter søndag 2. april og skal foreløpig ha minst to daglige avganger til og fra flyplassen i Sandefjord.
Bastø Fosen innstiller
I sambandet Horten – Moss er Bastø VI innstilt på grunn av tekniske problemer. Avgangen fra Moss kl. 06 utgår, melder Bastø Fosen.
Les mer om Bastø Fosen og Bastø VI.