Nav

Lærer svindlet NAV i fire år

Den sykemeldte læreren opplyste aldri overfor NAV at hun arbeidet som selvstendig næringsdrivende. Dermed sikret hun seg urettmessig sykepenger.
Les mer om NAV.

Stort sprik mellom kommunar

Dei fleste kommunar i Nordland har minka talet på arbeidslause det siste året, syner nye tal frå NAV. Likevel er det store forskjellar. Hamarøy kom ut med best resultat, og reduserte si arbeidsløyse med 52 prosent. Nesna kom dårlegast ut, og auka sitt tal med 92 prosent.
Les mer om NAV og Nordland.
Færre arbeidsledige i Aust-Agder
Aust-Agder og Sogn og Fjordane er de to fylkene som har hatt størst nedgang i arbeidsledigheten det siste året. Det viser nye tall fra Nav. Begge fylker har hatt en nedgang i ledigheten det siste året på 16 prosent av arbeidsstyrken.
Les mer om Aust-Agder, Fjordane, Nav og Sogn.
Ledigheten fortsetter nedover i Rogaland: - Vi ser tegn til bedring
Arbeidsledigheten i Rogaland går svakt nedover, viser tall fra Nav.
Les mer om Nav og Rogaland.

Nav: ledigheten falt i april

Likevel vanskelig å hevde at ledigheten er på vei nedover, mener Handelsbanken.
Les mer om Handelsbanken.
Nav-tall: 400 færre ledige i april
Det ble 400 færre helt arbeidsledige i Norge i april. Det viser sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent, ifølge etaten.
Les mer om Nav og Norge.
Dropper nav og finn.no
Flere og flere bedrifter bruker alternative metoder for å finne nye ansatte. Tall fra NAV viser at flere bruker eget nettverk for å rekruttere ny arbeidskraft.
Les mer om NAV.
Økende mangel på sykepleiere i Norge
Sykepleieryrket er det yrket i Norge med største mangel på arbeidskraft, ifølge bedriftsundersøkelse til Nav.
Les mer om Nav og Norge.
Ungdommen rømmer fylket: – Vil oppleve noe annet
Vi blir flere nordlendinger, men Nordland må gjøre mer for at flere unge blir værende, mener NAV. – Bodø blir for lite, sier Hege Moe (17), som vil sørover etter videregående.
Les mer om Hege Moe, NAV og Nordland.
NAV-ansatte må avvise brukere uten avtale: – Folk blir sinte og føler seg avvist
Fra 3. april i år har flere NAV-brukere blitt bedt om å ringe eller ta kontakt over internett, i stedet for å møte opp på NAV-kontorene.
Var aggressiv hos Nav
En 53 år gammel sa til en Nav-ansatt at han skulle gå til angrep på dem.
Les mer om Nav-ansatt og Nav.
Var aggressiv hos Nav
En 53 år gammel sa til en Nav-ansatt at han skulle gå til angrep på dem.
Les mer om Nav-ansatt og Nav.
Norske bedrifter ser lysare på framtida
Etter tre tunge år, er no også fleirtalet av bedriftsleiarane på Vestlandet i ferd med å bli optimistar. Heile Noreg ventar fleire tilsette i 2017. – Kjempepositivt, seier Nav.
Les mer om Nav og Vestlandet.
Innvandrarkvinner kan sikre tannhelsetenesta
Mangel på tannhelsesekretærar i Sogn og Fjordane har ført til at NAV og fylkeskommunen legg kreftene saman for å rekruttere innvandrarkvinner til yrket.
Les mer om Fjordane, NAV og Sogn.
Rettferd for taperne mener Navs nye åpningstider går utover de svakeste
- De svakeste skal få mer hjelp, ikke mindre, svarer Nav.
Les mer om Nav.
Ikke lenger mulig å komme til Nav uten avtale
Avvikler kølappsystemet.
Les mer om Nav.
NAV har gjennomført storkontroll
Etter å ha intensivert arbeidet i form av en storkontroll med sosialhjelpsmottakere, mistet 85 brukere retten til økonomisk sosialhjelp i løpet av 2016. Les mer.
Vil pålegge kommunene å ansette arbeidsledige
Hvis du går på arbeidsavklaringspenger og NAV ikke klarer å finne jobb til deg innen to år, skal kommunen være forpliktet til å ansette deg. Det foreslår programkomiteen i Arbeiderpartiet.
Les mer om Arbeiderpartiet og NAV.
Nic Furu (68) brukte feil pensjonsskjema. Det kostet ham en årslønn
- Jeg har tapt 365 000 kroner, arbeidslivet har blitt forkortet med to til fem år, jeg har hatt søvnløse netter i urettferdighetsfrustrasjon, høylytte forbannelser over Nav og blir kvalm bare jeg ser et Nav-skilt på en husvegg.
Les mer om Nav og Nav-skilt.
Trening reddet Tor-Erling fra uføretrygd: – Mitt store mareritt var å bli lam
NAV ville uføretrygde ham, men i dag jobber Tor-Erling fulltid og driver med triatlon på fritiden.
Les mer om Tor-Erling.
Hanne måtte signere som «far hos NAV - tre år senere har ingen ting skjedd
I 2014 oppfordret medmor Hanne Langseth-Eide (37) NAV om å tilpasse nødvendige skjemaer for likekjønnede par. Tre år senere har endringene fortsatt uteblitt.
Les mer om Hanne Langseth-Eide og NAV.
NAV har sendt Renate (33) på fire CV-kurs – det er bare en viktig ting de ikke har fortalt henne
131.000 CV-er kommer aldri opp når arbeidsgivere søker etter arbeidskraft på NAV.no
Les mer om Renate.
Svindla NAV for 600 000 kroner
Ein sunnfjording i 30-åra er dømd til fengsel i ytterlegare 120 dagar for trygdesvindel.
Positive til store NAV-kontor
NAV-ansatte i Østfold er positive til å flytte flere ansatte fra små kontorer og samle tjenestene ved et regionkontor. Det sier Solfrid Borger, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag i NAV Østfold. NAV ønsker å ha fem regionkontor i fylket hvor en del av de statlige oppgavene samles.
Marius og Renate fratatt trygda – mener NAV-sjefen lyver
NAV tok arbeidsavklaringspengene fra Marius og Renate etter at de stilte opp på TV 2.
Les mer om Renate.