Nordmøre tingrett

Dom i dykkarulykke oppheva

Frostating lagmannsrett opphevar dommen etter dykkarulykka utanfor Smøla hausten 2014. Ein dykkar omkom under fangst av kamskjel, og den daglege leiaren i firmaet der han arbeidde, blei i fjor frifunnen i Nordmøre tingrett for brot på arbeidsmiljølova. Saka blei anka til lagmannsretten som har oppheva tingretten si avgjerd, fordi dei meiner at bruken av lova dommen baserer seg på er uriktig. Det blir då opp til statsadvokaten om dei vil køyre ei ny runde i Tingretten. Advokatfullmektig Leonard Nesdal, representerte den tiltalte mannen i ankesaka. Han seier dei ikkje har tatt stilling til om dei vil anke avgjerda.
Les mer om Nordmøre, Smøla og Tingretten.

Fengsla for fleire drapstruslar

Ein mann i 30-åra er i Nordmøre tingrett varetektsfengsla i to veker for fleire drapstruslar og for å ha gått rundt med isøks og knivar. Mannen skal ha trua både privatfolk og politifolk på livet, og er ifølge rettsavgjerda dømt for det same tidlegare. Politiet ville fengsle han i fire veker, men får berre medhald i to veker, og retten viser til faren for at han kan gjere det på nytt.
Les mer om Nordmøre.
Grov mishandling
En nordmørsmann i 40-åra er tiltalt for grov mishandling av ektefellen og fire barn i en årrekke. Verst har det gått ut over ei av døtrene, som han skal ha mishandla i nesten 20 år. Ifølge tiltalen har han vært voldelig, nekta dei mat og mishandla familien mens resten så på. Det er satt av seks dager til rettsaken i Nordmøre tingrett seinere i april
Les mer om Nordmøre.
Kristiansunder frifunnet for kroppsskade
Nordmøre tingrett har frikjent en mann fra Kristiansund for kroppskade. Han var tiltalt for å ha slått, tatt kvelertak på og dyttet en person inn i en glassrute slik at den knuste. Vedkommende fikk et kutt i fingeren som måtte sys.
Les mer om Kristiansund.

Førte ikke regnskap, fikk betinget straff

Nordmøre tingrett har dømt en mann til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år for ikke å ha ført regnskap i en periode på to år. Ifølge skatteetaten var omsetningen på disse årene i underkant av 1,4 millioner kroner.
Må betale millionerstatning
If Skadeforsikring må betale 1,5 millioner kroner i erstatning til en jente etter en ulykke i Sunndal alpinsenter i 11. januar 2011. Det skriver Tidens Krav. Nordmøre tingrett skriver i en dom at ulykken skyldes uaktsomhet fra alpinsenterets side ved plassering, utforming og manglende sikring, og at jenta derfor har rett på erstatning.
Les mer om Sunndal.
Må betale 1,5 millioner i erstatning
If Skadeforsikring må betale 1,5 millioner kroner i erstatning til en jente etter en ulykke i Sunndal alpinsenter i 11. januar 2011. Det skriver Tidens Krav. Nordmøre tingrett skriver i en dom at ulykken skyldes uaktsomhet fra alpinsenterets side ved plassering, utforming og manglende sikring, og at jenta derfor har rett på erstatning.
Les mer om Sunndal.
Dømt for seksull omgang med barn
En nordmørsmann i 50-årene er dømt til fengsel i ett år og ti måneder for seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen, som i retten erkjente straffskyld, må også betale fornærmede 120.000 kroner i oppreisningserstatning. Nordmøre tingrett har i straffeutmålingen lagt vekt på at den seksuelle omgangen har skjedd ved to anledninger, og i formildende retning er det tatt hensyn til tilståelsen.
Voldtok jente (14) på skole
En utenlandsk statsborger er i Nordmøre tingrett dømt til samfunnsstraff for voldtekt av en 14 år gammel jente. Jenta ble låst inne på et rom ved en ungdomsskole før voldtekten.
Les mer om Nordmøre.
- Hvis dommen blir stående, er det mer eller mindre fritt frem
Nordmøre tingrett mener kamskjellvirksomheten ikke rammes av arbeidsmiljøloven, og frifinner derfor daglig leder for straffansvar.
Daglig leder fra Frøya frifinnes
Nordmøre tingrett mener kamskjellvirksomheten ikke rammes av arbeidsmiljøloven, og frifinner derfor daglig leder for straffansvar.
Les mer om Frøya.
19-åring bosatt i Stavanger fikk 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra
Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
19-åring fikk 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra
Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
Les mer om Nordmøre og Sunndalsøra.
19-åring dømt for asyldrap
Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
Les mer om Nordmøre og Sunndalsøra.
19-åring fikk 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra
Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
Les mer om Nordmøre og Sunndalsøra.
19-åring fra Stavanger fikk 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra
Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
Trua politiet med å tygge av dei hovuda og ete dei levande
Ein mann frå Trøndelag må svare i Nordmøre tingrett for vald og truslar mot politiet og ei hotellvakt.
Les mer om Nordmøre og Trøndelag.
Tenåring dømt for overgrep mot barn
En nordmøring i slutten av tenårene er i Nordmøre tingrett dømt til fire år og seks måneders fengsel for seksuell omgang med mindreårige jenter.
Les mer om Nordmøre.
Nordmøring dømt for seksuell omgang med mindreårige
En nordmøring i slutten av tenårene er i Nordmøre tingrett dømt til fire år og seks måneders fengsel for seksuell omgang med mindreårige jenter.
Les mer om Nordmøre.
Mann må i fengsel for 200.000 overgrepsbilder
En mann i 50-årene er i Nordmøre tingrett dømt til ett års fengsel for besittelse av 200.000 bilder og videoer som skildrer seksuelle overgrep mot barn.
Les mer om Nordmøre.
Thon-hotell slått konkurs
Nordmøre tingrett har åpnet konkurs i Vårsøg hotell i Surnadal.
Les mer om Surnadal og Vårsøg.
Narkotatt på Dovre - i prøvetida
Mannen i 40-åra må sone fire og et halvt år for å ha smuglet narkotika i prøvetida for et dødelig ran. Den ene av to tiltalte i en grov narkotikasak i Nordmøre tingrett 7. januar kom flyttende til molderegionen for et par år siden.
Les mer om Dovre og Nordmøre.
Fengsles etter familievold
Mann må sone to år i fengsel for vold mot kone og barn En 44 år gammel familiefar fra Kristiansund er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i to år for vold og trusler mot kona og seks barn over en toårsperiode.
Les mer om Kristiansund og Nordmøre.
Mann må to år i fengsel for vold mot kone og barn
En 44 år gammel familiefar fra Kristiansund er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i to år for vold og trusler mot kona og seks barn over en toårsperiode.
Les mer om Kristiansund og Nordmøre.
Mann må to år i fengsel for vold mot kone og barn
Kristiansund (NTB): En 44 år gammel familiefar fra Kristiansund er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i to år for vold og trusler mot kona og seks barn over en toårsperiode. Dommen er i samsvar med aktors påstand.
Les mer om Kristiansund og Nordmøre.