Nordre holsnøy il

Seks Nordhordlandsklubbar i ny drakt

Nordhordlands-klubbane Austrheim, Hordabø, Lindås IL, Masfjorden fotballag, Nordre Holsnøy IL og Radøy / Manger FK var blant dei 200 laga som fekk delt ut gratis spelardrakter frå BKK.

Spylar pengar inn i klubbkassen

Nordre Holsnøy IL i Meland går nye vegar for å erstatta tapte automat-inntekter. Leig ein fotballspelar til å gjera hagearbeidet!
Les mer om Meland.