Olaf bakke

- Neppe så intelligente at de får vann til å renne motstrøms

Bonde irritert på kommunen. OVERSVØMT: Ifølge Olaf Bakke var dette jordet fullstendig oversvømt av vann i vår. Selv nå, etter en lang periode med lite nedbør, er det en del vann i grøfta.

- Bør vurdere å kaste rådmannen i Arendal

Bystyrerepresentant for Senterpartiet, Olaf Bakke mener det politiske miljøet i Arendal må vurdere om Harald Danielsen bør fortsette som rådmann. Olaf Bakke i Senterpartiet vil vurdere
– Vil vurdere å kaste rådmannen
Bystyrerepresentant for Senterpartiet, Olaf Bakke mener det politiske miljøet i Arendal må vurdere om Harald Danielsen bør fortsette som rådmann.
- Overlegen burde fått en advarsel
Pasientombudet mener overlege Olaf Nordbø Bakke burde fått en administrativ reaksjon etter at han fjerndiagnostiserte en intetanende 32-åring. Hans Jacob Brekke ARENDAL: - Jeg mener
Les mer om Olaf Nordbø Bakke.

- Stillinger bør spares inn

Lederen i Senterpartiet i Arendal, Olaf Bakke, mener det jobber for mange i staben ved Sørlandet sykehus.
- Nedprioritering av psykiatrien
Legestudenter bør fortsatt ha psykiatri i praksisen sin. Det mener overlege Olaf Bakke ved Sørlandet sykehus Arendal.
Les mer om Arendal, Olaf Bakke og Sørlandet.