Oppland arbeiderblad

Rekordavtale for Intek

Intek Engineering på Raufoss har skrevet under sin største ordre noensinne. De skal ifølge Oppland Arbeiderblad bygge alt produksjonsutstyr som Siemens trenger i produksjon av batterier til skipsfart. De vil ikke si hvor mye avtalen er verdt.

Sex med mindreårig

Ei kvinne i 20-årene er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en enslig mindreårig asylsøker på et bofellesskap i Vestoppland der hun var medarbeider. Fornærmede var 16 år da det begynte i fjor sommer, forteller statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås til Oppland Arbeiderblad.
Trusler mot dommere
Dommere i Gjøvik tingrett har de siste årene opplevd flere farlige situasjoner. En tiltalt trakk en gang fram en kniv under en rettssak. To personer er de siste årene blitt dømt for trusler mot sorenskriveren, melder Oppland Arbeiderblad.
Ja til felles barnevern
Gjøvikpolitikerne går enstemmig inn for å samarbeide med Søndre og Nordre Land om barnevern. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Det betyr at alle de tre kommunene er enige om å se på muligheten for å slå seg sammen til en felles barneverntjeneste.

Avslørte butikktyverier

Butikken Claes Ohlson på Gjøvik er svært fornøyd med innsatsen til en av lærlingene. I løpet av to uker har han avslørt åtte butikktyver, melder Oppland Arbeiderblad. Blant annet fattet han mistanke da noen gikk rundt med barnevogn uten barn.
Tilsynssak ved Metallco
Arbeidstilsynet oppretter tilsynssak ved bedriften Metallco på Eina i Vestre Toten, etter ulykken fredag der to ansatte omkom. Avgjørelsen ble tatt onsdag etter et møte mellom flere statlige etater, skriver Oppland Arbeiderblad.
Skolebusser innstilt i Hamar
Mildværet har ført til glatte veier mange steder i Hedmark og Oppland. I Hamar har dette gått utover busstrafikken. Flere skolebusser i Vang er innstilt melder Hamar Arbeiderblad. Folk som skal ta buss i dag må også regne med forsinkelser.
Skal levere våpenskap
Raufoss Engineering har økt sin omsetning fra 10 til 16 millioner kroner i løpet av ett år, og skal levere våpenskap til Forsvaret, melder Oppland Arbeiderblad. Det kan også blir leveranser til det danske og det franske forsvaret.
Alene overlege på kreftenheten
Gjøvik sykehus har kun n overlege på kreftenheten, og dette er langt færre enn andre sykehus, skriver Oppland Arbeiderblad. Vi er sårbare, med tanke på sykdom, kurs og ferier, sier Kjetil Weyde, overlege på kreftenheten på sykehuset i Gjøvik.
Fyllekjører slapp gigantbot
En fyllekjører slapp gigantbot på grunn av liten pensjon. Politiet foreslo en bot på 65 000 kroner for mannens promillekjøring, men Valdres tingrett mente det var for mye og fastsatte beløpet til 25 000, skriver Oppland Arbeiderblad.
Storkontroll ved Mjøsbrua
Fem biler ble avskilta da Statens vegvesen og politiet hadde storkontroll ved Mjøsbrua, onsdag. Til sammen ble 215 bilister kontrollert. Av disse hadde 40 kjøretøy mangler, opplyser vegvesenet til Oppland Arbeiderblad.
En til sykehus etter kollisjon
En person er kjørt til sykehus etter en kollisjon på Nordsinni, skriver Oppland Arbeiderblad. To biler har kollidert og tre personer er involvert i ulykka. Brannvesenet er på stedet og dirigerer trafikken forbi.
Nytt nei til gjenopptakelse
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har nok en gang sagt nei til å gjenoppta saken rundt brannen på Øvre Sukkestad gård i 2010.Det skriver avisa Oppland Arbeiderblad. Mannen insisterer på at han er uskyldig dømt.
Hoff kan forsvinne fra Gjøvik
Potetbedriften Hoff SA kan forsvinne fra Gjøvik, skriver Oppland Arbeiderblad. Eierne i bedriften har gitt ledelsen i oppdrag å vurdere ny fabrikk på Østlandet. Det er totalt 144 personer ansatt i Hoff.
Strafferabatt i flere saker
Lang saksbehandlingstid har ført til strafferabatt i nær halvparten av dommene i Gjøvik tingrett. Oppland Arbeiderblad har gått igjennom 40 tilfeldige dommer. Det ble det gitt strafferabatt i 18 av sakene.
Les mer om Gjøvik.
Gårdsbruk blir boliger
Fire av ti gårdsbruk i Oppland som ble solgt i fjor, skal brukes som bolig eller fritidsbolig og ikke til landbruksformål. Det viser ny statistikk fra SSB, skriver Oppland Arbeiderblad. Tendensen har vært den samme de siste ti årene.
Strid om tomtefeste på Raufoss
61 boligeiere på Raufoss går rettens veg for å hindre tidobling av festeavgiften, melder Oppland Arbeiderblad. De reagerer også på prisene for innløsning av tomtene. Det er satt av tre dager til rettssaken.
- Kaotisk skoleskyss
Opplandstrafikk får kritikk for gjennomføringen av skoleskyss for barn som kjøres til Vestre Slidre mens det er byggearbeider for ny skole på Fagernes, melder Oppland Arbeiderblad. Denne transporten er preget av kaos, mener Vegard Riseng fra Høyre.
Ansatt hardhendt mot butikktyv
En butikktyv i Vest-Oppland ble frikjent for vold mot en ansatt fordi den ansatte var for hardhendt. Det skriver Oppland Arbeiderblad. En mann stjal med seg en ciderflaske, men ble stoppet i utgangsdøra av den ansatte i butikken. Den ansatte brukte fysisk makt for å holde han tilbake.
Nytt omsorgssenter kan bli for dyrt
Folkevalgte i Søndre Land er usikre på om kommunen har råd til å bygge det nye omsorgssenteret. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Prisen er nå økt til 457,7 millioner kroner.
– Store tiltak i barnevernet i Land
Det kommer til å ta tid å få et forsvarlig barnevern i Land. Det sa Espen Lilleberg, midlertidig leder i Land Barnevernstjeneste, under en orientering til kommunestyret i Søndre Land mandag. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Lilleberg sier at det er satt gang kostbare tiltak i de to kommunene.
Tre skoler kan bli lagt ned
Rådmannen i Gjøvik vil undersøke fordeler og ulemper med å samle Skrinnhagen, Biristrand og Redalen skoler i ett oppvekstsenter. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Rådmannen viser til at de tre skolene trenger omfattende renovering.
Studenter meldt flytting til Gjøvik
150 studenter har meldt flytting til Gjøvik. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunen lokket studenter som meldte flytting med 3000 kroner. I tillegg skulle hver og en som flytter få en velkomstpakke.
Mistenkelig dødsfall på Dokka
Ei kvinne er funnet død på Dokka og politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall. Dødsårsaken er foreløpig ukjent og avdøde er sendt til obduksjon. Det bekrefter lensmann Ole Bjerke i Søndre Land overfor Oppland Arbeiderblad.
Politiet etterforsker skade på ku
Politiet etterforsker at ei ku ble funnet med skader i et fjøs i Steinsetbygda i Etnedal, skriver Oppland Arbeiderblad. Kua sto i fjøset, da bonden oppdaget at hun hadde et kutt over øyet. I juli ble 10 kyr funnet lemlestet i Lomen i Vestre Slidre.