Oppland arbeiderblad

En til sykehus etter kollisjon

En person er kjørt til sykehus etter en kollisjon på Nordsinni, skriver Oppland Arbeiderblad. To biler har kollidert og tre personer er involvert i ulykka. Brannvesenet er på stedet og dirigerer trafikken forbi.

Nytt nei til gjenopptakelse

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har nok en gang sagt nei til å gjenoppta saken rundt brannen på Øvre Sukkestad gård i 2010.Det skriver avisa Oppland Arbeiderblad. Mannen insisterer på at han er uskyldig dømt.
Hoff kan forsvinne fra Gjøvik
Potetbedriften Hoff SA kan forsvinne fra Gjøvik, skriver Oppland Arbeiderblad. Eierne i bedriften har gitt ledelsen i oppdrag å vurdere ny fabrikk på Østlandet. Det er totalt 144 personer ansatt i Hoff.
Strafferabatt i flere saker
Lang saksbehandlingstid har ført til strafferabatt i nær halvparten av dommene i Gjøvik tingrett. Oppland Arbeiderblad har gått igjennom 40 tilfeldige dommer. Det ble det gitt strafferabatt i 18 av sakene.
Les mer om Gjøvik.

Gårdsbruk blir boliger

Fire av ti gårdsbruk i Oppland som ble solgt i fjor, skal brukes som bolig eller fritidsbolig og ikke til landbruksformål. Det viser ny statistikk fra SSB, skriver Oppland Arbeiderblad. Tendensen har vært den samme de siste ti årene.
Strid om tomtefeste på Raufoss
61 boligeiere på Raufoss går rettens veg for å hindre tidobling av festeavgiften, melder Oppland Arbeiderblad. De reagerer også på prisene for innløsning av tomtene. Det er satt av tre dager til rettssaken.
- Kaotisk skoleskyss
Opplandstrafikk får kritikk for gjennomføringen av skoleskyss for barn som kjøres til Vestre Slidre mens det er byggearbeider for ny skole på Fagernes, melder Oppland Arbeiderblad. Denne transporten er preget av kaos, mener Vegard Riseng fra Høyre.
Ansatt hardhendt mot butikktyv
En butikktyv i Vest-Oppland ble frikjent for vold mot en ansatt fordi den ansatte var for hardhendt. Det skriver Oppland Arbeiderblad. En mann stjal med seg en ciderflaske, men ble stoppet i utgangsdøra av den ansatte i butikken. Den ansatte brukte fysisk makt for å holde han tilbake.
Nytt omsorgssenter kan bli for dyrt
Folkevalgte i Søndre Land er usikre på om kommunen har råd til å bygge det nye omsorgssenteret. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Prisen er nå økt til 457,7 millioner kroner.
– Store tiltak i barnevernet i Land
Det kommer til å ta tid å få et forsvarlig barnevern i Land. Det sa Espen Lilleberg, midlertidig leder i Land Barnevernstjeneste, under en orientering til kommunestyret i Søndre Land mandag. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Lilleberg sier at det er satt gang kostbare tiltak i de to kommunene.
Tre skoler kan bli lagt ned
Rådmannen i Gjøvik vil undersøke fordeler og ulemper med å samle Skrinnhagen, Biristrand og Redalen skoler i ett oppvekstsenter. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Rådmannen viser til at de tre skolene trenger omfattende renovering.
Studenter meldt flytting til Gjøvik
150 studenter har meldt flytting til Gjøvik. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunen lokket studenter som meldte flytting med 3000 kroner. I tillegg skulle hver og en som flytter få en velkomstpakke.
Mistenkelig dødsfall på Dokka
Ei kvinne er funnet død på Dokka og politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall. Dødsårsaken er foreløpig ukjent og avdøde er sendt til obduksjon. Det bekrefter lensmann Ole Bjerke i Søndre Land overfor Oppland Arbeiderblad.
Politiet etterforsker skade på ku
Politiet etterforsker at ei ku ble funnet med skader i et fjøs i Steinsetbygda i Etnedal, skriver Oppland Arbeiderblad. Kua sto i fjøset, da bonden oppdaget at hun hadde et kutt over øyet. I juli ble 10 kyr funnet lemlestet i Lomen i Vestre Slidre.
Politiet lette med hund
En politipatrulje lette med hund tirsdag kveld i et område øst for Dokkfløyvannet, i jakten på mulige spor etter den savnede Stig Ingar Evje. Søket ble avsluttet ved 22.30-tida, uten nye funn eller observasjoner, skriver Oppland Arbeiderblad.
Mangler helsesøstre
Ingen av grunnskolene i Gjøvik fyller minstekravet til helsesøsterdekning, skriver Oppland Arbeiderblad. For å nå minstekravet skulle det vært tilført 3,5 årsverk til. Minstenormen er 300 elever per helsesøster i barneskolen og 550 på ungdomstrinnet.
Politiet varslet om død sau
Ei søye på beite kan ha blitt drept og fått avskåret juret. Det skriver Oppland Arbeiderblad på nett. Politiet er kjent med hendelsen og vurderer videre undersøkelser.
Politiet varslet om død sau.
Ei søye på beite kan ha blitt drept og fått avskåret juret. Det skriver Oppland Arbeiderblad på nett. Politiet er kjent med hendelsen og vurderer videre undersøkelser.
Til Spåtind for å lete etter Evje
Ifølge Oppland Arbeiderblad er søsteren og ektefellen til den savnede Stig Ingar Evje på vei til Spåtind i Nordre Land for å lete etter ham. Det har nylig kommet nye observasjoner av personer som kan ligne savnede Evje i området.
Anmeldt for 30 nye svindelforsøk
Ei kvinne i 20 i åra fra Vestoppland mistenkes for å drive med voldsom svindel på nettet. Kvinna er sikta for tre bedragerier, i tillegg har det nå kommet 30 nye anmeldelser mot kvinna, skriver Oppland Arbeiderblad.
Eidsiva skal inspisere strømnettet
Eidsiva vil fra neste uke starte linjeinspeksjon av strømnettet i Hedmark og Oppland, ifølge Oppland Arbeiderblad. Linjeinspeksjonen vil foregå fra 3. august og fram til 1. oktober, og det vil brukes helikopter.
Hardt skada etter motorsykkelulykke
Motorsyklisten frå Gran som onsdag kveld kolliderte med ein liten lastebil er hardt skada. Det fortel gutens mor til Oppland Arbeiderblad. Guten vart operert natt til onsdag, og situasjonen skal vere stabil. 17-åringen køyrde ein lettmotorsykkel.
Les mer om Gran og Oppland Arbeiderblad.
Sju mistar jobben etter konkurs
Den mekaniske bedrifta IDT Automasjon AS på Lena har sett seg nøydd til å avvikle drifta etter sviktande resultat. Bedrifta har levert produksjonsmaskiner og produksjonslinjer. Sju personar mistar jobben. Det skriv Oppland Arbeiderblad.
Les mer om Lena og Oppland Arbeiderblad.
10 kyr lemlestet på beite i Valdres
10 kyr som beitet på Syndin i Vestre Slidre i Valdres denne uka er påført lange og dype kutt av det som trolig er en skarp metallgjenstand. Bonde Embrik Før sier til Oppland Arbeiderblad at han frykter det er folk som har gått løs på dyra. Både dyrlege og SNO utelukker rovdyr og det er heller ikke funnet gjennstander i beiteområdet hvor dyra kunne ha kuttet seg opp.
Oppdatering på innbrudd hos Knupp
Det var en safe med et så langt ukjent pengebeløp som ble stjålet i et innbrudd hos Knupp Blomsterhandel på Jaren natt til onsdag. Det skriver Oppland Arbeiderblad.