Oslofjord tunnelen

Vektbegrensing i Oslofjordtunnelen

Forbudet mot kjøretøy lengre enn 12 meter i Oslofjord-tunnelen blir endret til en vektbegrensing av Statens vegvesen. Fra og med i morgen innføres i stedet et forbud mot kjøretøy tyngre enn 32 tonn, i rushtidsperiodene kl 7-9 og kl 15-18.

Oslofjord tunnelen stengt

RV23 Oslofjordtunnelen i Akershus og Buskerud stengt i retning mot Drøbak grunnet bilstans, melder Vegtrafikksentralen Øst.
Oslofjord tunnelen stengt
Oslofjord tunnelen er stengt i retning Drøbak, grunnet berging av lastebil.
Les mer om Drøbak.
Oslofjord-tunnelen stengt på grunn av forurensing
Politiet i Follo melder at Oslofjordtunnelen stenges retning Hurum grunnet for høy CO2. Tunnelen skal luftes en kort periode før den åpnes for ferdsel, skriver politiet. Amta kommer
Les mer om CO2, Follo, Hurum og Oslofjordtunnelen.

Stenger tunnelen for vogntog

P4 (Lillehammer): Oslofjord-tunnelen vil holdes stengt for kjøretøyer over 7,5 tonn, også etter at den blir åpnet for trafikk etter brannen i ettermiddag.
Oslofjordtunnelen blir stengt lenge
PER ANNAR HOLM Vogntog lastet med papir brenner fortsatt. Oslofjord-tunnelen er stengt for all trafikk etter at et vogntog tok fyr ved 13-tiden tirsdag. Ifølge politiet vil det ta tid
Oslofjord-tunnelen er stengt
Oslofjord-tunnelen mellom Drøbak og Hurum er stengt etter et uhell med et vogntog.
Les mer om Drøbak og Hurum.
Oslofjord- tunnelen stenges
To dager denne uken stenges Oslofjordtunnelen på kvelden og natten.
Les mer om Oslofjordtunnelen.
Oslofjord- tunnelen stenges
Tre dager denne uken stenges Oslofjordtunnelen på kvelden og natten.
Les mer om Oslofjordtunnelen.
Oslofjord-tunnelen stenges
Tre dager denne uken stenges Oslofjordtunnelen på kvelden og natten.
Les mer om Oslofjordtunnelen.
Oslofjord-tunnelen nattestenges
En natt neste uke vil brukere av tunnelen mellom Hurum og Drøbak måtte ta veien om Oslo.
Les mer om Drøbak, Hurum og Oslo.
Oslofjord-tunnelen nattestenges
To netter neste uke vil brukere av tunnelen mellom Hurum og Drøbak måtte ta veien om Oslo.
Les mer om Drøbak, Hurum og Oslo.
Oslofjord-tunnelen nattestenges
Det blir lang omvei for brukere av tunnelen mellom Hurum og Drøbak på natten neste uke.
Les mer om Drøbak og Hurum.
Oslofjord-tunnelen stenges
Oslofjord-tunnelen stenges fire netter fra mandag.
Oslofjord-tunnelen nattestenges
Det blir omkjøring via Oslo når tunnelen mellom Hurum og Drøbak stenges på natten.
Les mer om Drøbak, Hurum og Oslo.
Oslofjord-tunnelen nattestenges
Det blir omkjøring via Oslo når tunnelen mellom Hurum og Drøbak stenges på natten.
Les mer om Drøbak, Hurum og Oslo.