Pasientskadenemnda

Den lange saksbehandlingstiden er et betydelig rettssikkerhetsproblem

DEBATT: Stadig økende saksbehandlingstid i Pasientskadenemnda er en utvikling som er meget bekymringsfull, og det er ønskelig at Bent Høie nå redegjør for hva han og departementet gjør med problemet.

Kreftsyke Kris får ikke hele erstatningssummen

Kris Hewitt fikk avslag på klagen han hadde rettet mot pasientskadenemnda. Han risikerer å ikke få utbetalt mer enn en femtedel av erstatningen han er tilkjent.
Pasientskadenemnda: – Det er overhodet ikke aktuelt å gå videre med denne saken
MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen fra Vesterålen fikk før helga medhold i Høyesterett i at han kan ha fått nervesykdommen som følge av en vaksine han fikk som 12-åring. – Dommen blir stående, ifølge Pasientskadenemnda.
Micah (41) går til krig mot psykiatrien
BERGEN (TV 2): Feildiagnose, feilbehandling og tvangsbruk, er noe av det Micah Oliver Clemence vil sette søkelys på når han møter Pasientskadenemnda i rettssalen mandag.

75 ansatte flyttes fra Oslo til Bergen

75 ansatte i Pasientskadenemnda har fått beskjed om at arbeidsplassen deres flyttes til Bergen. – Vi frykter kompetanseflukt, sier tillitsvalgt Fredrik S Knudtsen.
Flytter 100 statlige arbeidsplasser til Bergen
Pasientskadenemnda skal ut av Oslo. Bergen får nytt klageorgan for helsetjenesten.
Les mer om Bergen og Oslo.
Anker vaksinesak
Pasientskadenemnda anker til høyesterett, etter at lagmannsretten slo fast at en MS-syk mann fra Vesterålen trolig pådro seg sykdommen, som følge av en vaksine. Nemnda mener bevisbyrden i slike saker er for uklar.
Les mer om MS-syk og Vesterålen.
Tør ikke å anke
Tina (31) har Downs syndrom og ble født med en alvorlig hjertefeil som ikke ble oppdaget før hun var voksen. Hun og moren tapte en sak mot Pasientskadenemnda, og nå tør de ikke å anke fordi det kan føre til store utgifter.
Les mer om Pasientskadenemnda.
Kreftsyke Dag vant over staten etter fem års kamp
Dag Rørbakk fra Tromsø har vunnet over staten. Pasientskadenemnda innrømmer nå at en feil ved UNN har påført tromsømannen varig skade, og at han har krav på erstatning.
Les mer om Tromsø og UNN.
Krever ny utredning
Andreas Stornes ble forespeilet en hurtig saksbehandling etter at St. Olavs Hospital innrømmet feilbehandling. Nå krever Pasientskadenemnda en ny vurdering. Saken om Andreas Stornes - som ble lam under en ryggoperasjon ved St.
Les mer om Pasientskadenemnda.
Tina tapte mot Pasientskadenemnda
Pasientskadenemnda ble frifunnet for krav om mnerstatning i Oslo tingrett. Moren til Tina, Torhild Stafne, er svært skuffet.
– Reglene rammer de svakeste av de svake
Tina Stafne (32) ble født med en alvorlig hjertefeil, men diagnosen ble stilt først da hun var 23. Nå søker advokaten hennes erstatning, men pasientskadenemnda sier nei.
Les mer om Reglene.
– Dårligere rettsvern for personer med Downs
Tina Stafne (32) ble født med en alvorlig hjertefeil, men diagnosen ble stilt først da hun var 23. Nå søker advokaten hennes erstatning, men pasientskadenemnda sier nei.
Les mer om Dårligere.
- Dårligere rettsvern for personer med Downs
Tina Stafne (32) ble født med en alvorlig hjertefeil, men diagnosen ble stilt først da hun var 23. Nå søker advokaten hennes erstatning, men pasientskadenemnda sier nei.
Pasientskadenemnda: – Fikk MS før han tok MMR-vaksine
En svensk nevrolog hevdet i lagmannsretten at MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen (24) allerede hadde sykdommen før han fikk MMR-vaksine som 12-åring.
MS-syke Torbjørn klar til ny kamp i retten
Torbjørn Kiil Karlsen (24) mener MMR-vaksinen han fikk som 12-åring gjorde at han fikk MS, og i fjor ble han tilkjent erstatning. Men Pasientskadenemnda anket dommen. – I dag er jeg klar for ny runde.
Ønsker dobbelt så mye i erstatning
I dag møter protesebruker Jon Ivar Sandhaugo (32) fra Valdres i tingretten til rettssak mot Pasientskadenemnda. I 2007 måtte han amputere på grunn feilbehandling ved Gjøvik sykehus.
Mistet brystet etter feiloperasjon
Katarina Ruud Pettersen må leve med et ødelagt bryst og varige smerter etter det som skulle være en enkel silikon-operasjon. Colosseum-klinikken gjorde alvorlige feil under inngrepet, slår Pasientskadenemnda fast.
Les mer om Pasientskadenemnda.
Pasientskadenemda avlyste mekling om erstatning
Jon Ivar Sandhaugo (32) måtte amputere beinet etter en sjukehus-tabbe i 2007. Nå vil ikke pasientskadenemnda møte Sandhaugo og megle om erstatning.
Les mer om Sandhaugo.
Skuespiller vant over pasientskadenemnda
Skuespiller Sverre Anker Ousdal (69) har krav på erstatning etter at han ble nesten blind under en kreftoperasjon, slår Oslo tingrett fast. Ousdal hadde gått til sak mot staten ved Pasientskadenemnda.
Les mer om Oslo og Pasientskadenemnda.
Ousdal vant over Pasientskadenemnda
Skuespiller Sverre Anker Ousdal vant rettssaken mot Pasientskadenemnda. Han sakskte nemnda etter at han fikk sterkt redusert syn etter en kreftoperasjon i 2008.
Les mer om Pasientskadenemnda.
Gir ikke erstatning for Downs-barn
Høyesterett reverserer dermed dommene fra tingretten og lagmannsretten hvor kvinnen ble tilkjent erstatningskrav. Staten, ved Pasientskadenemnda, anket til Høyestrett, hvor de altså
MS-syke Torbjørn må i retten igjen
MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen vant mot Pasientskadenemnda i Oslo tingrett og ble tilkjent erstatning. Nå har dommen blitt anket. – Det er ikke slutt nå. Jeg er klar for en ny kamp i retten.
Les mer om Oslo og Pasientskadenemnda.
MS-syke Torbjørn må i retten igjen
MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen vant mot Pasientskadenemnda i Oslo tingrett og ble tilkjent erstatning. Nå har dommen blitt anket. – Det er ikke slutt nå. Jeg er klar for en ny kamp i retten.
Les mer om Oslo og Pasientskadenemnda.
- Pasientskadenemnda bruker kun 20 minutter per sak
Advokat Stig Åkenes Johnsen hevder Pasientskadenemnda kun bruker 20 minutter på å behandle hver pasientsak, før de avgjør utmåling av erstatning.
Les mer om Pasientskadenemnda.