Per sandberg

Tilbakeviser påstander om at han raner Finnmark

Fiskeriminister Per Sandberg tilbakeviser påstandene om at han er i ferd med å gjennomføre et ran av Finnmark og at fjerning av trålernes plikter er lovstridig.
Les mer om Finnmark.

Tilbakeviser påstander om lovstridig fiskeri-endring

Fiskeriminister Per Sandberg tilbakeviser påstandene om at å fjerne trålernes plikter er lovstridig.
Skårungen-deltaker hardt ut mot fiskeriministeren: – Tar oss for å være idioter
Fiskeriminister Per Sandberg vil oppheve plikten torsketrålere har til å levere til fiskemottak på land. – Han vil gi lokalsamfunnene i nord en engangsutbetaling for å gi slipp på evigvarende ressurser, raser sjarkskipper og Skårungen-deltaker Vegard Bangsund.
Sandberg får motstand for fiskefrslag i Stortinget
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) høster motbør blant de folkevalgte for sitt kontroversielle forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
Les mer om Stortinget.

Fiskeriminister Per Sandberg avvikler pliktsystemet for trålerne

Vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene.
Sandberg avvikler pliktsystemet for trålerne
Fiskeriminister Per Sandberg vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene, og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
Sandberg avvikler pliktsystemet for trålerne
Fiskeriminister Per Sandberg vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene, og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
Vil fjerne pliktsystemet
Regjeringen foreslår for Stortinget å avvikle trålernes plikt til å levere fangst til fiskerisamfunn i Nord-Norge. – Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NTB.
Raser mot Per Sandberg etter tvangsutsendelse av gutt: – Ekstremt kynisk og lite empatisk
Ap-politiker er svært skuffet etter at en afghansk gutt med mentalt nivå som en åtteåring ble sendt alene ut av landet.
Les mer om Per Sandberg.
Nå sitter Line Miriam Sandberg i Frp's landsstyre. Hun er ikke redd for å være sjefen til Siv og Per
- Jeg legger ikke noe imellom og har ingen problemer med å uttrykke uenighet med partiledelsen, selv om Per er en del av den, sier hun.
Les mer om Line Miriam Sandberg, Per og Siv.
Sandberg vil doble fangsten av vågehval
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil doble den omstridte fangsten av vågehval for å selge mer til Japan.
Les mer om Japan.
Mener Frps kamp for strengere innvandringspolitikk snart er i mål
Per Sandberg mener den enorme asylveksten i 2015 bidro til at Frp langt på vei fikk gjennomslag for en innvandringspolitikk de ble hudfletta for tidligere.
Les mer om Frp.
Forsinket stortingsmelding
Fiskeridepartementet skulle lagt fram meldingen om leveringsplikt for trålerne i dag, men meldingen er utsatt på ubestemt tid. Ifølge fiskeriminister Per Sandberg er årsaken at arbeidet med stortingsmeldingen om pliktene i fiskerinæringa har tatt lenger tid enn planlagt.
Les mer om Per Sandberg.
Fiskeriministeren til Søgne
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kommer til Søgne for å møte fiskere den 21. april, melder n247. Sandberg skal ha latt seg imponere over rekrutteringen til yrket, og da spesielt av unge som sertifiserer seg.
Les mer om Søgne.
Sandberg skal styre innvandringsskuta når Listhaug er i permisjon
Per Sandberg tar over for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug når hun går ut i svangerskapspermisjon.
Les mer om Listhaug og Sylvi Listhaug.
Sandberg overtar for Listhaug i fødselspermisjonen
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) overtar Sylvi Listhaugs (Frp) jobb som innvandrings- og integreringsminister mens Listhaug avvikler fødselspermisjon.
Les mer om Listhaug.
Per Sandberg blir innvandringsminister
Per Sandberg overtar jobben til Sylvi Listhaug. Men kun for noen måneder.
Les mer om Sylvi Listhaug.
Sandberg overtar for Listhaug i fødselspermisjonen
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) overtar Sylvi Listhaugs (Frp) jobb som innvandrings- og integreringsminister mens Listhaug avvikler fødselspermisjon.
Les mer om Listhaug.
Per Sandberg blir Listhaug-vikar
Fiskeriministeren tar over innvandringsministerens jobb mens Sylvi Listhaug har fødselspermisjon. LIsthaugs permisjon starter 5. mars.
Sandberg skal styre innvandringsskuta når Listhaug er i permisjon
Per Sandberg blir settestatsråd for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug når hun går ut i svangerskapspermisjon.
Les mer om Listhaug og Sylvi Listhaug.
Frp-topper parodieres med sexleketøy og omstridt t-skjorte: - Kommenterer ikke feighet og søppel
Siv Jensen og Per Sandberg harseleres vilt med i Jan Vardøens nye film.
Les mer om Per Sandberg.
Fjerner fiskerilogg
Fiskeriministeren endrer reglene for loggføring av fisk, skriver han i et brev i dag. Bransjen har reagert voldsomt på nye regler for loggføring av fiskefangster fordi det var alt for omfattende. Per Sandberg har nå tatt bort krav om lagerjournal og produksjonsjournal.
Endrer loggføringsregler av fisk
Fiskeriministeren endrer reglene for loggføring av fisk, skriver han i et brev i dag. Bransjen har reagert voldsomt på nye regler for loggføring av fiskefangster fordi det var alt for omfattende. Per Sandberg har nå tatt bort krav om lagerjournal og produksjonsjournal.
Fiskeriministeren justerer regler etter massiv kritikk
Fiskeriminister Per Sandberg har lyttet til kritikken fra fiskere og fiskemottak, og justerer nå kravet til omfattende og komplisert journalføring i landingsforskriften.
Fiskerministeren justerer regler etter massiv kritikk
Fiskeriminister Per Sandberg har lyttet til kritikken fra fiskere og fiskemottak, og justerer nå kravet til omfattende og komplisert journalføring i landingsforskriften.