Prosent

Leverte mest tømmer

Hedmark var størst på tømmer i fjor. 22 prosent av skogseiendommene i fylket leverte tømmer. Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i Norge i 2016 . Dette viser tall fra SSB.
Les mer om Norge og SSB.

Lavere veksttakt på høyhastighet

80 prosent av norske husstander har tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. Men bare 27 prosent i spredt bebygde områder.
400-500 personer venter på organer
– 80 prosent av befolkningen i Norge er positiv til organdonasjon, sier Aleksander Sekowski fra Stiftelsen Organdonasjon. I morgen markeres den årlige Donasjonsdagen, med fokus på hvor enkelt det er å bli organdonor.
Tilbringer kveldene hjemme
Sju av ti unge er hjemme mer enn to kvelder i uka, det viser tall fra Ungdata, som har kartlagt vanene til norske ungdommer. 72 prosent av ungdom på ungdomsskole og videregående oppgir at de har vært hjemme hos seg selv to kvelder eller mer i løpet av den siste uka.
Les mer om Ungdata.

Slepebåter - eneste med kostnadsøkning

Nedgangen i drivstoffkostnadene er hovedårsaken til fallet i kostnadene for alle fartøygrupper, unntatt slepebåter som opplede økning i totalkostnadene. Drivstoffkostnadene falt 4,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017.
Hedmarksskogeierne mest aktive
Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.
Les mer om Hedmark.
Mer hogst - lavere priser
Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare n gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.
Styrtingsrenta positivt for Østfold
Det er spesielt bra for Østfold at styringsrenta holdes på 0,5 prosent, mener regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO. Industrien her – og kanskje spesielt treforedlingsdustrien – er i kraftig omstilling, noe som er kostbart, sier Gulbrandsen.
Hent AS betaler 60 prosent av utbedringskostnadene
Et enstemmig styre i Sameiet Rosenborg Park B2 ber seksjonseierne si ja til avtalen om utbedring av de omfattende fukt- og råteskadene.
Sykefraværet øker i Hedmark
Det legemeldte sykefraværet i Hedmark var på 5.6 prosent i 2. kvartal 2017. Det er 5,7 prosent høyere enn samme kvartal i fjor. Dette skriver NAV Hedmark.
Les mer om Hedmark.
Oslo har lavest sykefravær
Oslo er fylket med det laveste sykefraværet. Det legemeldte sykefraværet var på 4,2 prosent 2. kvartal i år. Ifølge NAV er sykefraværet i Oslo redusert med 26 prosent siden 2001. Ansatte i helse- og sosialtjenester har høyest legemeldt sykefravær.
Les mer om Oslo.
Fersk rapport: Nå er rådgivernæringen større enn reiseliv og sjømat
Den norske rådgiver- og konsulentnæringen står for seks prosent av den totale verdiskapingen i privat sektor. Det er mer enn både reiselivsnæringen og sjømatnæringen, ifølge ny rapport.
Norges Bank antyder tidligere renteheving
Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men sier samtidig at en renteøkning kan komme tidligere enn sentralbanken anslo i juni.
Kronen styrker seg
Kronen styrker seg mot de store valutaene etter at Norges Bank besluttet å holde renten uendret på 0,50 prosent.
Svak økning i sykefraværet
Det har vært en svak økning i sykefraværet i Buskerud, viser nye tall fra NAV. I 2. kvartal i år var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent, mot 5,2 på samme tid i fjor. Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene.
Les mer om Buskerud og NAV.
Styringsrenten uendret
Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.
Les mer om Øystein Olsen.
Holder renten uendret
Hovedstyret i Norges Bank beholder styringsrenten uendret på 0,5 prosent
553 dager på stedet hvil: Olsen holder renten uendret
Sentralbanksjef Øystein Olsen holder nok en gang renten i ro. Nå renten lagt på rekordlave 0,5 prosent i 553 dager.
Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.
Les mer om Øystein Olsen.
Renta holdes uendret
Sentralbanken holder renta uendret på 0,5 prosent.
Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.
Les mer om Øystein Olsen.
Norges Bank holder renten uendret
For niende gangen på rad holder Norges Banks styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
Sykefraværet i Vestfold
Det legemeldte sykefraværet i fylket ble 5,3 prosent for 2. kvartal i år. Det er en økning med 0,1 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor, opplyser Nav. For landet er tallet 5,2.
Les mer om Nav og Vestfold.
John Fredriksen fortsatt klart rikest i Norge
Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor. Skipsreder John Fredriksen (73) er suverent rikest.
Les mer om Norge.
Skyhøyt sykefravær i kommunale barnehager
Fraværet for ansatte i kommunale barnehager er langt høyere enn i andre yrkesgrupper. I 2016 var fraværet på 12,5 prosent, viser tall fra KS.