Prosent

– Bompengebelastningen på Nord-Jæren er over smertegrensen

Arbeiderpartiet mener at den blå-blå regjeringen ikke legger inn nok statlig støtte i de store kollektivprosjektene, og tilbyr å legge inntil 20 prosent mer på bordet. På Nord-Jæren kan det spare bilistene for milliarder.

Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2016

Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.
Verdipapirer, 4. kvartal 2016
I løpet av fjorårets siste kvartal økte verdien av de noterte VPS-registrerte aksjene med hele 11,5 prosent. 2016 var et svært godt år i aksjemarkedet, med økte aksjeverdier i tre av fire kvartaler.
Bitcoin er verdt nesten like mye som gull
Den digitale valutaen bitcoin har slått alle tidligere rekorder og har steget med over 180 prosent på ett år. En liten by i Kina driver digital gruvevirksomhet døgnet rundt for å produsere bitcoin.
Les mer om Kina.

Stadig flere innbyggere i Norge

Folketallet i Norge øker og i fjor ble vi 0,9 prosent flere innbyggere. Størst økning er det i antall menn.
Les mer om Norge.
Befolkningsvekst
Befolkningstallet i Norge øker stadig, og i fjor ble vi 0,9 prosent flere innbyggere, viser tall fra SSB. I Nordland var det størst økning fra 2016 til 2017 i Vevelstad med 4,1 prosent. Størst nedgang finner vi i Hattfjelldal med -3,5.
Les mer om Hattfjelldal, Norge, SSB og Vevelstad.
Venter 2,6 prosent lønnsvekst
Har jekket ned forventningene noe de siste månedene.
Vi venter 2,6 prosent lønnsvekst
Har jekket ned forventningene noe de siste månedene
Byggeareal, januar 2017, foreløpige tall
Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 13 prosent fra desember 2016 til januar 2017, viser sesongjusterte tall.
Elbilsalget stuper i Trøndelag
Nedgang på 22 prosent i Sør-Trøndelag så langt i år.
Økt økonomisk ulikhet i Norge
Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent, viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU).
Les mer om Det og Norge.
Seks av ti foreldre bekymret for barnas nettsikkerhet
I en undersøkelse gjort for Telenor svarer 60 prosent av foreldrene at de er bekymret for barnas sikkerhet på nett. Størst er frykten for eksponering for vold.
Les mer om Telenor.
Folket har mistet troen på Northug-gull i dag
Kun 4,8 prosent tror Petter Northug (31) tar VM-gull på sprinten i dag. Og folket får støtte av ekspertene.
Bekymringsboom blant oljearbeiderne
Antall meldinger til Petroleumstilsynet med bekymringer om helse og sikkerhet offshore, gikk opp fra 20 til 36 på ett år - en øking på 80 prosent.
Les mer om Petroleumstilsynet.
80 prosent flere bekymringsmeldinger i oljen i 2016
I fjor fikk Petroleumstilsynet 36 bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet. I 2015 var det 20. Den positive sikkerhetstrenden i bransjen har snudd.
Les mer om Petroleumstilsynet.
Seks av ti foreldre bekymret for barnas nettsikkerhet
I en undersøkelse gjort for Telenor svarer 60 prosent av foreldrene at de er bekymret for barnas sikkerhet på nett. Størst er frykten for eksponering for vold.
Les mer om Telenor.
80 prosent flere bekymringsmeldinger i oljebransjen i fjor
I fjor fikk Petroleumstilsynet 36 bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet. I 2015 var det 20. Den positive sikkerhetstrenden i bransjen har snudd.
Les mer om Petroleumstilsynet.
Dårlig måling for Donald Trump
Fire uker inn i presidentperioden er oppslutningen om Donald Trump på et historisk lav. 38 prosent synes Trump gjør en god jobb, mens 55 prosent mener at han gjør en dårlig jobb.
Les mer om Donald Trump og Trump.
Basketprofil sier hun ble mobbet ut av WNBA: - 98 prosent er sinte lesber
Mens tidligere kollega reagerer på påstandene.
Røyk byttes ut med snus
En tobakksvaner-studie viser hvordan snus vil ta over for røyk. Etter år 2000 har andelen som røyker daglig falt sterkt i Norge. Trolig vil andelen falle til under fem prosent.
Les mer om Norge.
Aksjen steg 543 prosent – fikk rødt lys
GME Group-aksjen ble notert på børsen i Hong Kong onsdag morgen, og eksploderte.
Les mer om Hong Kong.
Tvinges til å bytte fylke: – Betyr at strømregninga blir 25 prosent dyrere
Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen er stor fan av Åge Aleksandersen, og har flere ganger sunget «Æ e trønder æ for full hals. Men hvis regjeringen får det som de vil, blir den sangtittelen litt for reell.
Les mer om Åge Aleksandersen.
SSB: Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember
I desember var det 122.000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken, ett fall på 0,4 prosentpoeng.
Les mer om Norge og SSB.
Lavere enn ventet ledighet
Antall arbeidsløse personer utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken, viser Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.
Aku-ledigheten faller kraftig
Aku-ledigheten falt til 4,4 prosent i desember.