Pst

Kvinne (30) pågrepet for forsøk på IS-deltagelse – varetektsfengslet

OSLO TINGHUS (VG) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen i 30-årene var på vei til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).
Les mer om Den, IS-deltagelse og Syria.

Norsk kvinne pågrepet for forsøk på IS-deltagelse – varetektsfengslet

OSLO TINGHUS (VG) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen i 30-årene var på vei til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).
Les mer om Den, IS-deltagelse og Syria.
Norsk kvinne pågrepet av PST
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep tirsdag en kvinne i 30-årene på Gardermoen som de mener var på vei til Syria for å slutte seg til IS, skriver VG.
Les mer om Gardermoen, PST og Syria.
Norsk kvinne pågrepet av PST på Gardermoen for forsøk på IS-deltakelse
Kvinnen er nå siktet for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til IS.

Norsk kvinne pågrepet av PST på Gardermoen for forsøk på IS-deltagelse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen i 30-årene fra Norge var på vei til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Nå er hun pågrepet.
PST: Ingen IS-krigere tilbake til Norge på over ett år
Etter det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner til, er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
Les mer om Norge og Syria.
PST: Ingen IS-krigere tilbake til Norge på over ett år
Etter det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner til, er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
Les mer om Norge og Syria.
PST: Ingen IS-krigere tilbake til Norge på over ett år
Etter det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner til, er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
Les mer om Norge og Syria.
Politirapport: Russisk og kinesisk etterretning prøver å verve nordmenn gjennom sosiale medier
Norske borgere i myndighetsapparatet er blitt forsøkt vervet av utenlandsk etterretning via sosiale medier, ifølge PST.
Les mer om PST.
PST: Mindre sannsynlig med terroraksjon i Norge
I vår mente Politiets sikkerhetstjeneste det var sannsynlig at en terroraksjon ville ramme Norge. Nå er trusselvurderingen nedjustert.
Les mer om Norge.
PST justerer ned risikoen for terror i Norge
Etter å ha vurdert det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep, har PST nedjustert trusselbildet. Nå anses et terrorangrep som «mulig.
Les mer om Norge og PST.
PST mener risikoen for terrorangrep i Norge er blitt mindre
Etter å ha vurdert det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep, har PST nedjustert trusselbildet. Nå anses et terrorangrep som «mulig.
Les mer om Norge og PST.
PST mener risikoen for terrorangrep i Norge er blitt mindre
Etter å ha vurdert det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep, har PST nedjustert trusselbildet. Nå anses et terrorangrep som «mulig.
Les mer om Norge og PST.
PST nedjusterer risikoen for terror i Norge
I vår mente Politiets sikkerhetstjeneste det var sannsynlig at en terroraksjon ville ramme landet. Nå er risikoen nedjustert.
Les mer om Norge.
PST justerer ned risikoen for terror i Norge
PST mener det er «mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge. Risikoen er nedjustert. Tidligere anså PST det som «sannsynlig med et angrep.
Les mer om Norge og PST.
PST justerer ned risikoen for terror i Norge
PST mener det er «mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge. Risikoen er nedjustert. Tidligere anså PST det som «sannsynlig med et angrep.
Les mer om Norge og PST.
PST justerer ned risikoen for terror i Norge
PST mener det er «mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge. Risikoen er nedjustert. Tidligere anså PST det som «sannsynlig med et angrep.
Les mer om Norge og PST.
Full strid om trusselbeskrivelse: Utvalgsleder mener PST har holdt tilbake informasjon
Bevæpningsutvalgets leder mener PST må ha holdt tilbake informasjon fra dem. Med hvilken hensikt skulle vi gjort det, spør PST-sjef Benedicte Bjørnland som avviser påstanden.
Les mer om PST.
Ikke generell politibevæpning
LEDER: Politiet ved Oslo Lufthavn Gardermoen får anledning til punktbevæpning. Det har justisministeren bekreftet. I tillegg anbefaler PST nå generell bevæpning av politiet i Norge.
Bevæpningsutvalget føler seg forsøkt latterliggjort
Både PST og Det nasjonale statsadvokatembetet mener Bevæpningsutvalget ikke har skjønt sentrale elementer om dagens terrortrussel. – Latterliggjøring av utvalgets arbeid, svarer visepolitimester og utvalgsmedlem.
Les mer om Bevæpningsutvalget og Det.
- Påregnelig med jihadistisk terror i Norge
Derfor vil PST-sjef Benedicte Bjørnland bevæpne politiet.
Les mer om Norge.
- Terrorfaren er hovedgrunnen til at jeg endret mening
Politimesteren i Trøndelag er enig med PST om permanent bevæpning, mens trondhjemmere på Solsiden er skeptiske.
Les mer om PST, Solsiden og Trøndelag.
PST ønsker generell bevæpning av norsk politi
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.
PST anbefaler politibevæpning: – Trusselbildet har endret seg vesentlig
PST retter krass kritikk mot Bevæpningsutvalget, som de mener har et upresist bilde av dagens terrortrussel.
PST anbefaler generell bevæpning av politiet
PST er sterkt uenige med bevæpningsutvalget som sier nei til våpen på hofta for politiet. – Vi mener fast bevæpning er nødvendig, sier PST-sjefen.