Rådmannens

Eldrerådet kraftig ut mot budsjettforslaget

Oppvekst, kultur, helse og omsorg får de store kuttene i rådmannens budsjettforslag.

Eldrerådet kraftig ut mot budsjettforslaget

Oppvekst, kultur, helse og omsorg får de store kuttene i rådmannens budsjettforslag.
Rådmannen ber politikerne avgjøre stadionkjøp
I rådmannens skriv til formannskapet går det frem at rådmannen ber politikerne gjøre en prinsippavgjørelse. – Kjøp eller leie av stadionet er ikke en prioritert oppgave for kommunen, skriver rådmannen.
150 nye innfartsparkeringer
Akershus får 150 nye innfartsparkeringsplasser neste år. Det ble klart etter at partiene ble enig om Akershusbudsjettet. Dette er en dobling av rådmannens forslag, skriver Budstikka.

Demonstrerer for grendeskoler

Livsløpsutvalget i Eidsberg kommune møtes i kveld, og de som kjemper for å beholde grendeskolene markerer sin støtte til grendeskolene under møtet. Utvalget skal behandle rådmannens forslag om å bygge en stor skole til i Mysen og legge ned grendeskolene.
Les mer om Eidsberg og Mysen.
Boikotter julegateåpning
Hærland og Trømborg skolekorps vil protestere mot rådmannens forslag om å legge ned grendeskoler i Eidsberg med å nekte å spille under julegateåpningen i Mysen den 30. november.
Les mer om Eidsberg, Mysen og Trømborg.
To skritt tilbake, og to skritt fram
Rita Ottervik og co. kaller nok en gang inn til pressekonferanse på et sykehjem. Der skryter de av at de har nullet ut rådmannens foreslåtte kutt. Slikt blir det lite nyskaping av.
Rådmann fratrer stillingen på dagen
Rådmannen i Nes kommune, Johnny Pedersen, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, skriver Romerikes Blad. Det skjer etter at to kvinnelige kommunalsjefer tidligere i dag sa opp sine stillinger, angivelig på grunn av rådmannens lederstil.
Les mer om Johnny Pedersen.
Rådmann sier opp på dagen
Rådmannen i Nes kommune, Johnny Pedersen, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, skriver Romerikes Blad. Det skjer etter at to kvinnelige kommunalsjefer tidligere i dag sa opp sine stillinger, angivelig på grunn av rådmannens lederstil.
Les mer om Johnny Pedersen.
Vil legge ned fire grendeskoler
Rådmannen i Eidsberg foreslår å legge ned de fire grendeskolene i kommunen. Det skal bygges en ny barneskole i Mysen, og den skal dimensjoneres for fremtidig befolkningsvekst og for å kunne erstatte dagens fire grendeskoler, ifølge rådmannens forslag.
Les mer om Eidsberg og Mysen.
Sandnes skyver eiendomsskatten foran seg
Nei til taksering av eiendommer med tanke på eiendomsskatt, 30 millioner mindre til Ruten-utbygging og ja til Malmheim skole, er flertallspartiene i Sandnes sine største endringer i rådmannens forslag til økonomiplan for de neste fire årene.
Les mer om Malmheim og Ruten-utbygging.
Ny tribune på Sarpsborg stadion
Sarpsborg 08 har innkalt til et ekstraordinært årsmøte den 28. november for å få fullmakt til å låne 35 millioner kroner til bygging av ny tribune i søndre sving på Sarpsborg stadion. Det skriver sa.no. Torsdag skal bystyret avgjøre om klubben får en festeavtale på minimum 40 år med en årlig festeavgift til markedspris. Rådmannens innstilling er positiv, og alt tyder på at forslaget blir vedtatt.
Les mer om Sarpsborg.
Stramt budsjett i Sandefjord
Gevinsten av å slå sammen Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner tar lengre tid enn det man tidligere har forventet. Det kommer frem i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Sandefjord kommune. Konstituert rådmann Stein Rismyhr skriver at man må foreta reduksjoner i tjenestetilbudet for å skape balanse i økonomien.
Vil øke eiendomsskatten
Boligeiere i Sarpsborg må betale mer i eiendomsskatt neste år hvis rådmannens budsjettforslag blir vedtatt, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Rådmannen foreslår at eiendomsskatten skal øke med 700 kroner for en gjennomsnittlig bolig.
Sier nei til forslag som kunne forsinket ny bru på Sluppen
Politikerne i bygningsrådet i Trondheim vendte tirsdag tommelen ned for rådmannens forslag om at en viltkryssing over Okstadbakken skulle tas inn i prosjektet med ny bru på Sluppen.
Fire partier sier nei til nedlegging av kommunale barnehager
STAVANGER: Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt vil ikke gå med på rådmannens forslag om å avvikle Ulsberget, Djupamyra og Soria Moria i Hinna bydel samt Veden på Tasta.
Dette vil rådmannen bruke mer og mindre penger på
Her er Stavanger kommunes kortversjon av rådmannens forslag til budsjett.
Les mer om Stavanger.
Flertallet fornøyd, opposisjonen kritisk
Flertallspartiene er stort sett såre fornøyd med rådmannens budsjettforslag. Opposisjonen angriper både detaljer og helheten.
Helse- og omsorgsbudsjettet: Rehabiliteringsplasser for eldre foreslås lagt ned
STAVANGERBUDSJETTET: Rehabiliteringsplasser for eldre i Spania blir lagt ned i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2018–2021. Det største løftet på budsjettet til helse- og velferdstjenestene blir driften av nye Lervig sykehjem. Det neste blir å bygge ut flere boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming.
Les mer om Lervig og Spania.
Storhaugbarn må vente fire år til på ny barnehage og skole
Småbarnsforeldre på Storhaug håper både på ny barnehage og ny skole. Begge deler er med i rådmannens forslag til økonomiplan, men blir ikke ferdig før i 2021.
Les mer om Storhaug.
Livedekning: Stavangerbudsjettet
Vi følger fremleggelsen av rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2018–2021.
Ny bru over Otra i 2020
Den planlagte gang- og sykkelbrua over Otra ved Kjøita i Kristiansand skal stå klar i 2020, ifølge rådmannens budsjettforslag som blir lagt frem for politikerne i bystyret onsdag ettermiddag.
Les mer om Kjøita, Kristiansand og Otra.
Går imot UDI
Miljø og utviklingsutvalget i Kongsberg gikk i kveld for rådmannens innstilling og vedtok planarbeid med omsorgsboliger, men ikke asylmottak, slik UDI har ønsket. – Kongsberg kommune ønsker et annet alternativ for Raumyr, og et asylmottak er ikke med i utredningsarbeidet, sier Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Jens Sveaass.
Les mer om Kommunalsjef, Kongsberg, Raumyr og UDI.
- Selvsagt vil vi merke vikarstoppen
Jan Frode Setså har fått reaksjoner fra lærerstanden på rådmannens uttalelse vikarstoppen.
Strand seier ja til Høgsfjordsambandet
STRAND: Fleirtalet i kommunestyret seier ja til ferjedrift over Høgsfjorden, i strid med rådmannens forslag. Snart er det klart for fylket sin endelege dom.