Riksrevisjonen

Riksrevisjonen: Det satses for lite på bioenergi

Myndighetene har gjort for dårlig innsats for å få til vekst innen bioenergi, lyder kritikken i en ny rapport fra Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen: Satsingen på bioenergi på vei mot fiasko

For fire år siden vedtok Stortinget et mål om å øke bruken av bioenergi med 135 prosent. Resultat frem til 2016: 10 prosent.
Les mer om Stortinget.
Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i barnevernets akutt-tiltak
Barn får ikke alltid tiltak som er tilpasset dem når de må akuttplasseres i barnevernet. - Dette er alvorlig, understreker riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i barnevernets akutt-tiltak

Barn får ikke alltid tiltak som er tilpasset dem når de må akuttplasseres i barnevernet. – Dette er alvorlig, understreker riksrevisor Per-Kristian Foss.
Riksrevisjonen: Det satses for lite på bioenergi
Myndighetene har gjort for dårlig innsats for å få til vekst innen bioenergi, lyder kritikken i en ny rapport fra Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen: Det satses for lite på bioenergi
Myndighetene har gjort for dårlig innsats for å få til vekst innen bioenergi, lyder kritikken i en ny rapport fra Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen kritisk til kjøp av private fosterhjem
I en ny rapport slår Riksrevisjonen fast at kjøp av private fosterhjem er en forsvarlighetsrisiko. Riksrevisjonen har undersøkt hvordan det statlige barnevernet jobber med å sikre barn et godt tilbud i såkalte akuttsaker.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i barnevernets akutt-tiltak
Barn får ikke alltid tiltak som er tilpasset dem når de må akuttplasseres i barnevernet. – Dette er alvorlig, understreker riksrevisor Per-Kristian Foss.
Riksrevisjonen kritisk til kjøp av private fosterhjem
Kjøp av private fosterhjem kan føre til at barn plasseres i hjem som ikke er godt nok kvalitetssikret, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport om kjøp av akuttplasser i barnevernet.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen: Satsingen på bioenergi på vei mot fiasko
For fire år siden vedtok Stortinget et mål om å øke bruken av bioenergi med 135 prosent. Resultat frem til 2016: 10 prosent.
Les mer om Stortinget.
Ledelse nå!
LEDER: Riksrevisjonen kom nylig med tildels skarp kritikk av den offentlige digitaliseringen.
Digitalisering i offentlig sektor
Riksrevisjonen har satt digitaliseringsarbeidet i det offentlige under lupen. Det de rapporterer er langt fra flatterende.
Nasjonale kulturminner er et statlig ansvar
Riksrevisjonen har fastslått at staten må gjøre mer for å ta vare på kirker med store kulturminneverdier. En ny nasjonal tilstandsundersøkelse viser at det er behov for økt innsats for de mest verdifulle kirkene. Nå er det på tide at regjeringen følger opp.
Statlig digitalsvikt
IKT-Norge kaller rapporten glimrende, og Abelia kaller den knusende. Riksrevisjonen får sterk nærings- og bransjestøtte i sin kritikk av statlig digitalisering.
Les mer om Abelia.
For desentralisert og usystematisk
Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen med sterk kritikk av Nav
Mange står fortsatt uten arbeid etter å ha deltatt i arbeidsmarkedstiltak. - Nav gjør ikke det de er pålagt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Les mer om Nav.
Kommer med krass kritikk: - NAV gjør en for dårlig jobb
Riksrevisjonen, Oslo (TV 2): De fleste som går i et arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV, sliter med å få en vanlig jobb etterpå. - Resultatene er nedslående, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.
Les mer om NAV og Oslo.
Riksrevisjonen med sterk kritikk av Nav
Mange står fortsatt uten arbeid etter å ha deltatt i arbeidsmarkedstiltak. – Nav gjør ikke det de er pålagt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Les mer om Nav.
Dårlig styring har ført til mer gods på veien
Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.
Nav får sterk kritikk fra Riksrevisjonen: - Nav gjør ikke det de er pålagt
Mange står fortsatt uten arbeid etter å ha deltatt i arbeidsmarkedstiltak. - Nav gjør ikke det de er pålagt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen: Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene
Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen mener Nav-tiltak kan bli mer effektive
Mange står fortsatt uten arbeid etter deltakelse i arbeidsmarkedstiltak. Riksrevisjonen kritiserer lang ventetid og manglende oppfølging. - En stor andel er ikke kommet i arbeid tross omfattende ressursbruk.
Les mer om Nav-tiltak.
– Departementet bør styre og følge opp mer aktivt
Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.