Riksrevisjonen

Riksrevisjonen: – Det sløses i helsetjenesten

Hver fjerde fastlege henviser pasienter til sykehus, men forventer ikke at pasienten har medisinsk nytte av det. Hver tredje sykehuslege mener de utreder pasienter som ikke burde vært på sykehus. – Det er sløsing, mener Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen: Sykehus og kommuner må samarbeide bedre om pasienter

Sykehusene må bli flinkere til å dele informasjon med kommunehelsetjenesten for å unngå at pasienter legges inn igjen, finner Riksrevisjonen.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber
Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. 7000 ansatte i helseforetakene har unlatt å rapportere dette til sin arbeidsgiver, slik de er pålagt.
Kritiserer utskrivingspraksis
Riksrevisjonen kritiserer sykehusenes utskrivningspraksis til kommunehelsetjenesten. De mener å ha avdekket at kvaliteten i oppfølgingen og samhandlingen er for dårlig.

Riksrevisjonen krever opprydding i Vinmonopolet

«Etter snart tre år har departementet fortsatt ikke kommet med en konkret tidsplan for en modernisering av styringsstrukturen, konkluderer Riksrevisjonen.
– Nobelregel kan få konsekvenser
Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein sier dagens hasteforslag på Stortinget kan få konsekvenser for framtidige forhandlinger om viktige verv. Det er flertall på Stortinget for at utnevnte representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen, noe som kan stanse Carl I. Hagens ønske om å sitte i komiteen. Framover kan blant annet riksrevisjonen få nytt lederskap, blant mulige kandidater er Line Henriette Hjemdal fra Østfold KrF. Men nå vil ikke Leirstein ta noe for gitt.
Nobel-regel kan få konsekvenser
Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein sier dagens hasteforslag på Stortinget kan få konsekvenser for framtidige forhandlinger om viktige verv. Det er flertall på Stortinget for at utnevnte representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen, noe som kan stanse Carl I. Hagens ønske om å sitte i komiteen. Framover kan blant annet riksrevisjonen få nytt lederskap, blant mulige kandidater er Line Henriette Hjemdal fra Østfold KrF. Men nå vil ikke Leirstein ta noe for gitt.
Penger som skulle sørget for færre togforsinkelser står ubrukt
Jernbaneverket har ikke brukt alle pengene som Stortinget ville bruke til å ruste opp signalanlegg og sporveksler i Oslo-området. Riksrevisjonen kritiserer dette i sin rapport.
Les mer om Oslo-området og Stortinget.
Sterk kritikk mot statlig it-sikkerhet
Riksrevisjonen har avdekket vesentlige svakheter ved informasjonssikkerheten i flere statlige virksomheter. Oljedirektoratet trekkes fram som versting.
Arbeidsledige slipper dagpenge-trekk selv om de nekter å flytte
Nav praktiserer omtrent ikke regelen om at dagpengene kan stoppes dersom folk ikke vil flytte på seg for å få jobb, ifølge Riksrevisjonen. Hittil i år har bare 24 personer fått midlertidig stopp i dagpengene.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisoren refser Forsvaret
Forsvaret får hard kritikk av Riksrevisjonen for at regnskapene ikke har gjort det mulig å bekrefte hva anskaffelsen av F-35 flyene kostet i 2016.
Les mer om Forsvaret og Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen: 3800 politibeslag borte fra systemet
Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.
Riksrevisjonen: 3800 politibeslag borte fra systemet
Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.
Opposisjonen krever opprydding i Forsvarets regnskaper
Riksrevisjonen kan ikke sjekke hvordan pengene til forsvar og kampfly brukes på grunn av mangelfulle regnskaper. Opposisjonen krever at regjeringen tar grep.
Advarer om manglende kontroll hos Nav
Riksrevisjonen advarer om at Nav ikke har god nok kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkere.
Les mer om Nav.
Riksrevisjonen: Politibeslag forsvinner fra systemene
Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.
Riksrevisjonen kan ikke sjekke Forsvarets regnskaper
Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.
Politiet har for dårlig kontroll på beslaglagte penger og bevis
Riksrevisjonen kommer med kraftik kritikk av politiet for hvordan de behandler beslag gjort i straffesaker. Nesten 4000 beslag ligger ikke der datasystemet sier de skal ligge.
Advarer om feilutbetalinger av dagpenger
Riksrevisjonen advarer om at Nav ikke har god nok kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkere.
Les mer om Nav.
Riksrevisjonen med sterk kritikk av Forsvarets regnskaper
Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.
Politiet får kjeft: 3800 beslag er ikke der politiet sier de skal være
Ifølge Riksrevisjonen er det store mangler ved politiets håndtering av beslag i straffesaker. Verst står det til i Oslo.
Les mer om Oslo.
– NAV-utbetalinger er ute av kontroll
Riksrevisjonen med krass kritikk av informasjonssikkerheten i Oljedirektoratet og Valutaregisteret i fersk rapport. Også Nav får på pukkelen.
Riksrevisoren mener Nav ikke har kontroll på hvem som mottar penger
Riksrevisjonen advarer om at Nav ikke har god nok kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkere.
Les mer om Nav.
Oljedirektoratet kritiseres for dårlig informasjonssikring
Informasjon om norsk oljevirksomhet er for dårlig sikret av Oljedirektoratet, ifølge Riksrevisjonen.