Riksrevisjonen

Sterk kritikk mot statlig it-sikkerhet

Riksrevisjonen har avdekket vesentlige svakheter ved informasjonssikkerheten i flere statlige virksomheter. Oljedirektoratet trekkes fram som versting.

Arbeidsledige slipper dagpenge-trekk selv om de nekter å flytte

Nav praktiserer omtrent ikke regelen om at dagpengene kan stoppes dersom folk ikke vil flytte på seg for å få jobb, ifølge Riksrevisjonen. Hittil i år har bare 24 personer fått midlertidig stopp i dagpengene.
Les mer om Riksrevisjonen.
Riksrevisoren refser Forsvaret
Forsvaret får hard kritikk av Riksrevisjonen for at regnskapene ikke har gjort det mulig å bekrefte hva anskaffelsen av F-35 flyene kostet i 2016.
Les mer om Forsvaret og Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen: 3800 politibeslag borte fra systemet
Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.

Riksrevisjonen: 3800 politibeslag borte fra systemet

Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.
Opposisjonen krever opprydding i Forsvarets regnskaper
Riksrevisjonen kan ikke sjekke hvordan pengene til forsvar og kampfly brukes på grunn av mangelfulle regnskaper. Opposisjonen krever at regjeringen tar grep.
Advarer om manglende kontroll hos Nav
Riksrevisjonen advarer om at Nav ikke har god nok kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkere.
Les mer om Nav.
Riksrevisjonen: Politibeslag forsvinner fra systemene
Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.
Riksrevisjonen kan ikke sjekke Forsvarets regnskaper
Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.
Politiet har for dårlig kontroll på beslaglagte penger og bevis
Riksrevisjonen kommer med kraftik kritikk av politiet for hvordan de behandler beslag gjort i straffesaker. Nesten 4000 beslag ligger ikke der datasystemet sier de skal ligge.
Advarer om feilutbetalinger av dagpenger
Riksrevisjonen advarer om at Nav ikke har god nok kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkere.
Les mer om Nav.
Riksrevisjonen med sterk kritikk av Forsvarets regnskaper
Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.
Politiet får kjeft: 3800 beslag er ikke der politiet sier de skal være
Ifølge Riksrevisjonen er det store mangler ved politiets håndtering av beslag i straffesaker. Verst står det til i Oslo.
Les mer om Oslo.
– NAV-utbetalinger er ute av kontroll
Riksrevisjonen med krass kritikk av informasjonssikkerheten i Oljedirektoratet og Valutaregisteret i fersk rapport. Også Nav får på pukkelen.
Riksrevisoren mener Nav ikke har kontroll på hvem som mottar penger
Riksrevisjonen advarer om at Nav ikke har god nok kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkere.
Les mer om Nav.
Oljedirektoratet kritiseres for dårlig informasjonssikring
Informasjon om norsk oljevirksomhet er for dårlig sikret av Oljedirektoratet, ifølge Riksrevisjonen.
Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om mottakerne oppfyller kravene
Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.
Les mer om Nav-kontorene.
Riksrevisjonen med sterk kritikk av Forsvarets regnskaper
Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.
Arbeidet med Regjeringskvartalet til Riksrevisjonen
Arbeidet med det nye Regjeringskvartalet havner nå hos Riksrevisjonen og i Stortingets spørretime.
Havner hos Riksrevisjonen
Arbeidet med det nye Regjeringskvartalet havner nå hos Riksrevisjonen og i Stortingets spørretime, melder Aftenposten. Tidligere leder i Oslo Arkitektforening, sivilarkitekt Caroline Støvring, har bedt Riksrevisjonen om å se på hele planprosessen.
Statsråden innkalte Statoil etter tap i utlandet
Olje- og energidepartementet kalte Statoil inn til et møte i vår på grunn av store nedskrivninger internasjonalt. Også Riksrevisjonen er på ballen.
Les mer om Statoil.
Kan Riksrevisjonen nøste litt opp?
DEBATT: Når Riksrevisjonen skal se på Petroleumstilsynet, bør den også se på håndteringen av varslersaken i Shell og det som førte til IT-skandalen i Statoil?
Riksrevisjonen vil se på fiskeri
Riksrevisjonen sier det kan være interessant å sette et søkelys på fiskeriforvaltningen, og nevner spesielt landingsproblematikk og omsetting av kvoter som et tema. Bakgrunnen er at 10 prosent av de pliktbelagte fiskekvotene leveres til landanlegg. Det er Dagsavisen som skriver dette.
Les mer om Dagsavisen.
Vil fortsette som stortingspresident
Olemic Thommessen fra Lillehammer ønsker gjenvalg som stortingspresident. Ap kan stille motkandidat, og det er Venstre og KrF som avgjør, skriver NTB. Thommessen har blant annet fått hard kritikk fra Riksrevisjonen, etter en byggesak på Stortinget.