Ryfast

Wirak: – De har veldig god tro på seg selv om de mener regelverket kan endres

En fersk rapport slår fast det er penger å tjene på fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden. Samtidig vil ferja tappe Ryfast for 120 millioner kroner årlig. Wirak og Borgli er overbevist om at ferja kommer.
Les mer om Borgli, Høgsfjorden og Ryfast.

Frykter ferja kan gi prishopp for Ryfast

Fylkestopper mener Høgsfjord-ferja kan ta så mye trafikk fra Ryfast at bomprisen blir betydelig høyere.
Les mer om Høgsfjord-ferja og Ryfast.
Møreforsking: Høgsfjord-ferja kan konkurrere med Ryfast
FORSAND: Det er bedriftsøkonomisk grunnlag for fortsatt ferjedrift på Lauvvik-Oanes, med halvtimes avganger. Men en ferjeforbindelse vil gi Ryfast et inntektstap på cirka 120 millioner kroner per år, konkluderer Møreforsking.
Les mer om Møreforsking og Ryfast.

Åpning for å nekte privat ferjedrift etter Ryfast-møte i Oslo

Staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune skal i en juridisk dugnad avklare om privat ferjedrift kan nektes over Høgsfjorden.
Rundkjøringene vil kunne lage trafikk-kaos
DEBATT: De siste annonserte planene for tilkoplingen Ryfast-Fv13 på Solbakk virker lite gjennomtenkte.
Les mer om Ryfast-Fv13 og Solbakk.
Ryfast er et knallgodt prosjekt for regionen
DEBATT: Frian Årsnes har i Aftenbladet 13.02. igjen et debattinnlegg der han kommer med nye faktafeil som ikke kan stå uimotsagt. Hans udokumenterte utsagn blir ikke mer korrekte om de gjentas.
Les mer om Aftenbladet.
Tunneler for enhver pris?
DEBATT: Problemet med Ryfast og andre prestisjeprosjekter her vest er at konklusjonene er basert på utdaterte regnestykker.
Les mer om Ryfast.
Er Ryfast samfunnsøkonomisk lønnsomt?
DEBATT: I en artikkel 1. februar tok undertegnede til orde for at man måtte slutte å sammenligne Rogfast og Ryfast. Årsaken til dette er det er to helt forskjellige prosjekter – Rogfast er et stamveinettprosjekt mens Ryfast er en pendlertunnel.
Les mer om Rogfast og Ryfast.
Bygg en rørbro fra Mortavika til Arsvågen
DEBATT: Jeg har alltid vært en bitter motstander av Ryfast, og en entusiastisk tilhenger av Rogfast. Jeg har endret oppfatning på begge punkter.
Ryfast: De fire første nettstasjonene er i drift
Over fem mil med nye strømkabler er lagt ned i forbindelse med arbeidet på Ryfast og Eiganestunnelen.
Les mer om Eiganestunnelen og Ryfast.
– Fordel om Ryfast ikke får monopol
RYFYLKE: Hvis bomsatsene blir for høye i Ryfast, kan mye trafikk forsvinne over til et privat Høgsfjord-samband, advarer ordføreren i Strand.
Ryfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt
DEBATT: Frian Åsnes har et debattinnlegg i Aftenbladet 1. februar der han kommer med utsagn om lønnsomhet og trafikkgrunnlag for Ryfast-prosjektet som faktisk er feil.
Forlanger stopp av privat fergedrift
Stortinget tar nå opp saken om det skal få gå privat ferge etter at Ryfast og Rogfast åpner. Fylkespolitikerne mener dette vil undergrave bompengeinntektene.
Les mer om Rogfast og Ryfast.
Solvik-Olsen møter ordførere om garanti-frys
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø har avtalt møte med samferdselsministeren om de omstridte garantiene for Ryfast- og Rogfastsambandet.
Slutt å sammenligne Ryfast og Rogfast!
SAMFERDSEL: Ryfast burde ikke blitt vedtatt tidligere, og ville forhåpentligvis ikke blitt vedtatt i dag. Rogfast burde vært vedtatt tidligere, og ville forhåpentligvis blitt vedtatt i dag.
Les mer om Rogfast og Ryfast.
Ville Ryfast blitt vedtatt nå?
KOMMENTAR: Det later til at både Ryfast og Rogfast er vedtatt på sviktende forutsetninger. Hva bør skje da?
Les mer om Rogfast og Ryfast.
Ryfast er ferdig sprengt
Over 300 bedrifter er med på det gigantiske byggeprosjektet, som åpnes for trafikk i 2019. Nå er en ny milepæl nådd.
Enige om gang- og sykkelsti mellom Ryfast og Jørpeland
Statens vegvesen lover å undersøke muligheten for å bidra med 20 millioner kroner til en ny gang- og sykkelvei fra Ryfast i retning Jørpeland.
Les mer om Jørpeland og Ryfast.
Enige om gang- og sykkelsti til Ryfast
Strand kommune og Statens vegvesen har meglet og er enige om utbygging av gang- og sykkelsti ved Ryfast.
Les mer om Ryfast.
Ber Kolumbus holde seg vekke fra Preikestolen etter at Ryfast er ferdig
Når Ryfast åpnes, vurderer Kolumbus å sette opp offentlige bussruter mellom Stavanger og Preikestolen, men Strand kommune sier nei takk.
Nekter å ta ekstra Ryfast-regning på 100 millioner
Strand kommune og Staten vegvesen er uenige om gang- og sykkelvei fra Solbakk til Jørpeland. Megling hos Fylkesmannen i Rogaland førte ikke fram.
Kan spare over 1 time fra Stavanger til Hjelmeland
Vent med bru over Jøsenfjorden. Fokuser heller på fire veiprosjekter som sammen med Ryfast vil korte ned kjøreturen mellom Stavanger og Hjelmeland fra dagens 110 minutter til under 40 minutter.
Aftenbladet fortsetter sin pro Ryfast-kampanje
DEBATT: Etter beste evne blir vi foret med positiv info om progresjonen i prosjektet samtidig som motforestillingene til alternativene gis stor oppmerksomhet og mye spalteplass. Moralen synes tydelig: Kvel forslagene før de får vist sin levedyktighet.
Les mer om Ryfast-kampanje.
Finnøy-ordføreren: - Private båtruter vil slite mot Ryfast
– Finnfast er som et lite forprosjekt til Ryfast. Når folk får veiforbindelse er det betalingsvilje og de velger den beste og sikreste veien til fastlandet. Derfor vil alle konkurrerende båtruter slite, spår ordfører Henrik Halleland åtte år etter at Finnøy og Talgje ble landfast.