Sma

Enighet om kriteriene for Spinraza-behandling

Pasienter med den dødelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) er et skritt nærmere Spinraza-medisinen. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har nå vedtatt behandlingskriteriene.

Kriteriene for Spinraza-behandling

Beslutningsforum for nye metoder har klargjort kriteriene for hvem som kan få behandling med Spinraza. For SMA-syke med type II blir kriteriene mildere enn det de har i Sverige, som pårørende først fryktet at Norge skulle følge. En av dem som ventet på avgjørelsen var familien til fem år gamle Liam. Christina Rønnestad Istad, tante til Liam, skriver i en sms til NRK at det ser ut som om Liam er innafor kriteriene.
Skuffende svar fra helseministeren
Vi mammaer til SMA-barna ble skuffet over Bent Høies innlegg i gårsdagens VG.
Vil tilby nye medisiner
Jeg har stor forståelse for Lise Lehrmann og SMA Norges engasjement for å få den beste behandlingen til personer med muskelsykdommen SMA.
Les mer om Lise Lehrmann og SMA.

Jobber med kriterier for hvem som skal få Spinraza

Usikkert hvilke SMA-barn som vil bli aktuelle for medisinen. Mandag kom nyheten om at Beslutningsforum sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza) som behandling for aktuelle barn med den alvorlige muskelsjukdommen SMA.
Les mer om Beslutningsforum, SMA og Spinraza.
Full forvirring om Spinraza
Familien til fem år gamle Liam Rønnestad frå Ålesund fryktar at han ikkje får den livsviktige medisinen Spinraza likevel. I går kunne familien juble over at Beslutningsforum for nye metodar sa ja til å gi legemiddelet Spinraza til dei under 18 år med sjukdomen Spinal muskelatrofi (SMA). Christina Rønnestad Istad, som er tanta til Liam, fryktar at Norge vil følgje dei svenske kriteria og at dei er så omfattande at Liam ikkje vil kunne innfri dei – Glede blei brått snudd til sorg, seier ho til NRK.
Torstein Lerhol (Sp) har SMA: Syltynn begrunnelse for aldersgrense på million-medisin
Torstein Lerhol (31) jobber som avdelingsleder i Aleris og som Sp-politiker i Oppland. Nå går han til kamp for å gi Spinraza-medisin til alle som trenger den.
Helseministeren er glad for Spinraza-ja
Helseminister Bent Høie (H) håper pasientar så raskt som mogleg kan få behandling med SMA-medisinen Spinraza etter avgjerda frå Beslutningsforum. - Eg er veldig glad for at det blei eit ja.
Spinraza til alle SMA-pasienter!
Den eneste løsningen som er akseptabel innenfor dagens rettslige ramme, er å tilby alle SMA-pasienter Spinraza.
Høie glad for medisin-ja
Helseminister Bent Høie (H) håper pasienter så raskt som mulig kan få behandling med SMA-medisinen Spinraza etter at Beslutningsforums avgjørelse.
FFO sjokkert over at Spinraza innføres bare til barn
Beslutningsforum sier ja til å innføre legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men bare til personer under 18 år. FFO mener avgjørelsen er diskriminerende.
Les mer om SMA og Spinraza.
Staten sier ja til million-medisin
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.
Les mer om SMA og Spinraza.
SV ber om medisinen Spinraza også til voksne
Beslutningsforum sier ja til å innføre legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år. SV vil også ha den til voksne. Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag.
Les mer om Beslutningsforum, SMA og Spinraza.
SV ber om medisinen Spinraza også til voksne
Beslutningsforum sier ja til å innføre legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år. SV vil også ha den til voksne.
Les mer om SMA og Spinraza.
NRK: Ja til medisinen Spinraza
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år, melder NRK.
Les mer om NRK, SMA og Spinraza.
Ja til medisinen som koster n million kroner per dose
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.
Les mer om SMA og Spinraza.
Ja til medisinen Spinraza
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.
Les mer om SMA og Spinraza.
Ja til medisinen Spinraza
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.
Les mer om SMA og Spinraza.
NRK: Ja til medisinen Spinraza
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år, melder NRK. Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag, ifølge kanalen.
Les mer om Beslutningsforum, NRK, SMA og Spinraza.
Seier ja til rådyre Spinraza
Vedtaksforum for Nye metodar seier ja til å kjøpe inn den svært dyre medisinen Spinraza, brukt mot sjukdomen SMA. Foreløpig vil behandling med medisinen berre vere tilgjengeleg for barn inntil 18 år. Behandlinga kostar 7 millionar i året per pasient.
Les mer om Nye, SMA og Spinraza.
Ja til medisinen Spinraza
Saken ble behandlet for fjerde gang mandag Anbefalte saker Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, melder NRK. Saken ble behandlet mandag.
Sier ja til SMA-medisin
Beslutningsforum har i dag bestemt seg for å gi dne dyre medisinen Spinraza til barn opptil 18 år. Norske myndigheter og Biogen har forhandlet om prisen siden oktober.
Les mer om Biogen og Spinraza.
NRK: Ja til medisinen som koster n million per dose
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, melder NRK. Saken ble behandlet mandag.
Les mer om NRK, SMA og Spinraza.
NRK: Ja til medisinen Spinraza
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år, melder NRK.
Les mer om NRK, SMA og Spinraza.
NRK: Ja til medisinen Spinraza
Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, melder NRK. Saken ble behandlet mandag.
Les mer om NRK, SMA og Spinraza.