Ssb

Færre og færre gifter seg

I både Aust- og Vest-Agder har det vært en klar nedgang i inngåtte ekteskap. At færre velger å gifte seg er en trend man kan se i mange fylker, ifølge SSB som har analysert ekteskap og skilsmissestatistikken i 2017.
Les mer om Austog Vest-Agder og SSB.

Oppsiktsvekkende tall om Norges befolkning

Oppsiktsvekkende tall lagt frem. NETTAVISEN: 5.295.600 personer. Det er det nye offisielle tallet for antall innbyggere i Norge, kan SSB melde fredag.
Les mer om Norge og SSB.
Sjekk den befolkningsveksten: Vi slår byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Ålesund!
Ferske tall fra SSB viser at befolkningsveksten i Fredrikstad det siste året er større enn både landsgjennomsnittet, fylkessnittet og mange av de store byene i Norge. 1. januar i år var vi 80.977 innbyggere i Fredrikstad.
Så mye større ble Tromsø i fjor - se de ferske folketallene for alle kommunene i Troms og Finnmark
Her er oversikten over befolkningsutviklinga i alle kommunene i Troms og Finnmark i 2017. Endelig folketall for 2017 ble fredag publisert av SSB. I Nord-Norge gikk Nordland fram med 469 personer, til 243.335.
Les mer om Finnmark, Nordland, SSB og Tromsø.

Stadig lågare folketal

Folketalet i Møre og Romsdal auka i fjor med 0,2 prosent, noko som er det svakaste sidan 2007. Det viser tal frå SSB. I 2017 var nettoinnvandringa til fylket på det lågaste nivået på 10 år. Det er no langt færre som innvandrar til fylket samstundes som talet utvandrarar også har auka. Innanlandsk flytting gjer også at folketalet minkar. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Per 01.01.18 bur det totalt 266.858 personar i Møre og Romsdal.
Les mer om Møre, Romsdal og SSB.
Spår en liten oppgang i oljeinvesteringene
Rørtransport og utvinning av olje og gass får en liten vekst i år, tror SSB. Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 160 milliarder kroner for 2018.
Les mer om SSB.
Stadig lågare folketalsutvikling
Folketalsveksten i Møre og Romsdal auka i fjor med 0,2 prosent, noko som er det svakaste sidan 2007. Det viser tal frå SSB. I 2017 var nettoinnvandringa til fylket på det lågaste nivået på 10 år. Det er no langt færre som innvandrar til fylket samstundes som talet utvandrarar også har auka. Innanlandsk flytting gjer også at folketalsveksten minkar. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Per 01.01.18 bur det totalt 266.858 personar i Møre og Romsdal.
Les mer om Møre, Romsdal og SSB.
Stadig lågare folketalsutvikling i fylket
I dag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye befolkningstal med endringane i 2017 og tala per 1. januar 2018. På landsbasis var folketalsveksten i 2017 på 0,7 prosent, den lågaste sida 2005. I Møre og Romsdal var den på 0,2 prosent.
Les mer om Romsdal og Statistisk.
Befolkningen i Norge mer enn doblet på 118 år, men hvor mange flere barn har det blitt?
Oppsiktsvekkende tall lagt frem. 5.295.600 personer. Det er det nye offisielle tallet for antall innbyggere i Norge, kan SSB melde fredag. På ett år er antall innbyggere økt med 37.300, noe som er den laveste veksten siden 2005.
Les mer om Norge og SSB.
Jekker opp oljeinvesteringene
I år skal oljeinvesteringene øke for første gang på fire år, ifølge SSB. Det kan gi grunnlag for økt optimisme – og gi Norges Bank rom for å heve renten.
Les mer om SSB.
Kraftig løft i oljeselskapenes investeringsplaner
Oljeselskapene har oppjustert anslagene for årets investeringer kraftig. Etter tre år med fall i oljeinvesteringene ser det ut til å snu til vekst i investeringene i år, viser nye tall fra SSB.
Les mer om SSB.
Jekker opp oljeinvesteringene
I år skal oljeinvesteringene øke for første gang på fire år, ifølge SSB. Det kan gi grunnlag for økt optimisme i oljebransjen – og høyere styringsrente.
Les mer om SSB.
Stortingsrepresentantane nærmar seg millionlønn
Statistisk sentralbyrås (SSB) prognosar viser at alle dei169 representantane på Stortinget vil bikke éin million i lønn denne stortingsperioden.
Les mer om Stortinget.
– Venter et saftig tall
I år vil oljebransjen øke investeringene for første gang siden 2014, tror analytikere. De spår at SSB fredag legger frem kraftig oppjusterte anslag.
Les mer om SSB og Venter.
– Venter et saftig tall
I år vil oljebransjen øke investeringene for første gang siden 2014, tror analytikere. De spår at SSB fredag legger frem kraftig oppjusterte anslag.
Les mer om SSB og Venter.
Venter millionlønn til alle på Stortinget
Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at alle Stortingets 169 representanter vil bikke n million i lønn denne stortingsperioden.
Les mer om Stortinget.
Stortingets 169 representanter kan skimte millionlønn
Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at alle Stortingets 169 representanter vil bikke n million i lønn denne stortingsperioden.
Stortingets 169 representanter kan skimte millionlønn
Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at alle Stortingets 169 representanter vil bikke én million i lønn denne stortingsperioden.
Hemmeligholder identiteten til forfatterne av omstridte SSB-notater
Striden om notater fra viktige møter mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå fortsetter. Finansminister Siv Jensen har ikke fortalt Stortinget hvem som skrev dem.
User survey ssb.no 2016
Five identical user surveys were conducted on ssb.no in 2012, 2014, 2015, January 2016 and December 2016 aimed at mapping users satisfaction with ssb.no.
Les mer om December og January.
Ringsaker er fortsatt største på hytter
Med totalt 7.108 hytter er Ringsaker fortsatt landets største hyttekommune. Rådmann Jørn Strand er godt fornøyd med de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser at antallet hytter økte med 127 - bare i 2017.
Les mer om Ringsaker og Statistisk.
Nationens misbruk av statistikk
Nationen slår stort opp lørdag 17. februar inntektsutviklingen for bønder, basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sin skattestatistikk for 2016.
Les mer om Statistisk.
Kraftig nedgang i antall konkurser
Hordaland er fylket med størst nedgang i tallet på konkurser i 2017 sammenlignet med 2016. Det går frem av tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag. Tallene inkluderer både foretakskonkurser og personlige konkurser.
Les mer om Statistisk.
Sivilombudsmannen nekter for å ha gitt Jensen medhold i hemmelighold
Sivilombudsmannen nekter for å ha gitt Finansdepartementet medhold i avgjørelsen om holde sentrale SSB-notat unna offentligheten.
Sivilombudsmannen nekter for å ha gitt Jensen medhold i hemmelighold
Sivilombudsmannen nekter for å ha gitt Finansdepartementet medhold i avgjørelsen om holde sentrale SSB-notat unna offentligheten.