Ssbs

Leiemarkedsundersøkelsen, 2017

SSBs Leiemarkedsundersøkelse (LMU) er en årlig undersøkelse om husleienivåer. Statistikken sier noe om hvordan leiemarkedet er sammensatt og gir informasjon om leieprisnivået etter visse inndelinger av leiemarkedet. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av det norske leiemarkedet.

SSBs forskningsdirektør slutter i stillingen

Går tilbake til å forske.
SSBs forskningsdirektør gir seg etter bråket
Kjetil Telle gir seg som forskningsdirektør i SSB, skriver Dagens Næringsliv.
Les mer om SSB.
SSBs forskningsdirektør gir seg etter bråket
Kjetil Telle gir seg som forskningsdirektør i SSB, skriver Dagens Næringsliv.
Les mer om SSB.

SSBs forskningsdirektør gir seg

– Det har vært mye oppmerksomhet den siste tiden. Jeg ser frem til noe roligere dager, sier forskningsdirektør Kjetil Telle.
Les mer om Kjetil Telle.
Rister på hodet av SSBs nye boligprognose
Meglergeneral Christian Dreyer har ingen tro på boligprisfall helt inn i 2019. To ting bidrar til å snu pilene før, tror han.
Rister på hodet av SSBs nye boligprognose
Meglergeneral Christian Dreyer har ingen tro på boligprisfall helt inn i 2019. To ting bidrar til å snu pilene før, tror han.
Omorganiseringen ville gjort SSB ute av stand til å levere
Omorganiseringen i SSB bygde på kriterier for omplassering av forskere som ville true SSBs evne til å utføre samfunnsoppdraget.
Les mer om SSB.
SSB: Innvandrere har dårligere levekår, men er likevel tilfreds
Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett, men er likevel like fornøyd med livet generelt som andre, viser SSBs levekårsundersøkelse.
Analyser av tvilsom kvalitet?
SSBs tilnærming til makroøkonomi står seg godt. Den er langt fra «råtten
Bråket i SSB er ikke over med Meyers avgang
De sterke interne konfliktene i SSBs forskningsavdeling var der lenge før Christine Meyer ble sjef. Og de kommer til å leve lenge etter at hun er tilbake i Bergen.
Les mer om Bergen, Christine Meyer og SSB.
I fravær av reformer vil SSBs makroavdeling råtne på rot
Analyser av tvilsom kvalitet er også en trussel mot SSBs gode navn og rykte.
Modellene mine får du aldri
Her har du et skrekkscenario: SSBs forskningsmodeller tas opp til drøfting i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomit.
SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap
Den mest internasjonalt anerkjente forskeren i SSB, Rolf Aaberge (68), mener at «innvandringsregnskapet til kollega Erling Holmøy aldri skulle vært godkjent, og at det ikke er forsvarlig å bruke det som grunnlag for politiske beslutninger.
SSBs faglige autoritet må sikres for framtiden
Støyen rundt SSB-leder Christine Meyers avgang må ikke hindre diskusjonen om byråets framtid.
Ville styrke SSBs makromiljø med ansatte fra Finansdepartementet
SSBs avgåtte sjef Christine Meyer foreslo overfor Siv Jensen å styrke makromiljøet i SSB med seks årsverk, blant annet ved å gi plass til ansatte fra Finansdepartementet.
– Må forstå SSBs rolle i samfunnet
Tillitsvalgt Siv Hunstad i Statistisk Sentralbyrå (SSB) tror man kan finne en ny SSB-direktør de ansatte kan ha tillit til. Selv har hun mange spørsmål rundt konflikten som har pågått.
Ny lov må sikre SSBs faglige uavhengighet
Ny statistikklov må entydig fastslå at daglig leder må rapportere til styret og være faglig uavhengig av politisk ledelse.
Omtales som SSBs største krise noensinne. Høyre kaller det en personalsak...
Høyre nekter å uttale seg om de siste to ukenes bråk rundt avtroppende SSB-sjef Christine Meyer, også etter at partene i konflikten kom til enighet.
Meyer: Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake
Christine Meyer sier til VG at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet at alt ville «gå fint om Erling Holmøy fikk tilbake jobben i SSBs forskningsavdeling.
Meyer: Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake
Christine Meyer sier til VG at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet at alt ville «gå fint om Erling Holmøy fikk tilbake jobben i SSBs forskningsavdeling.
Meyer: Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake
Christine Meyer sier til VG at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet at alt ville «gå fint om Erling Holmøy fikk tilbake jobben i SSBs forskningsavdeling.
SSB vurderer om de skal ta Meyers advokatregning
Statistisk sentralbyrå-sjef Christine Meyer og advokat Dag Steinfeld forhandler med Finansdepartementet om Meyers avgang over helgen. SSBs administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen skal vurdere om byrået tar regningen.
Ap og KrF krever avklaring fra Jensen om SSB-bråket
– Politisk ledelse i departementet kan ikke påvirke SSBs faglige troverdighet med press i enkeltsaker, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
«Siv Jensen har rett til å si hva hun mener ... Men ett sted går grensa
SSB-sjefen har ingen planer om å si opp jobben. I stedet sier hun at hun er bekymret for SSBs uavhengighet, og går i strupen på Siv Jensen.
Les mer om Siv Jensen.