Statsbudsjettet

Solberg: Andelen utenfor arbeid synker

Statsminister Erna Solberg hadde en god melding på NHOs årskonferanse: Andelen på sykepenger og uførepensjon synker. Dårlig melding: Folk må jobbe mer for å redde fremtidens statsbudsjettet.

Hellas vedtok siste krisebudsjett

Den greske nasjonalforsamlingen har vedtatt det som antas å være det siste statsbudsjettet der Hellas er pålagt innstramminger i tråd med kreditorenes krav.
Hellas vedtok siste krisebudsjett
Den greske nasjonalforsamlingen har vedtatt det som antas å være det siste statsbudsjettet der Hellas er pålagt innstramminger i tråd med kreditorenes krav.
Politihøgskolen kan havne i Moss
Politihøgskolen bør legges ut av Oslo, men ikke for langt fra Oslo. Det sier justiskomiteen på Stortinget i sin innstilling til statsbudsjettet. Dermed øker sjansen for at den kan legges til Moss, sier Frps medlem av justiskomiteen, Ulf Leirstein.
Les mer om Oslo, Stortinget og Ulf Leirstein.

Staten krever ferdig reguleringsplan for Elgeseter gate innen to år(pluss)

Politikerne må vedta en reguleringsplan for Elgeseter gate innen to år, ellers vil staten stanse overføringer på statsbudsjettet til byggeprosjektet langs innfartsveien.
Les mer om Elgeseter.
Frp-statsråd tok debatten om Stoke, Tottenham og Arbeiderpartiet i Stortinget
Det er kort vei fra behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget til festfotball på Wembley.
Nå skal 50.000 flere barn få svømmeopplæring
Hele 80 prosent av alle barnehagebarn står i kø for å få livsviktig vanntrening. Gjennom millionbevilgninger i statsbudsjettet skal køen kuttes.
Byrådet beholder NAV-veiledere
Byrådet i Oslo vil beholde NAV-veilederne på byens mest belastede skoler selv om regjeringen strøk støtten i statsbudsjettet. Dermed beholdes veilederordningen på Stovner og Hellerud videregående skoler, samtidig som den skal utvides til andre skoler.
Les mer om Hellerud, Oslo og Stovner.
Krever ekstern gjennomgang
Man trenger en ekstern gjennomgang av beredskapssenteret på Taraldrud, mener Nicholas Wilkinson fra Akershus SV. Østlandets Blad skriver at han har støtte fra Sp og Ap, og nå jobber for et flertall med KrF og Venstre før statsbudsjettet vedtas.
Les mer om KrF, Taraldrud og Venstre.
Regjeringen skulle kutte bomprisene 10 prosent. Det har ikke skjedd
I statsbudsjettet for 2017 ville Regjeringen redusere bompengetakstene utenfor byene med minst 10 prosent. Men prisene har snarere økt.
Les mer om Regjeringen.
Takket KrF med kake
Denne uken presset Kristelig Folkeparti frem en lærernorm i de borgerlige forhandlingene om 2018-statsbudsjettet. – Jeg skal ikke nekte for at vi er strålende fornøyd. Vi har sendt kake til KrF med takk for innsatsen, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.
Vi må redde fastlegeordningen
Kortere pasientlister vil gi bedre kvalitet på fastlegetilbudet. Det vil koste, men kan gi gevinster andre steder i statsbudsjettet.
«Fare for to tiår uten lønnsvekst
Et britisk forskningsinstitutt kommer med dystre prognoser etter fremleggelsen av det britiske statsbudsjettet.
Behov for flere lærere
Lærernormen som nå blir innført gjør at Hamar får behov for 20 nye lærerårsverk, mens Lillehammer får behov for 17. Normen det ble enighet om i statsbudsjettet innebærer at det ikke skal være mer enn 15 elever per lærer.
Les mer om Hamar og Lillehammer.
Lærernormen krever 142 nye lærere
Den nye lærernormen gjør at man i Buskerud må ansette 142 nye lærere, viser beregninger fra Kunnskapsdepartementet. I går ble regjeringspartiene sammen med KrF og V enige om statsbudsjettet for 2018. Der fikk KrF gjennomslag for et makstall på antall elever per lærer.
Får 10 millioner til Bybygg
Folkemuseet får penger fra statsbudsjettet til å ferdigstille en utstilling om byenes fremvekst i Norge. Et bygg på 3500 m har vært stengt siden 1993. I 2013 begynte restaureringen, men museet har manglet penger til å sluttføre prosjektet.
Les mer om Bybygg og Norge.
Museum får 10 millioner
Anne Cath Vestly-museet i Lyngdal får en engangsbevilgning i statsbudsjettet på 10 millioner kroner. Det ble klart etter at det i går ble enighet om budsjettet i Stortinget.
Les mer om Lyngdal og Stortinget.
1146 nye lærere i Oslo og Akershus
Oslo og Akershus får tilsammen 1146 nye lærare med den nye lærernormen. Fra neste høst skal det maks være 16 elever per lærer opp til 4. klasse og maks 20 elever i resten av grunnskolen. KrF fikk gjennom kravet i statsbudsjettet i går kveld.
Les mer om Oslo.
Dette betyr Statsbudsjettet for IKT-næringen
Budsjettforliket kommer som en lettelse for mange. IKT-næringen får en del meget viktige forbedringer som vil ha positive effekter i lang tid fremover.
Les mer om Statsbudsjettet.
Storfornøyde med lærernorm
Utdanningsforbundet jubler over enigheten i statsbudsjettet som nå gir en maksgrense for antall elever i en klasse. – Dette er en sak vi har kjempet for i mange år, sier leder i Utdanningsforbundet i Østfold, Dagrun Lundsvoll.
Flomofre ikke imponert over «ekstrabevilgning: – Kutt er kutt
Det blir ikke noe av de store pengekuttene til flom- og skredsikring som regjeringa foreslo. Likevel er er det ikke snakk om å øke potten i statsbudsjettet for neste år.
Rogfast-strid etter enighet om statsbudsjettet
Dagpengene fredes, 100 millioner tas fra Rogfast og flere lokale tiltak får milde milliongaver til jul.
Les mer om Rogfast.
Jubler over at Tesla-skatten droppes
Flere aktører er strålende fornøyde med at Tesla-avgiften sløyfes i statsbudsjettet. – Men det skulle bare mangle, mener miljøorganisasjon.
Millioner til kristen vgs
Kristen VGS Vennesla er tildelt 2,5 millioner kroner i statsbudsjettet. Dette er et særskilt tilskudd til en skole med hovedvekt på musikk, og der elevene må ha mye undervisning en-til-en.