Steinar velle

Tek Balderssteinen på alvor

- Dansketida, seier Steinar Velle, - det var ei ulukke for landet. Lokalhistorikaren og juristen er ikkje til å rokka i den saka.
Les mer om Steinar Velle.

Braut god dommarskikk

SOGNDAL: Tidlegare sorenskivar Steinar Velle har brote med god dommarskikk. Det er konklusjonen frå tilsynsutvalet for dommarar.
Les mer om Steinar Velle.
Dommarkritikk mot Velle
Tidlegare sorenskivar Steinar Velle har brote med god dommarskikk. Det er tilsynsutvalet for dommarar som har trekt denne konklusjonen.
Les mer om Steinar Velle og Velle.