Sykepleiere

Pasient må i retten for overgrep mot sykepleiere

En tidligere pasient ved Sykehuset Østfold Kalnes må møte i retten i februar, tiltalt for å ha befølt flere sykepleiere. – Vi må sende et sterkt signal, sier sykehusjurist.

Svensk gjengkrig inn på sykehusene

Leger og sykepleiere på svenske akuttmottak blir truet av gjengmedlemmer og familien til skuddofre.
4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet
4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt.
Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland vil pålegge helsearbeidere vaksinering(pluss)
– Vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene, sier han.
Les mer om Sveinung Stensland.

Høyres helsepolitiske talsmann vil pålegge helsearbeidere vaksinering

– Vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene, sier Sveinung Stensland.
Les mer om Sveinung Stensland.
Krav i norsk og matte gir økt pasientsikkerhet
DEBATT: Strengere opptakskrav vil bidra til bedre kvalitet i tjenestetilbudet og høyere pasientsikkerhet til glede for både sykepleiere og pasienter.
Antall svenske sykepleiere som vil til Norge stuper
Antall svenske sykepleiere som søker seg til Norge har sunket med nærmere 90 prosent på sju år.
Les mer om Norge.
Antall svenske sykepleiere som vil til Norge stuper
Antall svenske sykepleiere som søker seg til Norge har sunket med nærmere 90 prosent på sju år.
Les mer om Norge.
Færre svenske sykepleiere vil til N
Antall svenske sykepleiere som søker seg til Norge har sunket med nærmere 90 prosent på sju år, skriver NTB. Det svenske sykepleierforbundet mener det er fordi interessen blant nyutdannede sykepleiere har minsket.
Les mer om NTB og Norge.
Færre svenske sykepleiere vil til Norge
Antall svenske sykepleiere som søker seg til Norge har sunket med nærmere 90 prosent på sju år.
Les mer om Norge.
Mener adventskalender harselerte med pasienter
Leger og sykepleiere i Namsos og Levanger stod bak en adventskalender som var ment som en ironisk spøk. Men etter sterke reaksjoner trakk Sykepleierforbundet seg fra samarbeidet om adventskalenderen.
Selv sykepleiere må lære koding
Vi kan ikke basere oss på at teknologer som kun kan teknologi, kan lage løsninger for sykepleiere som kun kan sykepleierfag.
Sykepleiere blir syke av jobben
En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder.
Sykepleiere blir syke av jobben
En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder.
Sykepleiere blir syke av jobben
En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder.
Sykepleiere ved St. Olavs varslet fylkeslegen
Sykepleiergruppa ved akuttmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim sendte i november en bekymringsmelding om sin arbeidssituasjon til fylkeslegen.
Les mer om Trondheim.
Sykepleiere ved St. Olavs varslet fylkeslegen
- Vi har vært bekymret for hvor travelt det er på akutten i mange år, sier tillitsvalgt Birgit Brødreskift i Norsk Sykepleierforbund.
Om pils og tall(pluss)
I høyere utdanning har matematikk blitt den nye latinen, lakmustesten på vett og forstand. Strengere krav til karakter i matematikk stilles nå til de som vil bli sykepleiere og lærere. Men matematikken gjør seg også gjeldende i Livets høgskole.
Kvinnelige sykepleiere tør ikke å snakke høyt om seksuell trakassering
– Man skal tåle mye i denne jobben, men man skal ikke tåle alt, sier sykepleierstudent Silje Økland (22).
Les mer om Silje Økland.
Samarbeider for åfå tak i sykepleiere
Fauske, Saltdal og Beiarn er med på et samarbeid som skal hjelpe dem til å få tak i flere sykepleiere.
Les mer om Beiarn og Saltdal.
Samarbeider for åfå tak i sykepleiere
Fauske, Saltdal og Beiarn er med på et samarbeid som skal hjelpe dem til å få tak i flere sykepleiere.
Les mer om Beiarn og Saltdal.
Kort tid mellom vaktene øker sykefraværet
Sykepleiere som går direkte fra kveldsvakt til dagvakt neste morgen, har 20 prosent høyere sykefravær enn når de er uten slike vakter, viser undersøkelse i Helse Bergen.
Les mer om Helse Bergen.
Samarbeider for åfå tak i sykepleiere
Fauske, Saltdal og Beiarn er med på et samarbeid som skal hjelpe dem til å få tak i flere sykepleiere.
Les mer om Beiarn og Saltdal.
Kort tid mellom vaktene øker sykefraværet
Sykepleiere som går direkte fra kveldsvakt til dagvakt neste morgen, har 20 prosent høyere sykefravær enn når de er uten slike vakter, viser undersøkelse i Helse Bergen.
Les mer om Helse Bergen.
300 helsearbeidere krever endring på Trandum
Leger, psykologer og sykepleiere går ut mot regjeringen, og krever store endringer i hvordan syke asylsøkere som skal sendes ut av landet behandles.
Les mer om Trandum.