Transocean saken

– Staten har gjort adskillig flere feil overfor meg enn jeg har gjort overfor staten

I 2015 ble skatteadvokat Sverre E. Koch tilkjent erstatning etter årevis med rettsforfølgelse i Transocean-saken. Nylig ble han beskyldt for å trikse med selvangivelsen og fikk varsel om tilleggsskatt på erstatningsbeløpet.

Fremtidens Økokrim

Økokrim gjorde elendig arbeid i Transocean-saken. Det må få konsekvenser.
Les mer om Transocean-saken.
Høyesterett avviser anke i Transocean-saken
Høyesterett har besluttet at Skatt vests anke i Transocean-saken ikke skal behandles. Det betyr endelig punktum for Norges største skattesak.
Les mer om Skatt og Transocean-saken.
Vil ha «havarikommisjon for Skatteetaten
Skatteadvokat Sverre E. Koch ble frikjent for å ha medvirket til gigantskattesvik i Transocean-saken. Nå krever han at Skatteetaten tar ansvar.

Endelig punktum for Transocean-saken

Fredag avgjorde Høyesteretts ankeutvalg at Skatt vests anke knyttet til et milliardutbytte i Transocean-saken ikke tas inn til behandling.
Les mer om Skatt og Transocean-saken.
– Jeg blir urolig og bekymret
Justispolitiker Anders Werp (H) reagerer sterkt på at Finansdepartementet betalte for Økokrims arbeid med Transocean-saken.
Utvalget hevder Schea ble overkjørt
Statsadvokat Morten Eriksen får kritikk for å ha overprøvd egne sjefer i vurderinger av skattespørsmål i Transocean-saken
Les mer om Schea og Transocean-saken.
Økokrim slaktes for Transocean-etterforskning
–Økokrim får skarp kritikk for håndteringen av Transocean-saken. Manglende styring og ad hoc-preget etterforskning er bare noe av kritikken. – Ikke slik vi jobber nå, sier Økokrim-sjefen.
Får kritikk for «uvanlig og «betenkelig ekstrabevilgning
Økokrim fikk 30 millioner ekstra fra Finansdepartementet for å dekke Transocean-saken. Utvalget mener utvalget aldri burde bedt om pengene.
Økokrim får kraftig kritikk for håndteringen av Transocean-saken
Økokrim får skarp kritikk for håndteringen av Transocean-saken av utvalget som ble nedsatt av Riksadvokaten.
Økokrim får sterk kritikk for håndteringen av Transocean-saken
Økokrim får skarp kritikk for håndteringen av Transocean-saken av utvalget som ble nedsatt av Riksadvokaten.
Økokrim får skarp kritikk etter Transocean-saken
Tirsdag legger Riksadvokaten frem evalueringen av det som har blitt kalt «Økokrims skattefadese og Norgeshistoriens største skattesak. Både bemanningen, ledelsen og finansieringsmetoden til Økokrim får kritikk i saken.
Transocean-rapporten – live
Granskningsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken blir overlevert Riksadvokaten i dag.
Nå faller dommen over Økokrim i Transocean-saken
Økokrim tapte norgeshistoriens største skattesak etter å ha etterforsket riggselskapet Transocean i ti år. Nå kommer rapporten som evaluerer Økokrims arbeid.
Hilser Økokrim-kritikk velkommen
Sverre Koch, advokaten som ble frikjent i Transocean-saken, føler han er i ferd med å få gjennomslag for sin kritikk av Økokrim.
Les mer om Transocean-saken og Økokrim.
Høyesterett økte erstatningen til n advokat i Transocean-saken
n av skatteadvokatene i Transocean-saken får i Høyesterett økt erstatningsbeløpet fra staten med 40.000 kroner. De øvrige ankene i saken forkastes.
Høyesterett økte erstatningen til n advokat i Transocean-saken
n av skatteadvokatene i Transocean-saken får i Høyesterett økt erstatningsbeløpet fra staten med 40.000 kroner. De øvrige ankene i saken forkastes.
Lederen trakk seg fra Transocean-granskningen
Drøye to måneder før utvalget som gransker Økokrims håndtering av Transocean-saken skal legge frem sin rapport, trekker utvalgslederen Jon Petter Rui seg.
Høyesterett ser på erstatningen etter Transocean-saken
Etter at straffesaken i Transocean-komplekset endte med frifinnelse har de frikjente jobbet for å få erstattet alle sine saksomkostninger. Så langt er de tilkjent 42 av på 68 millioner kroner.
– Høres ut som man sniker seg unna noe
Advokat Hanne Skaarberg Holen langet ut mot skattemyndighetene da siste kapittel i Transocean-saken begynte tirsdag.
Les mer om Transocean-saken.
Eksternt Transocean-utvalg skal granske Økokrim
For å sikre full uavhengighet setter Riksadvokaten ned et eksternt utvalg til å granske Økokrims håndtering av Transocean-saken.
Nå skal Transocean-saken granskes
Fire måneder etter at Økokrim kastet inn håndklet i Transocean-saken, har Riksadvokaten nå nedsatt en ekstern granskning av saken.
Nå skal Transocean granskes
Fire måneder etter at Økokrim kastet inn håndklet i Transocean-saken, har Riksadvokaten nå nedsatt en ekstern granskning av saken.
Ennå ingen granskning
Tre måneder etter at Riksadvokaten varslet granskning av Økokrims håndtering av Transocean-saken, er den fortsatt ikke i gang. Det forbauser mange, men ikke Sverre E. Koch, en av de frifunnede i saken.